บัตรเชิญ โปสการ์ด การ์ด

Printing

บัตรเชิญ โปสการ์ด การ์ดต่าง ๆ

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ให้บริการงานพิมพ์บัตรเชิญ โปสการ์ด และการ์ดต่าง ๆ ทั้งการ์ดงานแต่งงาน การ์ดงานบวช ฯลฯ โดยเราเลือกใช้ระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset สำหรับงานจำนวนน้อย ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและยังมีคุณภาพงานพิมพ์ระดับคุณภาพสูงสุด และระบบออฟเซ็ท Offset ในการพิมพ์งานจำนวนมาก คุณภาพการพิมพ์ระดับมาตรฐาน โดยปกติบัตรเชิญ โปสการ์ด หรือการ์ดต่าง ๆ จะมีขนาด 3 ขนาด คือ ขนาด 4 x 6 นิ้ว, ขนาด 5 x 7 นิ้ว หรือ ขนาด A5 (5.83 x 8.27 นิ้ว) ซึ่งเป็นขนาดสำเร็จ โดยการพิมพ์การ์ดทั่วไปจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวไม่พับ แต่ลูกค้าสามารถออกแบบการ์ดที่ต้องพับโดยแจ้งขนาดกางออกและขนาดสำเร็จให้กับโรงพิมพ์เพื่อเสนอราคาได้ 

การพิมพ์บัตรเชิญ โปสการ์ด หรือ การ์ดต่าง ๆ ยังสามารถเพิ่มมูลค่างานพิมพ์โดยการเลือกใช้กระดาษที่เหมาะสม ถ้าเป็นงานที่จำเป็นต้องเซ็นลายเซ็นจริง ๆ หรือมีการเขียนลงในการ์ด อาจจะเลือกใช้กระดาษกรีนการ์ด หรือ กระดาษมาร์ชเมลโล ได้ แต่ถ้าต้องการงานปกติก็อาจจะเลือกกระดาษการ์ดอาร์ต 260 แกรม หรือ กระดาษการ์ดอาร์ต 310 แกรม พิมพ์และเคลือบ OPP เงาหรือด้าน ในกรณีที่ต้องการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง มีบริการปั๊ม K ทองหรือเงิน ไดคัทการ์ดตามทรงที่กำหนด หรือถ้ามีจำนวนมากก็รับเคลือบ OPP ด้าน + Spot UV และปั๊มนูนได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

Enter your title

Enter your description
ขอราคา บัตรเชิญ การ์ดต่าง ๆ Monthly
  • ขนาดสำเร็จของงาน หรือถ้ามีพับให้แจ้งขนาดกางออกและวิธีการพับด้วย (พับครึ่ง, พับ 2 พับ 3 ตอน ฯลฯ)
  • จำนวนกี่แบบ และต้องการพิมพ์แบบละเท่าไหร่
  • เทคนิคพิเศษที่ต้องการผลิต : เคลือบด้าน + Spot UV, ปั๊มนูน, ปั๊ม K ทองหรือเงิน เป็นต้น
  • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

บัตรเชิญ โปสการ์ด การ์ด

Printing

บัตรเชิญ โปสการ์ด การ์ดต่าง ๆ

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ให้บริการงานพิมพ์บัตรเชิญ โปสการ์ด และการ์ดต่าง ๆ ทั้งการ์ดงานแต่งงาน การ์ดงานบวช ฯลฯ โดยเราเลือกใช้ระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset สำหรับงานจำนวนน้อย ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและยังมีคุณภาพงานพิมพ์ระดับคุณภาพสูงสุด และระบบออฟเซ็ท Offset ในการพิมพ์งานจำนวนมาก คุณภาพการพิมพ์ระดับมาตรฐาน โดยปกติบัตรเชิญ โปสการ์ด หรือการ์ดต่าง ๆ จะมีขนาด 3 ขนาด คือ ขนาด 4 x 6 นิ้ว, ขนาด 5 x 7 นิ้ว หรือ ขนาด A5 (5.83 x 8.27 นิ้ว) ซึ่งเป็นขนาดสำเร็จ โดยการพิมพ์การ์ดทั่วไปจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวไม่พับ แต่ลูกค้าสามารถออกแบบการ์ดที่ต้องพับโดยแจ้งขนาดกางออกและขนาดสำเร็จให้กับโรงพิมพ์เพื่อเสนอราคาได้ 

การพิมพ์บัตรเชิญ โปสการ์ด หรือ การ์ดต่าง ๆ ยังสามารถเพิ่มมูลค่างานพิมพ์โดยการเลือกใช้กระดาษที่เหมาะสม ถ้าเป็นงานที่จำเป็นต้องเซ็นลายเซ็นจริง ๆ หรือมีการเขียนลงในการ์ด อาจจะเลือกใช้กระดาษกรีนการ์ด หรือ กระดาษมาร์ชเมลโล ได้ แต่ถ้าต้องการงานปกติก็อาจจะเลือกกระดาษการ์ดอาร์ต 260 แกรม หรือ กระดาษการ์ดอาร์ต 310 แกรม พิมพ์และเคลือบ OPP เงาหรือด้าน ในกรณีที่ต้องการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง มีบริการปั๊ม K ทองหรือเงิน ไดคัทการ์ดตามทรงที่กำหนด หรือถ้ามีจำนวนมากก็รับเคลือบ OPP ด้าน + Spot UV และปั๊มนูนได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

Enter your title

Enter your description
ขอราคา บัตรเชิญ การ์ดต่าง ๆ Monthly
  • ขนาดสำเร็จของงาน หรือถ้ามีพับให้แจ้งขนาดกางออกและวิธีการพับด้วย (พับครึ่ง, พับ 2 พับ 3 ตอน ฯลฯ)
  • จำนวนกี่แบบ และต้องการพิมพ์แบบละเท่าไหร่
  • เทคนิคพิเศษที่ต้องการผลิต : เคลือบด้าน + Spot UV, ปั๊มนูน, ปั๊ม K ทองหรือเงิน เป็นต้น
  • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ