เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร Certificate

รับพิมพ์ Certificate เกียรติบัตร ประกาศนีบัตร และ วุฒิบัตร งานดี งานเร็ว บริการเลิศ

เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร

เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร Certificate คือ ใบรับรองเพื่อเป็นเกียรติ รับรองความสามารถ การเข้าฝึกอบรม หรือ ความสำเร็จ งานพิมพ์ลักษณะนี้นิยมใช้ในหลายรูปแบบ เช่น เกียรติบัตรการอบรม, เกียรติบัตรหน่วยงาน, เกียรติบัตรเรียนดี, เกียรติบัตรโครงการ, เกียรติบัติการแข่งขัน, เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม, เกียรติบัตร กีฬา เป็นต้น

งานพิมพ์ประเภท Certificate นี้เป็นงานพิมพ์จำนวนน้อยแต่มีคุณค่าอย่างสูงสำหรับผู้รับ จึงต้องเลือกใช้กระดาษคุณภาพพรีเมี่ยมและการพิมพ์ระดับมืออาชีพเท่านั้น โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับผลิตงานพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศนียบัตร ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ที่เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อยแต่ต้องการคุณภาพงานพิมพ์ระดับยอดเยี่ยม ทางโรงพิมพ์ใช้ระบบดิจิทัลระดับโปรดักชั่นสำหรับงานพิมพ์ระดับสูงของ Fuji Xerox ซึ่งเป็นโซลูชั่นงานพิมพ์ที่เชื่อถือได้ในระดับโลก สามารถผลิตงาน Print-on-Demand  ด้วยระบบการพิมพ์ที่สดสวยอย่างยอดเยี่ยม โดยปกติงานประกาศนียบัตรนิยมใช้กระดาษขนาด A4 แนวนอน หรือ ขนาด A5 แนวนอน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสั่งพิมพ์เฉพาะใบ Certificate หรือจะให้พิมพ์ใบ Certificate พร้อมรันรายชื่อบนใบเกียรติบัตรด้วยระบบการพิมพ์ที่รองรับการรันรายชื่อหรือรันนัมเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าที่ต้องการรันรายชื่อสามารถทำไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อให้โรงพิมพ์รันรายชื่อได้อย่างแม่นยำไม่ตกหล่น

สำหรับกระดาษที่นิยมใช้พิมพ์ใบ Certificate หรือเกียรติบัตร จะนิยมใช้กระดาษรีไซเคิลคุณภาพสูง กระดาษที่นิยมใช้มากที่สุดในการผลิตใบเกียรติบัตรคือ กระดาษ Marshmallow ความหนา 262 แกรม กระดาษมีผิวด้าน แต่มีความลื่นและเนียนมาก เหมาะกับงานที่ต้องการความเรียบหรู พรีเมี่ยม ตัวกระดาษไม่มี Texture เมื่อสัมผัสจะคล้ายกระดาษปอนด์หรือกระดาษการ์ดขาว แต่มีผิวหน้างานที่ลื่นกว่ามาก สามารถเซ็นลายเซ็นหรือสแตมป์ตราประทับบนกระดาษได้ แต่บางกรณีที่เน้นงานที่มีราคาถูกสามารถเลือกใช้ กระดาษการ์ดอาร์ต 260 แกรม หรือ กระดาษการ์ดอาร์ต 310 แกรม โดยไม่ต้องเคลือบในการผลิตได้เช่นเดียวกัน

การเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ Certificate สามารถทำการปั๊มฟอยด์เงิน หรือ ปั๊มฟอยด์ทอง ได้ แต่งานที่ต้องการปั๊มฟอยด์ที่ใช้ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลซึ่งเหมาะกับงานจำนวนน้อยมีข้อจำกัดที่ตำแหน่งที่ปั๊มฟอยด์จะสามารถปั๊มได้ตรงพื้นสีขาวเท่านั้น จึงไม่สามารถทำกราฟฟิกที่มีการพิมพ์สีพื้นลงกระดาษและปั๊มฟอยด์ทับได้ นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการออกแบบการปั๊มฟอยด์แบบติดขอบกระดาษเพราะงานที่ผลิตจะมีปัญหาไม่สามารถทำได้ตามผลงานที่ออกแบบไว้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรจำนวนมาก สามารถขอเสนอราคาจากทางโรงพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท Offset Print ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์มาตรฐานได้ ซึ่งถ้าการพิมพ์ที่มีจำนวนมากการพิมพ์แบบออฟเซ็ทจะทำให้ราคาการผลิตใบ Certificate ถูกลง โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งได้ใช้แท่นพิมพ์ออฟเซ็ทคุณภาพสูงทั้ง เครื่องพิมพ์ Heidelberg จากประเทศเยอรมัน และ เครื่องพิมพ์ Ryobi จากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เพลท CTP ระบบ Thermal คุณภาพ โดยเราเน้นงานพิมพ์ออฟเซ็ทที่ให้คุณภาพงานดีระดับโลก สำหรับการผลิตงานพิมพ์ Certificate ในระบบพิมพ์ออฟเซ็ทไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์แบบปั๊มฟอยด์ ลูกค้าสามารถออกแบบให้ฟอยด์ปั๊มทับลงงานพิมพ์ได้เพราะจะใช้ระบบทำบล็อกปั๊มและปั๊มด้วยระบบมาตรฐานได้ ลูกค้ายังสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการปั๊มนูนได้ด้วย

ในกรณีที่ต้องการทำปกใส่ใบประกาศนียบัตร Certificate เรารับทำเฉพาะปกที่ทำด้วยระบบพิมพ์รีดลงแผ่นจั่วปัง ท่านที่สนใจขอรายละเอียดและคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อได้ทาง Line Official ID : @laxmirung

เกียรติบัตร

ข้อแตกต่างระหว่าง เกียรติบัตร วุฒิบัตร และ ประกาศนียบัตร

มีผู้ที่สงสัยความแตกต่างระหว่าง เกียรติบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ที่ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเรียกว่า Certificate ว่าแตกต่างกันอย่างไร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร คือใบเอกสารที่มอบให้บุคคลเพื่อแสดงว่าเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องหรือได้รับเกียรติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบให้บุคคลที่ประกอบกิจกรรมที่น่ายกย่อง หรือผู้ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านใดด้านหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่สมควรได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เกียรติบัตรการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู เกียรติบัตรหมู่บ้านชุมชนสะอาด เป็นต้น 

วุฒิบัตร

วุฒิบัตร คือใบเอกสารที่มอบให้แก่บัคคล เพื่อรองรับว่าเป็นผู้มีวุฒิหรือความสามารถในการปฏิบัติงานหรือความสามารถที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา เช่น วุฒิบัตร แพทยสภา วุฒิบัตรวิชาชีพ โซลาเซล เป็นต้น

ประกาศนีบัตร

ประกาศนียบัตร คือเอกสารที่แสดงวิทยาฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จัดขึ้นเป็นหลักสูตรสำหรับการศึกษาที่มีระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มักนิยมแจกประกาศนียบัตร

ข้อมูลก่อนการสั่งพิมพ์ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร

การสั่งพิมพ์ Certificate ในรูปแบบของ เกียรติบัตร วุฒิบัตรและประกาศนีบัตร มี 4 ปัจจัยที่ควรพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการผลิตและการเลือกระบบในการพิมพ์ว่าควรใช้ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทหรือพิมพ์ดิจิตอล 

1. จำนวนเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ต้องการพิมพ์

โดยปกติงานพิมพ์เกียรติบัตร ประกาศนีบัตร หรือ วุฒิบัตร มักจะพิมพ์ในจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 200 ใบ ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานในปริมาณนี้ควรใช้การพิมพ์ดิจิตอลหรือ Digital Offset แต่บางกรณีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจัดสัมมนาเป็นประจำและมีแบบของเกียรติบัตรที่มาตรฐานอาจเลือกการสั่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทจำนวนมาก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพราะระบบออฟเซ็ทพิมพ์จำนวนยิ่งมากราคางานพิมพ์ยิ่งถูกลง แล้วจึงนำเอาใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่พิมพ์จำนวนมากมาพิมพ์รันรายชื่อเองหรือจ้างโรงพิมพ์ที่มีระบบพิมพ์ดิจิตอลรันรายชื่อให้ในภายหลัง

2. กระดาษสำหรับพิมพ์ใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร

กระดาษที่นิยมใช้ในการพิมพ์ใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือประเภทกระดาษการ์ดอาร์ตและกระดาษแนวรีไซเคิล ซึ่งกระดาษที่นิยมมากที่สุดคือกระดาษแนวรีไซเคิลเพราะว่าพิมพ์สวย ดูคุณภาพดีและยังสามารถเขียนหรือพิมพ์เพิ่มโดยไม่ทำให้หมึกเลอะเทอะเหมือนกระดาษแนวการ์ดอาร์ต

2.1 กระดาษการ์ดอาร์ตสำหรับพิมพ์ใบ Certificate

กระดาษการ์ดอาร์ตที่นิยมใช้ในการพิมพ์ใบ Certificate ประเภท เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร นิยมใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 1 หน้า หรือ 2 หน้าก็ได้ ถ้าต้องการให้ดูกระดาษมีความแข็งก็เลือกใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 1 หน้า แต่ถ้าต้องการให้ดูมันเล็กน้อยทั้ง 2 ด้านก็เลือกใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 2 หน้า ซึ่งปกติจะนิยมใช้กระดาษการ์ดอาร์ตความหนา 260 แกรม, 310 แกรม หรือ 350 แกรม ข้อดีของการพิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ตคือเหมาะกับงานที่พิมพ์แล้วมีการเคลือบเงาหรือด้านซึ่งกระดาษการ์ดอาร์ตจะรองรับการเคลือบเป็นงานสำเร็จได้

2.2 กระดาษรีไซเคิลและกระดาษหน้าปอนด์

กระดาษรีไซเคิลและกระดาษหน้าปอนด์ เป็นกระดาษที่นิยมใช้ในการผลิตงานพิมพ์ Certificate ในประเภทเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร มากกว่าเพราะเป็นกระดาษที่พิมพ์สวย คุณภาพงานดูดี กระดาษเวลาจับแล้วรู้สึกมีค่า และที่สำคัญสามารถเขียนหรือเซ็นลายเซ็นลงไปได้ง่าย กระดาษที่่นิยมใช้สำหรับการทำเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และ วุฒิบัตร มีหลายตัวแต่ที่นิยมที่สุดจะเป็นกระดาษรีไซเคิล Marshmellow หนา 262 แกรม เพราะราคาไม่แพงมากและพิมพ์งานค่อนข้างจะสวยกว่ากระดาษตัวอื่น

2.2.1 กระดาษ Marshmallow หนา 262 แกรม

กระดาษ Marshmallow เป็นกระดาษอเนกประสงค์ เป็นกระดาษที่ไม่มีการเคลือบแต่มีผิวสัมผัสที่ลื่มนุ่มนวลเป็นพิเศษพร้อมด้วยพื้นผิวอันยืดหยุ่นเป็นกระดาษระดับพรีเมี่ยมที่เหมาะกับการใช้ผลิตงานพิมพ์ประเภท Certificate หรือเกียรติบัตร และได้รับความนิยมใช้มากที่สุด

2.2.2 กระดาษ Green Card ของ SCG หนา 250 แกรม

กระดาษกรีนการ์ด หรือ Green Card ของ SCG เป็นกระดาษเคลือบผิวชนิดด้าน โดยใช้เยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเยื่ออีโคไฟเบอร์มาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษ กระดาษจะเป็นกระดาษสีขาวอมเขียวเล็กน้อย

2.2.3 กระดาษการ์ดขาวหนา 240 แกรม

กระดาษการ์ดขาว TPI เป็นกระดาษสีขาวคล้ายกับกระดาษปอนด์เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทุกชนิดที่ต้องการเขียนทับด้วยดินสอหรือปากกาได้

3. การรันชื่อบนเกียรติบัตรจากโรงพิมพ์

เทคโนโลยี่พิมพ์ดิจิตอลปัจจุบันรองรับการที่โรงพิมพ์สามารถช่วยพิมพ์รายชื่อบนเกียรติบ้ตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร พร้อมกันในเวลาสั่งพิมพ์ โดยทางลูกค้าหรือผู้สั่งพิมพ์ สามารถให้โรงพิมพ์รันรายชื่อขณะพิมพ์งานได้เลยโดยอาศัยโปรแกรมสำหรับรันรายชื่อที่โรงพิมพ์ดิจิตอลสามารถรันได้ทั้งการรันนัมเบอร์ เลขที่ และรันรายชื่อในเวลาเดียวกันได้ โดยวิธีการทำงานทางลูกค้าจะต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุลหรือรายละเอียดอื่นในโปรแกรม Excel แบบเรียงจุดที่ต้องการพิมพ์ในแต่ละ Column โรงพิมพ์สามารถใช้ไฟล์ Excel ที่ทางลูกค้าจัดเตรียมไว้ในการพิมพ์ไปพร้อมกันได้ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของลูกค้าได้มากด้วยเทคโนโลยี่การรันรายชื่ออัตโนมัติ

4.การเพิ่มมูลค่าโดยการปั๊มฟอยด์ K เงิน หรือ K ทอง

เทคโนโลยี่การพิมพ์จำนวนน้อยรองรับการทำการปั๊มฟอยด์ K เงิน หรือ K ทอง บนใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในงานพิมพ์จำนวนน้อยได้ เพราะสามารถทำ K เงินหรือ K ทองโดยไม่ต้องทำบล็๋อกปั๊ม K แล้วไม่เสียหายในการผลิตมากสำหรับงานจำนวนไม่มาก ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงแต่ก็ถูกกว่าระบบเดิมถ้าเราใช้ในจำนวนน้อย มีข้อจำกัดเดียวคือบริเวณที่ออกแบบในการปั๊ม K เงิน หรือ K ทอง ต้องเป็นพื้นที่สีขาวที่ไม่มีการพิมพ์สีลงบนกระดาษ ก็สามารถทำการเพิ่มมูลค่าให้เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ดูมีคุณค่าและราคามากขึ้น

3 ขั้นตอนในการติดต่อขอราคา เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร

Line Official Logo

Add Line Official

ลูกค้ากรุณา Add Line Official : @laxmirung เพื่อเข้าระบบติดต่อ

Specification Icon

Specifications

แจ้งสเปครายละเอียดงาน และ จำนวนที่ต้องการผลิต

Contact Icon

Contact

แจ้งชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID และเบอร์โทรติดต่อ

สเปคขอใบเสนอราคา

Enter your description
สเปคขอราคา เกียรติบัตร Certificate Monthly
  • ขนาด A4 หรือ A5
  • พิมพ์ 4 สี กระดาษ Marshmallow 262 แกรม หรือ กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ไม่เคลือบ
  • รันชื่อในใบเกียรติบัตรด้วยหรือไม่ (ถ้ารันชื่อต้องส่งไฟล์รายชื่อในรูปแบบ Excel)
  • จำนวนที่ต้องการผลิต
Popular

คลิปสอนออกแบบ Certificate ด้วยโปรแกรม Canva

Laxmirung Order Confirmation Icon

ขั้นตอนสั่งงาน เกียรติบัตร

ลูกค้าเซ็นชื่อในใบเสนอราคา หรือเปิด PO ส่งมาทาง Line Official : @laxmirung ถ้าเป็นนามนิติบุคคล กรุณาตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และ TAX ID ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ถ้าต้องแก้ไขสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

กรุณาส่งหลักฐานโอนเงินมาที่ Line Official ID : @laxmirung และแจ้งว่าเป็นเงินโอนของใบเสนอราคารายการใด (เลขที่ใบเสนอราคาดูได้ที่มุมขวาบนของใบเสนอราคา)

บัญชีนามนิติบุคคล : ชื่อบัญชี บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ 36 เลขที่บัญชี 077-2-03726-2

บัญชีนามบุคคล : ชื่อบัญชี ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่บัญชี 613-2-19007-9

ไฟล์งานเกียรติบัตร Certificate กรุณาส่งทางอีเมล์ไปที่ฝ่ายผลิตโดยตรงได้ที่ [email protected] และ cc: [email protected] เบอร์โทรติดต่อฝ่ายผลิต 083 989 5855 หรือ 029484508

ในกรณีที่อยู่จัดส่ง อยู่คนละแห่งกับ Contact ในใบเสนอราคา กรุณาแจ้งสถานที่จัดส่งทาง Line Official ID : @laxmirung โดยสามารถกำหนดรายละเอียดการส่ง สถานที่จัดส่ง ชื่อผู้รับและเบอร์โทรของผู้รับสินค้า งานพิมพ์ของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง สามารถหัก ณ.ที่จ่าย ได้ กรุณาให้ใบหัก ณ.ที่จ่าย (ในกรณีนิติบุคคล)

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553057069

Why Laxmirung Printing House is Your Choice ?

ทำไมต้องสั่งงานกับโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ด้วยทีมงานมืออาชีพมากว่า 30 ปี มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ระดับเอเจนซี่ ทำงานเบื้องหลังให้กับงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ มีประสบการณ์ด้านแยกสี ถ่ายฟิล์ม ทำเพลท และมีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกใช้วัสดุ ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม และการเพิ่มมูลค่างานให้กับสิ่งพิมพ์โดยใช้งบประมาณที่กำหนดได้ เราจึงเป็นโรงพิมพ์ Printing House ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไปว่าเป็นโรงพิมพ์ระดับมืออาชีพที่ดูแลลูกค้าได้ดีที่สุด เพราะเรามีความเชื่อในการผลิตงานพิมพ์ให้ลุกค้าเสมือนกับเป็นธุรกิจของเราเอง เราจึงกล้าให้คำแนะนำ ช่วยลูกค้าปรับสเปค ให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ และทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้บริการ การดูแลงานที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี่การพิมพ์

เราใช้เทคโนโลยี่การพิมพ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ แท่นพิมพ์ Heidelberg 5 สี, Ryobi 4 สี, Digital Offset Fuji Xerox, HP Latex Inkjet Outdoor และเทคโนโลยี่การพิมพ์ที่ทันสมัย

เสนอราคารวดเร็ว

เราให้ความสำคัญกับการทำใบเสนอราคาที่รวดเร็ว ถูกต้อง ให้คำปรึกษาแนะนำสเปคและจำนวนเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดและราคาที่ถูกมากที่สุด

ที่ปรึกษามืออาชีพ

เรามีทีมกราฟฟิกมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนงาน วัสดุ ระบบการพิมพ์ เทคนิคการเพิ่มมูลค่า ควบคุมต้นทุนและระยะเวลาการผลิต และให้คำปรึกษาการพิมพ์ระดับเอเจนซี่มืออาชีพ

การจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ด้วยรถขนส่งของบริษัท ส่งโดย Messenger จากบริษัทฯคู่ค้าที่ไว้ใจได้ จัดส่งสินค้าทางรถขนส่ง เครื่องบิน และ Kerry Express