ประกาศนียบัตร

Printing

ประกาศนียบัตร ใบเกียรติบัตร ใบวุฒิบัตร

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์ใบประกาศนีบัตร ใบเกียรติบัตร และ ใบวุฒิบัตร ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งรองรับการพิมพ์งานจำนวนน้อยได้ตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป ด้วยระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทยังเป็นระบบที่เหมาะกับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ใบเกียรติบัตร และ ใบวุฒิบัตร อย่างมาก เพราะมีระบบการพิมพ์รายชื่อได้ เพียงแต่ทางลูกค้าจัดเตรียมรายชื่อผู้ได้ประกาศนีบัตร ใบเกียรติบัตร และ ใบวุฒิบัตร ในโปรแกรม Excel เราสามารถใช้เครื่องดิจิตอลออฟเซ็ททำการรันรายชื่อไปพร้อมกับการพิมพ์ได้พร้อมกัน 

สำหรับกระดาษที่เหมาะสมกับการพิมพ์ประกาศนียบัตร ใบเกียรติบัตร และ ใบวุฒิบัตร โรงพิมพ์ขอแนะนำกระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม (กระดาษคุณภาพสูงของ SCG ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงสำหรับคนไทย เป็นกระดาษระดับ Premium พิมพ์งานสวย รับหมึกได้ดี ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยื่อหมุนเวียนทำใหม่ 100% โดยไม่ใช้ต้นไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว เพื่อให้เป็นกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)  และ กระดาษมาร์ชเมลโล 262 แกรม (กระดาษนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น กระดาษมีความเรียบเนียนกึ่งเมากึ่งด้าน มีความวาว เนื้อกระดาษมีความสวยระดับ Premium ทำให้งานพิมพ์ออกมาคมชัดสวยงาม) 

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร
ขอราคา ประกาศนีบัตร เกียรติบัตร Monthly
  • ขนาดสำเร็จของงานประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือ วุฒิบัตร
  • จำนวนที่ต้องการผลิต
  • ชนิดกระดาษ และ ความหนากระดาษ (แกรม)
  • เทคนิคพิเศษ (ถ้ามี) : ปั๊มทอง/เงิน, เคลือบ OPP เงาหรือด้าน, ปั๊มนูน, รันรายชื่อลงบนประกาศนียบัตร
  • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ประกาศนียบัตร

Printing

ประกาศนียบัตร ใบเกียรติบัตร ใบวุฒิบัตร

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์ใบประกาศนีบัตร ใบเกียรติบัตร และ ใบวุฒิบัตร ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งรองรับการพิมพ์งานจำนวนน้อยได้ตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป ด้วยระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทยังเป็นระบบที่เหมาะกับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ใบเกียรติบัตร และ ใบวุฒิบัตร อย่างมาก เพราะมีระบบการพิมพ์รายชื่อได้ เพียงแต่ทางลูกค้าจัดเตรียมรายชื่อผู้ได้ประกาศนีบัตร ใบเกียรติบัตร และ ใบวุฒิบัตร ในโปรแกรม Excel เราสามารถใช้เครื่องดิจิตอลออฟเซ็ททำการรันรายชื่อไปพร้อมกับการพิมพ์ได้พร้อมกัน 

สำหรับกระดาษที่เหมาะสมกับการพิมพ์ประกาศนียบัตร ใบเกียรติบัตร และ ใบวุฒิบัตร โรงพิมพ์ขอแนะนำกระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม (กระดาษคุณภาพสูงของ SCG ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงสำหรับคนไทย เป็นกระดาษระดับ Premium พิมพ์งานสวย รับหมึกได้ดี ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยื่อหมุนเวียนทำใหม่ 100% โดยไม่ใช้ต้นไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว เพื่อให้เป็นกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)  และ กระดาษมาร์ชเมลโล 262 แกรม (กระดาษนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น กระดาษมีความเรียบเนียนกึ่งเมากึ่งด้าน มีความวาว เนื้อกระดาษมีความสวยระดับ Premium ทำให้งานพิมพ์ออกมาคมชัดสวยงาม) 

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร
ขอราคา ประกาศนีบัตร เกียรติบัตร Monthly
  • ขนาดสำเร็จของงานประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือ วุฒิบัตร
  • จำนวนที่ต้องการผลิต
  • ชนิดกระดาษ และ ความหนากระดาษ (แกรม)
  • เทคนิคพิเศษ (ถ้ามี) : ปั๊มทอง/เงิน, เคลือบ OPP เงาหรือด้าน, ปั๊มนูน, รันรายชื่อลงบนประกาศนียบัตร
  • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ