นามบัตร

Printing

นามบัตร : Name Card

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับออกแบบ พิมพ์ และจัดส่งทั่วประเทศ งานพิมพ์นามบัตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการมอบให้แก่กันเพื่อติดต่อ เป็นด่านแรกที่สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรหรือเจ้าของนามบัตร ปกตินามบัตรที่นิยมสั่งพิมพ์จะมี 2 ประเภท คือ นามบัตรกระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม เคลือบ OPP เงาหรือด้าน และ นามบัตรที่พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล เช่น กระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม หรือ กระดาษมาร์ชเมลโล 262 แกรม การพิมพ์นามบัตรไม่จำเป็นต้องพิมพ์จำนวนมากเพราะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ่อย ทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งมีระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งรองรับการพิมพ์จำนวนน้อยตั้งแต่ 100 ชื่อต่อท่าน ขึ้นไป ราคาค่าพิมพ์จะแปรผันขึ้นอยู่กับจำนวนนามบัตรต่อชื่อ แต่ถ้าในกรณีองค์กรท่านมีขนาดใหญ่เราสามารถพิมพ์นามบัตรด้วยระบบออฟเซ็ท Offset ซึ่งเหมาะกับการพิมพ์นามบัตรจำนวนมาก ๆ ซึ่งทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง สามารถช่วยประเมินและเลือกระบบการพิมพ์ที่ดีที่สุด ในงบประมาณที่ต่ำที่สุดให้กับลูกค้า

นามบัตร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคพิเศษ เช่น ไดคัทให้เป็นทรงที่ต้องการ ปั๊มมุมมน เหยียบมุมมน ปั๊ม K ทองหรือเงิน เคลือบ OPP ด้าน + Spot UV ปั๊มนูน ฯลฯ ซึ่งเทคนิคพิเศษเหล่านี้สามารถทำได้เพื่อให้นามบัตรของท่านมีความโดดเด่น เพียงแต่งบประมาณในการผลิตจะขึ้นอยู่กับเทคนิคมูลค่าเพิ่มที่ท่านต้องการเลือกใช้ โดยปกติในกรณีที่ต้องการทำงานที่มีเทคนิคพิเศษ ควรมีการสั่งผลิตประมาณ 2,000 ใบขึ้นไปเพื่อให้ค่าเฉลี่ยราคาของนามบัตรไม่แพงมากเกินไป หรือ ในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการพิมพ์งานจำนวนน้อยแต่ต้องการเทคนิคพิเศษ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง สามารถรับทำให้ได้ภายใต้เงื่อนไขต้นทุนตามจริง โดยไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการผลิตนามบัตรคุณภาพ

ขอราคานามบัตร

ขอราคานามบัตร
สเปคเพื่อขอราคานามบัตร
 • ขนาดนามบัตร (กว้าง x สูง)
 • พิมพ์ 1 หรือ 2 หน้า
 • ไม่เคลือบ หรือ เคลือบเงา หรือ เคลือบด้าน
 • กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม หรือ กระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม หรือ กระดาษพิเศษ (ระบุชื่อกระดาษ)
 • จำนวนกี่ชื่อ และแต่ละชื่อจำนวนกี่ใบ
 • ส่ง Contact : ชื่อ-นามสกุล, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขผู้เสียภาษี, โทร, แฟ็กซ์, อีเมล์, Line ID
Popular

ราคามาตรฐานงานนามบัตร กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม

ตารางราคานามบัตร Name Card

นามบัตร

Printing

นามบัตร : Name Card

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับออกแบบ พิมพ์ และจัดส่งทั่วประเทศ งานพิมพ์นามบัตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการมอบให้แก่กันเพื่อติดต่อ เป็นด่านแรกที่สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรหรือเจ้าของนามบัตร ปกตินามบัตรที่นิยมสั่งพิมพ์จะมี 2 ประเภท คือ นามบัตรกระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม เคลือบ OPP เงาหรือด้าน และ นามบัตรที่พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล เช่น กระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม หรือ กระดาษมาร์ชเมลโล 262 แกรม การพิมพ์นามบัตรไม่จำเป็นต้องพิมพ์จำนวนมากเพราะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ่อย ทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งมีระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งรองรับการพิมพ์จำนวนน้อยตั้งแต่ 100 ชื่อต่อท่าน ขึ้นไป ราคาค่าพิมพ์จะแปรผันขึ้นอยู่กับจำนวนนามบัตรต่อชื่อ แต่ถ้าในกรณีองค์กรท่านมีขนาดใหญ่เราสามารถพิมพ์นามบัตรด้วยระบบออฟเซ็ท Offset ซึ่งเหมาะกับการพิมพ์นามบัตรจำนวนมาก ๆ ซึ่งทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง สามารถช่วยประเมินและเลือกระบบการพิมพ์ที่ดีที่สุด ในงบประมาณที่ต่ำที่สุดให้กับลูกค้า

นามบัตร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคพิเศษ เช่น ไดคัทให้เป็นทรงที่ต้องการ ปั๊มมุมมน เหยียบมุมมน ปั๊ม K ทองหรือเงิน เคลือบ OPP ด้าน + Spot UV ปั๊มนูน ฯลฯ ซึ่งเทคนิคพิเศษเหล่านี้สามารถทำได้เพื่อให้นามบัตรของท่านมีความโดดเด่น เพียงแต่งบประมาณในการผลิตจะขึ้นอยู่กับเทคนิคมูลค่าเพิ่มที่ท่านต้องการเลือกใช้ โดยปกติในกรณีที่ต้องการทำงานที่มีเทคนิคพิเศษ ควรมีการสั่งผลิตประมาณ 2,000 ใบขึ้นไปเพื่อให้ค่าเฉลี่ยราคาของนามบัตรไม่แพงมากเกินไป หรือ ในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการพิมพ์งานจำนวนน้อยแต่ต้องการเทคนิคพิเศษ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง สามารถรับทำให้ได้ภายใต้เงื่อนไขต้นทุนตามจริง โดยไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการผลิตนามบัตรคุณภาพ

ขอราคานามบัตร

ขอราคานามบัตร
สเปคเพื่อขอราคานามบัตร
 • ขนาดนามบัตร (กว้าง x สูง)
 • พิมพ์ 1 หรือ 2 หน้า
 • ไม่เคลือบ หรือ เคลือบเงา หรือ เคลือบด้าน
 • กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม หรือ กระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม หรือ กระดาษพิเศษ (ระบุชื่อกระดาษ)
 • จำนวนกี่ชื่อ และแต่ละชื่อจำนวนกี่ใบ
 • ส่ง Contact : ชื่อ-นามสกุล, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขผู้เสียภาษี, โทร, แฟ็กซ์, อีเมล์, Line ID
Popular

ราคามาตรฐานงานนามบัตร กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม

ตารางราคานามบัตร Name Card