บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ เอกสารเคมีในตัว

Printing

เอกสารเคมีในตัว Carbonless Document : บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์งานเอกสารเคมีในตัว หรือ Carbonless Document ซึ่งเป็นงานพิมพ์นิยมใช้ในงานประเภท บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบส่งของ ใบรับรถ ใบสั่งอาหาร ฯลฯ สมัยก่อนเอกสารเหล่านี้จะต้องทำเป็นเล่มและใช้กระดาษคาร์บอนก็อปปี้ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากและเลอะเทอะ ปัจจุบัน งานพิมพ์เอกสารเคมีในตัวได้เข้ามาแทนที่ ซึ่งงานจะเรียบร้อยและสวยงาม ราคาการผลิตเมื่อเทียบกับระบบเก่าไม่แพงมาก เรารับพิมพ์งานทั้งเอกสารที่มีการรันนัมเบอร์ในเอกสารและไม่รันนัมเบอร์ งานพิมพ์เอกสารเคมีในตัวที่ไม่มีรันนัมเบอร์จะมีราคาถูกและใช้ระยะเวลาการผลิตที่รวดเร็ว เหมาะกับงานใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซึ่งปัจจุบันนิยมดึงออกเป็นชุดและพิมพ์พร้อมรันนัมเบอร์ขณะที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการรันนัมเบอร์ปัจจุบัน จะนิยมรันเฉพาะสีดำเท่านั้น เพราะจะเป็นการรันนัมเบอร์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท ซึ่งมีความสามารถในการรันนัมเบอร์ได้รวดเร็วและสามารถรันนัมเบอร์ได้หลากหลายจุดได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำขึ้น

ทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับผลิตงานเอกสารเคมีในตัว หรือ Carbonless Document ในลักษณะเป็นรูปเล่ม  แต่ไม่ได้รับเอกสารเคมีในตัวแบบฟอร์มต่อเนื่อง ซึ่งในกรณีเอกสารเคมีในตัวแบบฟอร์มต่อเนื่องต้องติดต่อโรงพิมพ์แบบฟอร์มต่อเนื่องโดยเฉพาะ สำหรับงานพิมพ์เอกสารเคมีในตัวแบบเล่ม ไม่ว่าจะเป็น บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ฯลฯ ท่านสามารถกำหนดขนาดที่ต้องการ ใน 1 ชุดกำหนดว่ามีกี่ก็อปปี้ และใน 1 เล่มมีกี่ชุด นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ รันนัมเบอร์ ว่ารันนัมเบอร์กี่จุด มีปรุหรือไม่ ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดสเปครายละเอียดงานมาได้ ทางโรงพิมพ์มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้บริการงานเอกสารเคมีในตัว ตั้งแต่การทำแบบ ผลิตและจัดส่งทั่วประเทศ

บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ

บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ
ขอราคาเอกสารเคมีในตัว Monthly
 • ขนาดสำเร็จของงานเอกสาร (A5, A4, หรือขนาดพิเศษ)
 • 1 ชุดเอกสารมีกี่ใบ (2, 3, 4, 5 ใบต่อ 1 ชุด) กรุณาระบุอย่างชัดเจน ถ้าเลือกสีของแต่ละใบกรุณาแจ้งด้วย
 • 1 เล่มมีกี่ชุด
 • รันนัมเบอร์และเจาะปรุหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งและระบุจำนวนของรันนัมเบอร์และการปรุด้วย
 • ต้องการพิมพ์จำนวนกี่เล่ม
 • ขอชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ มือถือ

ใบราคามาตรฐานเอกสารเคมีในตัว Carbonless Document

Carbonless A5 2 ชั้น
Carbonless A5 4 ชั้น
เอกสาร A5 จำนวน 4 ก็อปปี้
Carbonless A4 2 ชั้น
Carbonless A4 3 ชั้น
Carbonless A4 4 ชั้น

บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ เอกสารเคมีในตัว

Printing

เอกสารเคมีในตัว Carbonless Document : บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์งานเอกสารเคมีในตัว หรือ Carbonless Document ซึ่งเป็นงานพิมพ์นิยมใช้ในงานประเภท บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบส่งของ ใบรับรถ ใบสั่งอาหาร ฯลฯ สมัยก่อนเอกสารเหล่านี้จะต้องทำเป็นเล่มและใช้กระดาษคาร์บอนก็อปปี้ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากและเลอะเทอะ ปัจจุบัน งานพิมพ์เอกสารเคมีในตัวได้เข้ามาแทนที่ ซึ่งงานจะเรียบร้อยและสวยงาม ราคาการผลิตเมื่อเทียบกับระบบเก่าไม่แพงมาก เรารับพิมพ์งานทั้งเอกสารที่มีการรันนัมเบอร์ในเอกสารและไม่รันนัมเบอร์ งานพิมพ์เอกสารเคมีในตัวที่ไม่มีรันนัมเบอร์จะมีราคาถูกและใช้ระยะเวลาการผลิตที่รวดเร็ว เหมาะกับงานใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซึ่งปัจจุบันนิยมดึงออกเป็นชุดและพิมพ์พร้อมรันนัมเบอร์ขณะที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการรันนัมเบอร์ปัจจุบัน จะนิยมรันเฉพาะสีดำเท่านั้น เพราะจะเป็นการรันนัมเบอร์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท ซึ่งมีความสามารถในการรันนัมเบอร์ได้รวดเร็วและสามารถรันนัมเบอร์ได้หลากหลายจุดได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำขึ้น

ทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับผลิตงานเอกสารเคมีในตัว หรือ Carbonless Document ในลักษณะเป็นรูปเล่ม  แต่ไม่ได้รับเอกสารเคมีในตัวแบบฟอร์มต่อเนื่อง ซึ่งในกรณีเอกสารเคมีในตัวแบบฟอร์มต่อเนื่องต้องติดต่อโรงพิมพ์แบบฟอร์มต่อเนื่องโดยเฉพาะ สำหรับงานพิมพ์เอกสารเคมีในตัวแบบเล่ม ไม่ว่าจะเป็น บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ฯลฯ ท่านสามารถกำหนดขนาดที่ต้องการ ใน 1 ชุดกำหนดว่ามีกี่ก็อปปี้ และใน 1 เล่มมีกี่ชุด นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ รันนัมเบอร์ ว่ารันนัมเบอร์กี่จุด มีปรุหรือไม่ ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดสเปครายละเอียดงานมาได้ ทางโรงพิมพ์มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้บริการงานเอกสารเคมีในตัว ตั้งแต่การทำแบบ ผลิตและจัดส่งทั่วประเทศ

บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ

บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ
ขอราคาเอกสารเคมีในตัว Monthly
 • ขนาดสำเร็จของงานเอกสาร (A5, A4, หรือขนาดพิเศษ)
 • 1 ชุดเอกสารมีกี่ใบ (2, 3, 4, 5 ใบต่อ 1 ชุด) กรุณาระบุอย่างชัดเจน ถ้าเลือกสีของแต่ละใบกรุณาแจ้งด้วย
 • 1 เล่มมีกี่ชุด
 • รันนัมเบอร์และเจาะปรุหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งและระบุจำนวนของรันนัมเบอร์และการปรุด้วย
 • ต้องการพิมพ์จำนวนกี่เล่ม
 • ขอชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ มือถือ

ใบราคามาตรฐานเอกสารเคมีในตัว Carbonless Document

Carbonless A5 2 ชั้น
Carbonless A5 4 ชั้น
เอกสาร A5 จำนวน 4 ก็อปปี้
Carbonless A4 2 ชั้น
Carbonless A4 3 ชั้น
Carbonless A4 4 ชั้น