ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน

Printing

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน : Calendar

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับออกแบบและผลิตงานพิมพ์ ปฏิทิน Calendar ทั้ง ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน และ ปฏิทินพก ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset สำหรับงานปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวนน้อย และ ระบบออฟเซ็ท Offset สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวนมากและปฏิทินแขวน เราได้จัดเตรียมไฟล์รูปมาตรฐานและ Template วันที่มาตรฐานให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะด้วย

ปฏิทินตั้งโต๊ะ Calendar เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในทางการตลาดเชิงการส่งเสริมการขาย ปฏิทินตั้งโต๊ะที่วางกราฟฟิกอย่างดีจะตั้งอยู่บนโต๊ะของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะเห็น Logo และผลิตภัณฑ์ของเราที่โฆษณาบนปฏิทินทุกวัน ช่วยเตือนความจำและสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น นอกจากในแง่ธุรกิจ ปฏิทินตั้งโต๊ะก็ยังเป็นของขวัญชั้นเลิศ สำหรับคู่รัก ที่สามารถทำปฏิทินตั้งโต๊ะเฉพาะคนรักที่สามารถเลือกรูปจากในโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายภาพที่จะเตือนความทรงจำและสร้างความแน่นแฟ้นกันมากขึ้น จึงเป็นของขวัญชั้นดีในวันวาเลนไทน์หรือวันสำคัญต่าง ๆ ปฏิทินตั้งโต๊ะยังสามารถใช้ในกลุ่มครอบครัว ซึ่งจะมีวันสำคัญร่วมกันที่จำเป็นต้องจดจำ เช่น วันไหว้บรรพบุรุษ วันไหว้เจ้าตามความเชื่อของแต่ละครอบครัว ฯลฯ โดยท่านสามารถออกแบบกำหนดวันหยุดหรือวันสำคัญประจำครอบครัวของท่านได้

ตารางราคามาตรฐาน ปฏิทินตั้งโต๊ะและซองใส่ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 x 6 นิ้ว
ซองปฏิทิน 6 x 8
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 10 x 7นิ้ว
ซองปฏิทิน 7 x 10

ตารางราคามาตรฐาน ปฏิทินแขวน

ปฏิทินแขวน HC01
ปฏิทินแขวน HC02
ปฏิทินแขวน HC03
ปฏิทินแขวน HC04

ภาพปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐาน 9 ชุด

Template แบบวัน-เดือน-ปี มาตรฐาน 6 ชุด

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน

Printing

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน : Calendar

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับออกแบบและผลิตงานพิมพ์ ปฏิทิน Calendar ทั้ง ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน และ ปฏิทินพก ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset สำหรับงานปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวนน้อย และ ระบบออฟเซ็ท Offset สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวนมากและปฏิทินแขวน เราได้จัดเตรียมไฟล์รูปมาตรฐานและ Template วันที่มาตรฐานให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะด้วย

ปฏิทินตั้งโต๊ะ Calendar เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในทางการตลาดเชิงการส่งเสริมการขาย ปฏิทินตั้งโต๊ะที่วางกราฟฟิกอย่างดีจะตั้งอยู่บนโต๊ะของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะเห็น Logo และผลิตภัณฑ์ของเราที่โฆษณาบนปฏิทินทุกวัน ช่วยเตือนความจำและสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น นอกจากในแง่ธุรกิจ ปฏิทินตั้งโต๊ะก็ยังเป็นของขวัญชั้นเลิศ สำหรับคู่รัก ที่สามารถทำปฏิทินตั้งโต๊ะเฉพาะคนรักที่สามารถเลือกรูปจากในโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายภาพที่จะเตือนความทรงจำและสร้างความแน่นแฟ้นกันมากขึ้น จึงเป็นของขวัญชั้นดีในวันวาเลนไทน์หรือวันสำคัญต่าง ๆ ปฏิทินตั้งโต๊ะยังสามารถใช้ในกลุ่มครอบครัว ซึ่งจะมีวันสำคัญร่วมกันที่จำเป็นต้องจดจำ เช่น วันไหว้บรรพบุรุษ วันไหว้เจ้าตามความเชื่อของแต่ละครอบครัว ฯลฯ โดยท่านสามารถออกแบบกำหนดวันหยุดหรือวันสำคัญประจำครอบครัวของท่านได้

ตารางราคามาตรฐาน ปฏิทินตั้งโต๊ะและซองใส่ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 x 6 นิ้ว
ซองปฏิทิน 6 x 8
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 10 x 7นิ้ว
ซองปฏิทิน 7 x 10

ตารางราคามาตรฐาน ปฏิทินแขวน

ปฏิทินแขวน HC01
ปฏิทินแขวน HC02
ปฏิทินแขวน HC03
ปฏิทินแขวน HC04

ภาพปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐาน 9 ชุด

Template แบบวัน-เดือน-ปี มาตรฐาน 6 ชุด