กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย

Printing

กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ให้บริการพิมพ์งานพิมพ์เอกสารสำนักงาน Office Stationery Print เราเป็นโรงพิมพ์ที่เชี่ยวชาญการพิมพ์งานกระดาษหัวจดหมาย Letterhead และ ซองจดหมาย Envelope โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งรับพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset สำหรับงานจำนวนน้อย และพิมพ์ออฟเซ็ท Offset สำหรับงานจำนวนมาก โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์งานกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายแบบไม่กำหนดจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำและจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทยด้วยรถขนส่งทางบริษัทฯ, Kerry Express หรือสามารถส่งทางขนส่งเพื่อให้ลูกค้าไปรับเองที่ขนส่งในพื้นที่

กระดาษหัวจดหมายในประเทศไทยจะใช้ขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 แต่ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดอื่นได้โดยแจ้งทางโรงพิมพ์ กระดาษที่นิยมใช้สำหรับกระดาษหัวจดหมายคือกระดาษปอนด์หนา 80 แกรม หรือบางแห่งอาจจะเลือกใช้กระดาษปอนด์ 100 หรือ 120 แกรมได้ นอกจากนี้ในกรณีที่บางองค์กรเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม จะเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลซึ่งกระดาษที่นิยมคือ กระดาษกรีนออฟเซ็ท 80 แกรม หรือ 100 แกรม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทของทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งซึ่งเราใช้หมึก Soy Ink ซึ่งเป็นหมึกจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นหมึกที่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง

ซองจดหมาย ทางโรงพิมพ์รับผลิตทั้งการพิมพ์บนซองจดหมายมาตรฐาน หรือ ซองจดหมายที่สั่งทำพิเศษ ซองจดหมายมาตรฐานนิยมพิมพ์ด้วยเครื่องดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งมีหลักในการเสนอราคาเป็นงาน 1 สี (สีดำเท่านั้น) หรือ 4 สี (แม้ว่าตัวงานพิมพ์ 1 สี หรือ 2 สี แต่ไม่ใช่สีดำ จะคิดเป็นราคางาน 4 สี) ลูกค้าออกแบบโดยเว้นขอบรอบงานอย่างน้อย 1.5 ซ.ม. เพื่อให้สามารถพิมพ์ซองจดหมายได้ แต่ถ้างานออกแบบซองจดหมายของลูกค้าเป็นงานที่ชิดขอบซองไม่สามารถเว้นได้ ทางโรงพิมพ์มีระบบออฟเซ็ท Offset ซึ่งรับพิมพ์ซองโดยพิมพ์ตรงลงกระดาษแผ่นและทำการปั๊มไดคัทขึ้นรูปซองปะมือ ติดเทปกาว 2 หน้า หรือทำกาวหัว เป็นงานสั่งทำได้ตามต้องการ สำหรับงานสั่งทำลูกค้าสามารถกำหนดขนาดซองและออกแบบอย่างอิสระ ซึ่งสามารถส่งสเปคความต้องการให้เสนอราคาตามต้องการได้

ขอราคา กระดาษหัวจดหมาย

ขอราคา กระดาษหัวจดหมาย
ขอราคากระดาษหัวจดหมาย Monthly
 • ขนาดกระดาษหัวจดหมาย
 • ชนิดกระดาษและความหนา (ปอนด์ 80 หรือ 100 แกรม, กรีนออฟเซ็ท 80 หรือ 100 แกรม, กระดาษชนิดอื่น)
 • จำนวนที่ต้องการสั่งพิมพ์ (ใบ)
 • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์โทรมือถือ

ซองจดหมายมาตรฐาน

ซองจดหมายมาตรฐาน
ซองมาตรฐาน Monthly
 • ขนาดซองจดหมาย
 • เนื้อกระดาษของซองจดหมายที่ต้องการ
 • พิมพ์ 1 สี (ดำ) หรือ 4 สี (มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำในแบบพิมพ์)
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ซองสั่งทำพิเศษ

ซองสั่งทำพิเศษ
ซองสั่งทำพิเศษ Monthly
 • ขนาดของซองจดหมาย
 • ชนิดกระดาษ (ขาว, น้ำตาล, ฯลฯ) และความหนา (แกรม)
 • พิมพ์กี่สี (ระบุได้) ขออาร์ตเวิร์คประกอบการทำราคาด้วย
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ใบราคามาตรฐานงานกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย

ใบราคา หัวจดหมาย
ใบราคา ซองจดหมาย

กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย

Printing

กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ให้บริการพิมพ์งานพิมพ์เอกสารสำนักงาน Office Stationery Print เราเป็นโรงพิมพ์ที่เชี่ยวชาญการพิมพ์งานกระดาษหัวจดหมาย Letterhead และ ซองจดหมาย Envelope โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งรับพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset สำหรับงานจำนวนน้อย และพิมพ์ออฟเซ็ท Offset สำหรับงานจำนวนมาก โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์งานกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายแบบไม่กำหนดจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำและจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทยด้วยรถขนส่งทางบริษัทฯ, Kerry Express หรือสามารถส่งทางขนส่งเพื่อให้ลูกค้าไปรับเองที่ขนส่งในพื้นที่

กระดาษหัวจดหมายในประเทศไทยจะใช้ขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 แต่ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดอื่นได้โดยแจ้งทางโรงพิมพ์ กระดาษที่นิยมใช้สำหรับกระดาษหัวจดหมายคือกระดาษปอนด์หนา 80 แกรม หรือบางแห่งอาจจะเลือกใช้กระดาษปอนด์ 100 หรือ 120 แกรมได้ นอกจากนี้ในกรณีที่บางองค์กรเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม จะเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลซึ่งกระดาษที่นิยมคือ กระดาษกรีนออฟเซ็ท 80 แกรม หรือ 100 แกรม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทของทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งซึ่งเราใช้หมึก Soy Ink ซึ่งเป็นหมึกจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นหมึกที่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง

ซองจดหมาย ทางโรงพิมพ์รับผลิตทั้งการพิมพ์บนซองจดหมายมาตรฐาน หรือ ซองจดหมายที่สั่งทำพิเศษ ซองจดหมายมาตรฐานนิยมพิมพ์ด้วยเครื่องดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งมีหลักในการเสนอราคาเป็นงาน 1 สี (สีดำเท่านั้น) หรือ 4 สี (แม้ว่าตัวงานพิมพ์ 1 สี หรือ 2 สี แต่ไม่ใช่สีดำ จะคิดเป็นราคางาน 4 สี) ลูกค้าออกแบบโดยเว้นขอบรอบงานอย่างน้อย 1.5 ซ.ม. เพื่อให้สามารถพิมพ์ซองจดหมายได้ แต่ถ้างานออกแบบซองจดหมายของลูกค้าเป็นงานที่ชิดขอบซองไม่สามารถเว้นได้ ทางโรงพิมพ์มีระบบออฟเซ็ท Offset ซึ่งรับพิมพ์ซองโดยพิมพ์ตรงลงกระดาษแผ่นและทำการปั๊มไดคัทขึ้นรูปซองปะมือ ติดเทปกาว 2 หน้า หรือทำกาวหัว เป็นงานสั่งทำได้ตามต้องการ สำหรับงานสั่งทำลูกค้าสามารถกำหนดขนาดซองและออกแบบอย่างอิสระ ซึ่งสามารถส่งสเปคความต้องการให้เสนอราคาตามต้องการได้

ขอราคา กระดาษหัวจดหมาย

ขอราคา กระดาษหัวจดหมาย
ขอราคากระดาษหัวจดหมาย Monthly
 • ขนาดกระดาษหัวจดหมาย
 • ชนิดกระดาษและความหนา (ปอนด์ 80 หรือ 100 แกรม, กรีนออฟเซ็ท 80 หรือ 100 แกรม, กระดาษชนิดอื่น)
 • จำนวนที่ต้องการสั่งพิมพ์ (ใบ)
 • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์โทรมือถือ

ซองจดหมายมาตรฐาน

ซองจดหมายมาตรฐาน
ซองมาตรฐาน Monthly
 • ขนาดซองจดหมาย
 • เนื้อกระดาษของซองจดหมายที่ต้องการ
 • พิมพ์ 1 สี (ดำ) หรือ 4 สี (มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำในแบบพิมพ์)
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ซองสั่งทำพิเศษ

ซองสั่งทำพิเศษ
ซองสั่งทำพิเศษ Monthly
 • ขนาดของซองจดหมาย
 • ชนิดกระดาษ (ขาว, น้ำตาล, ฯลฯ) และความหนา (แกรม)
 • พิมพ์กี่สี (ระบุได้) ขออาร์ตเวิร์คประกอบการทำราคาด้วย
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ใบราคามาตรฐานงานกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย

ใบราคา หัวจดหมาย
ใบราคา ซองจดหมาย