พิมพ์ดิจิตอล

Digital Offset พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

ระบบพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset Printing

ระบบงานพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset Printing เป็นระบบการพิมพ์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ไปสู่เครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท โดยไม่ต้องทำฟิล์มแยกสี ทำเพลท สามารถพิมพ์ตรงไปที่กระดาษได้ทันที โดยจะให้ความคมชัดและรายละเอียดของงานใกล้เคียงแท่นพิมพ์ระบบออฟเซ็ท เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย สามารถเพิ่มมูลค่างานด้วยการทำการรันนัมเบอร์หรือรันชื่อบนงานพิมพ์ได้แบบ Tailored Made จึงสามารถทำงานพิมพ์แบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มลูกค้าในรูปแบบ Personalized Marketing System ซึ่งระบบพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทสามารถรองรับการพิมพ์ในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์ได้ 

พิมพ์ดิจิตอล

อะไรคือการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท ?

ระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset คือการพิมพ์ตรงจากระบบพิมพ์ลงสู่วัสดุที่ใช้พิมพ์โดยไม่ต้องผ่านขบวนการทำแม่พิมพ์หรือทำเพลทเหมือนระบบพิมพ์ออฟเซ็ท ระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทจึงเป็นระบบการพิมพ์แบบ On Demand คือพิมพ์ได้ทันทีที่ต้องการ เพียงเราทำไฟล์ที่รองรับระบบ Desktop Publishing เช่น Adobe IllustratorAdobe InDesign หรือไฟล์ PDF สำหรับการพิมพ์ก็สามารถสั่งจากคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่รองรับ Desktop Publishing ทั้งระบบ Macintosh และ Windows ระบบการพิมพ์ดิจิตอลแบ่งออกได้ 3 ประเภท

1. ระบบพิมพ์ด้วย Toner : ระบบพิมพ์ที่เป็นหมึกผงซึ่งใช้ขบวนการไฟฟ้าสถิตย์ร่วมกับระบบความร้อนให้หมึกพิมพ์ติดบนกระดาษ

2. ระบบพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet :  ระบบพิมพ์นี้พิมพ์ได้หลายระบบ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานพิมพ์อิงค์เจ็ททั่วไปที่ไม่เน้นคุณภาพสูงมากนิยมใช้หมึก Solvent Ink และระบบที่เน้นงานคุณภาพจะมีระบบ Latex ซึ่งเป็นเทคโลยี่ของ HP ซึ่งสามารถผลิตงานอิงค์เจ็ทคุณภาพสูงได้

3. ระบบ Solid Ink Printer : ระบบพิมพ์นี้จะใช้หมึกคล้ายไขเทียนและมีระบบการพิมพ์ที่ใกล้เคียงระบบออฟเซ็ท ซึ่งเป็นระบบพิมพ์คล้ายเครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์แต่เป็นระบบที่พิมพ์งานคุณภาพ

ระบบพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทจะเป็นระบบแรกคือระบบที่พิมพ์ด้วย Toner เหมาะกับงานขนาดชิ้นงานเล็ก (ประมาณขนาด A3) และงานที่มีการเปลี่ยนแบบค่อนข้างบ่อย หรืองานที่มีการพิมพ์แบบ Personalized Marketing Print คืออาจเป็นงานที่พิมพ์ชื่อผู้รับแบบจำเพาะในงานพิมพ์ในแต่ละใบ เช่น ใบเกียรติบัตร หนังสือคู่มือระบุชื่อของผู้เรียน โบรชัวร์ที่ระบุผู้รบ ฯลฯ ซึ่งระบบดิจิตอลออฟเซ็ทเป็นระบบเดียวที่รองรับการทำงานพิมพ์ในลักษณะนี้ได้ นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานที่มีการรันหมายเลข รันชื่อที่อยู่ โดยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทสามารถรันนัมเบอร์พร้อมไปกับตอนพิมพ์ได้เลย จึงประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณในการผลิต

ข้อดีของงานพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

  • เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย โดยมาตรฐานงานพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทเหมาะกับงานพิมพ์ประมาณที่ต่ำกว่า 200 ใบพิมพ์หรือ 200 เล่ม ถ้าจำนวนมากกว่านั้นอาจต้องคำนวณเปรียบเทียบระบบพิมพ์ออฟเซ็ท ซึ่งในบางกรณีออฟเซ็ทอาจมีราคาถูกกว่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานซึ่งควรปรึกษาโรงพิมพ์มืออาชีพที่มีระบบรองรับทั้งออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ทช่วยคำนวณและปรึกษาว่าควรใช้ระบบไหนที่จะให้ต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด
  • ต้นทุนต่ำในการ Setup ระบบและราคาต่อใบพิมพ์ไม่แพงมากจึงทำให้งานพิมพ์ Digital Offset สามารถตอบสนองการผลิตงานได้กว้างขวางขึ้น การพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทไม่ต้องมีการแม่พิมพ์หรือเพลท งานพิมพ์ไม่ต้องสูญเสียการไล่สีโดยหมึกพิมพ์ที่ถ่ายทอดลงงานพิมพ์จากใบแรกถึงใบสุดท้ายสีจะไม่คลาดเคลื่อน ทำให้ไม่ต้องเสียกระดาษในการไล่สีงานและทราบต้นทุนในการผลิตต่อแผ่นอย่างแน่นอน
  • เหมาะกับงานพิมพ์ On Demand เพราะสามารถสนองความต้องการได้อย่างดี ระบบพิมพ์ดิจิตอลสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ตามที่กำหนด เช่น พิมพ์แบบรันรายชื่อ, พิมพ์แบบรันนัมเบอร์, พิมพ์งานพิมพ์หนังสือทุกเล่มที่ต้องมีชื่อหน้าปกตามผู้เข้างานสัมมนาเป็นรายบุคคล ฯลฯ การพิมพ์แบบนี้ระบบออฟเซ็ทไม่สามารถทำได้ แต่สำหรับระบบพิมพ์ดิจิตอลทำได้จึงเรียกว่า On Demand ในแง่มุมของตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนั้นระบบพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทยังเป็นระบบที่สามารถผลิตงานได้รวดเร็ว คล้ายกับเอาไฟล์งานเปิดและพิมพ์ลงเครื่องพิมพ์เลเซอร์แต่เป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทแทน แม้ว่าการพิมพ์จะไม่ง่ายหรือรวดเร็วเหมือนพิมพ์เลเซอร์ แต่ก็ไม่ได้ช้ากว่ามากในการ Setup ระบบก่อนพิมพ์ การพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทจึงเป็นการพิมพ์ On Demand ในแง่ของความรวดเร็วตอบสนองเรื่องเวลาในการผลิต สามารถผลิตได้ด่วน เร็วที่สุดและยังได้งานพิมพ์ที่คุณภาพสูงใกล้เคียงงานพิมพ์ระบบใหญ่
  • ระบบดิจิตอลออฟเซ็ทเป็นทางเลือกในการพิมพ์งานขาวดำอย่างดี ไม่ต้องคิดถึงระบบโรเนียวที่ยุ่งยากใช้เวลาและงานคุณภาพต่ำ ระบบดิจิตอลออฟเซ็ทมีต้นทุนในการพิมพ์หมึกขาวดำค่อนข้างไม่สูงและยังให้คุณภาพการพิมพ์งานระดับโปร การพิมพ์งานขาวดำเช่น งานหนังสือที่เนื้อในขาวดำ มักนิยมเปลี่ยนมาพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท ซึ่งพิมพ์สวย พิมพ์เร็ว พิมพ์ถูก และยังรองรับการเพิ่มมูลค่าการพิมพ์คล้ายระบบออฟเซ็ทได้อย่างดี
  • ระบบดิจิตอลออฟเซ็ทเป็นระบบเดียวที่รองรับความต้องการที่เรารู้จักในชื่อทางการว่า Variable Data Printing  คือลูกค้าสามารถรันเปลี่ยนข้อมูลการพิมพ์ในงานพิมพ์ทุก ๆ ใบตามที่ต้องการโดยกำหนดด้วยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแปรผันกับการพิมพ์ในโปรแกรม Excel เรียงข้อมูลในแต่ละ Column เช่น งานพิมพ์ใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ลูกค้าทำอาร์ตเวิร์คใบ Certificate เหล่านี้เพียง 1 ไฟล์ และเว้นพื้นที่สำหรับรันรายชื่อ สำหรับรายชื่อก็ให้พิมพ์ใน Excel ใน Column เดียว ไล่รายชื่อผู้ที่จะพิมพ์ เวลาสั่งพิมพ์ก็เพียงแต่นำเอาไฟล์ Certificate ที่เป็นกราฟฟิกพร้อมไฟล์ Excel เพื่อให้รันรายชื่อให้กับโรงพิมพ์ นอกจากนี้ยังสามารถให้โรงพิมพ์รันนัมเบอร์ตามหมายเลขที่ต้องการได้ ระบบดิจิตอลออฟเซ็ทจึงเป็นระบบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบการพิมพ์ปัจจุบันและเป็นระบบเดียวที่ตอบสนองการพิมพ์งานแบบพิมพ์ข้อมูลที่แตกต่างในแต่ละใบพิมพ์ได้

สนใจพิมพ์งานพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

ท่านที่สนใจพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Print สำหรับงานของท่าน แนะนำให้ตรวจสอบว่าปริมาณงานของท่านมีจำนวนเท่าไหร่ (แนะนำให้น้อยกว่า 200 ใบต่อแบบ) มีการพิมพ์ที่ต้องเปลี่ยนข้อมูลหรือไม่ งานพิมพ์ด่วนและเน้นคุณภาพงานที่สีต้องสม่ำเสมอทุกใบหรือไม่ ขนาดงานเกิน A3 หรือไม่ และกระดาษที่พิมพ์ไม่หนาเกิน 400 แกรม ให้ส่งสเปคไปยังโรงพิมพ์ที่รองรับงานพิมพ์ทั้งระบบออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ท เพื่อให้ทางโรงพิมพ์ช่วยดูและเลือกระบบที่เหมาะสม ทำราคาเปรียบเทียบในกรณีที่จำนวนใกล้เคียงกันระหว่างพิมพ์ออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ท ควรติดต่อโรงพิมพ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพิมพ์แนะนำเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงที่สุด ได้งานที่ตรงความต้องการในงบประมาณที่ต่ำที่สุด

หากท่านสนใจติดต่องานพิมพ์สามารถ Contact ได้กับ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว 101 รับพิมพ์งานระบบออฟเซ็ท ดิจิตอลออฟเซ็ท อิงค์เจ็ทและสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M คุยได้ทาง Line Official : @laxmirung หรือดูรายละเอียดบริการของทางโรงพิมพ์ที่ https://laxmirung.com/ เพราะโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งเป็นโรงพิมพ์ที่มีประสบการณ์ในการพิมพ์งานมากกว่า 30 ปี พร้อมทีมงานที่ใส่ใจในงานพิมพ์และสามารถให้คำปรึกษาการพิมพ์เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงที่สุด บทความนี้เขียนโดย ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ เจ้าของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งและโรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo ลาดพร้าว 101 สามารถคอมเม้นท์หรือเขียนสอบถามเพิ่มเติมได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *