สมุดโน๊ต กระดาษก้อน

Printing

สมุดโน๊ต กระดาษก้อน : Note Book / Paper Cube

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับผลิตงานสมุดโน๊ต Notebook และ กระดาษก้อน Paper Cube ซึ่งเป็นงานพิมพ์ประเภทใช้ในสำนักงานและเป็นงานพิมพ์โปรโมชั่นที่ใช้พิมพ์แจกลูกค้าเพื่อให้เกิดการตอกย้ำใน Branding ของลูกค้า เรารับพิมพ์งานสมุดโน๊ต และ กระดาษก้อน ด้วยระบบการพิมพ์ทั้งดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งเหมาะกับงานจำนวนน้อย และระบบออฟเซ็ท Offset สำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งงานสมุดโน๊ตและกระดาษก้อน จะเป็นที่นิยมในหน่วยงาน ชมรม ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์งาน สมุดโน๊ต สมุดปกอ่อน สมุดรายงาน ซึ่งปกติ สมุดโน๊ต จะนิยมใช้ขนาด A5 ปกอาจใช้เป็นกระดาษการ์ดอาร์ต 310 แกรม, กระดาษน้ำตาล Kraftpak 300 แกรม, กระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม หรือ กระดาษอาร์ตมันห่อปกจัวปังให้เป็นกระดาษแข็ง เข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู หรือเย็บกี่ไสกาว สมุดปกอ่อน นิยมใช้ขนาด A4 จำนวนกระดาษไม่เกิน 40 แผ่น โดยเนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 70 แกรม เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา สมุดรายงาน ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดรูปเล่ม A4 จำนวน 40 แผ่นต่อเล่ม ปกหน้าใช้กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม ด้านหลังเป็นกระดาษกล่องแป้งหลังเทา  เนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 70 แกรม เข้าเล่มแบบกาวหัว นอกจากงานสมุดโน๊ตแล้ว งานกระดาษก้อนก็เริ่มเป็นงานที่มีความนิยมใช้กันมากเพราะมีลักษณะการใช้งานเป็นกระดาษจดแล้วทิ้ง มีลักษณะเป็น Sales Kit หรืออุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการขายได้อย่างดีและได้ผล ซึ่งมักนิยมใช้แจกลูกค้าเพื่อให้ลกค้าวางไว้บนโต๊ะจนกว่าจะใช้หมด ซึ่งจะมีผลการตลาดโดยการตอกย้ำเตือนความจำบริษัทฯ ของท่านบนโต๊ะลูกค้าซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าการแจกนามบัตรหรือโบรชัวร์ ปกติกระดาษก้อนจะใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม ซึ่งจะนิยมทำกัน 100, 200 หรือ 300 ใบต่อก้อน ซึ่งความหนาของกระดาษปอนด์ 80 แกรมในการทำกระดาษก้อนจะมีความหนาประมาณ 1 ซ.ม. ต่อ 100 แผ่น ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดกระดาษก้อน ซึ่งปกติมาตรฐานจะนิยมขนาด 3.5 x 3.5 นิ้ว แล้วเข้าสันด้วยกาวหัว หลังจากทำกระดาษก้อนเสร็จจะทำการ Shrink Film หรือแพ็กกิ้งด้วยฟิล์มหด พร้อมส่งแจกลูกค้า 

ราคา สมุดโน๊ต

ราคา สมุดโน๊ต
สมุดโน๊ต Monthly
 • ขนาดสำเร็จของสมุดโน๊ต (A4, B5 หรือกำหนดเอง)
 • ปก พิมพ์ 4 สี เคลือบหรือไม่ ถ้าเคลือบ ๆ อะไร (ระบุ)
 • เนื้อใน ชนิดกระดาษและความหนา (ปอนด์ 70 หรือ 80 แกรม)
 • เนื้อในพิมพ์เหมือนกันทุกหน้า พิมพ์กี่สี (1 สี หรือ 2 สี) ระบุสีด้วย
 • เนื้อในจำนวนกี่แผ่น (1 แผ่นมี 2 หน้า)
 • พิมพ์จำนวนกี่เล่ม
 • เข้าเล่มแบบ เย็บมุงหลังคา หรือ ห่วงกระดูกงู หรือวิธีอื่น (ระบุ)
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ มือถือ

ราคา กระดาษก้อน

ราคา กระดาษก้อน
กระดาษก้อน Monthly
 • ขนาดสำเร็จของกระดาษก้อน (3.5 X 3.5 นิ้ว หรือขนาดอื่น)
 • ชนิดกระดาษและความหนา (ปอนด์ 70 แกรม หรือระบุได้)
 • จำนวนกี่แผ่น (ความหนา 1 ซ.ม. ประมาณ 100 แผ่น)
 • พิมพ์ออฟเซ็ทกี่สี (1, 2 หรือ 4 สี)
 • ต้องการกระดาษรองหลังหรือไม่ และ Shink Wrap หรือไม่
 • พิมพ์จำนวนกี่ก้อน
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ มือถือ

สมุดโน๊ต กระดาษก้อน

Printing

สมุดโน๊ต กระดาษก้อน : Note Book / Paper Cube

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับผลิตงานสมุดโน๊ต Notebook และ กระดาษก้อน Paper Cube ซึ่งเป็นงานพิมพ์ประเภทใช้ในสำนักงานและเป็นงานพิมพ์โปรโมชั่นที่ใช้พิมพ์แจกลูกค้าเพื่อให้เกิดการตอกย้ำใน Branding ของลูกค้า เรารับพิมพ์งานสมุดโน๊ต และ กระดาษก้อน ด้วยระบบการพิมพ์ทั้งดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งเหมาะกับงานจำนวนน้อย และระบบออฟเซ็ท Offset สำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งงานสมุดโน๊ตและกระดาษก้อน จะเป็นที่นิยมในหน่วยงาน ชมรม ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์งาน สมุดโน๊ต สมุดปกอ่อน สมุดรายงาน ซึ่งปกติ สมุดโน๊ต จะนิยมใช้ขนาด A5 ปกอาจใช้เป็นกระดาษการ์ดอาร์ต 310 แกรม, กระดาษน้ำตาล Kraftpak 300 แกรม, กระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม หรือ กระดาษอาร์ตมันห่อปกจัวปังให้เป็นกระดาษแข็ง เข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู หรือเย็บกี่ไสกาว สมุดปกอ่อน นิยมใช้ขนาด A4 จำนวนกระดาษไม่เกิน 40 แผ่น โดยเนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 70 แกรม เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา สมุดรายงาน ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดรูปเล่ม A4 จำนวน 40 แผ่นต่อเล่ม ปกหน้าใช้กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม ด้านหลังเป็นกระดาษกล่องแป้งหลังเทา  เนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 70 แกรม เข้าเล่มแบบกาวหัว นอกจากงานสมุดโน๊ตแล้ว งานกระดาษก้อนก็เริ่มเป็นงานที่มีความนิยมใช้กันมากเพราะมีลักษณะการใช้งานเป็นกระดาษจดแล้วทิ้ง มีลักษณะเป็น Sales Kit หรืออุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการขายได้อย่างดีและได้ผล ซึ่งมักนิยมใช้แจกลูกค้าเพื่อให้ลกค้าวางไว้บนโต๊ะจนกว่าจะใช้หมด ซึ่งจะมีผลการตลาดโดยการตอกย้ำเตือนความจำบริษัทฯ ของท่านบนโต๊ะลูกค้าซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าการแจกนามบัตรหรือโบรชัวร์ ปกติกระดาษก้อนจะใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม ซึ่งจะนิยมทำกัน 100, 200 หรือ 300 ใบต่อก้อน ซึ่งความหนาของกระดาษปอนด์ 80 แกรมในการทำกระดาษก้อนจะมีความหนาประมาณ 1 ซ.ม. ต่อ 100 แผ่น ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดกระดาษก้อน ซึ่งปกติมาตรฐานจะนิยมขนาด 3.5 x 3.5 นิ้ว แล้วเข้าสันด้วยกาวหัว หลังจากทำกระดาษก้อนเสร็จจะทำการ Shrink Film หรือแพ็กกิ้งด้วยฟิล์มหด พร้อมส่งแจกลูกค้า 

ราคา สมุดโน๊ต

ราคา สมุดโน๊ต
สมุดโน๊ต Monthly
 • ขนาดสำเร็จของสมุดโน๊ต (A4, B5 หรือกำหนดเอง)
 • ปก พิมพ์ 4 สี เคลือบหรือไม่ ถ้าเคลือบ ๆ อะไร (ระบุ)
 • เนื้อใน ชนิดกระดาษและความหนา (ปอนด์ 70 หรือ 80 แกรม)
 • เนื้อในพิมพ์เหมือนกันทุกหน้า พิมพ์กี่สี (1 สี หรือ 2 สี) ระบุสีด้วย
 • เนื้อในจำนวนกี่แผ่น (1 แผ่นมี 2 หน้า)
 • พิมพ์จำนวนกี่เล่ม
 • เข้าเล่มแบบ เย็บมุงหลังคา หรือ ห่วงกระดูกงู หรือวิธีอื่น (ระบุ)
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ มือถือ

ราคา กระดาษก้อน

ราคา กระดาษก้อน
กระดาษก้อน Monthly
 • ขนาดสำเร็จของกระดาษก้อน (3.5 X 3.5 นิ้ว หรือขนาดอื่น)
 • ชนิดกระดาษและความหนา (ปอนด์ 70 แกรม หรือระบุได้)
 • จำนวนกี่แผ่น (ความหนา 1 ซ.ม. ประมาณ 100 แผ่น)
 • พิมพ์ออฟเซ็ทกี่สี (1, 2 หรือ 4 สี)
 • ต้องการกระดาษรองหลังหรือไม่ และ Shink Wrap หรือไม่
 • พิมพ์จำนวนกี่ก้อน
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ มือถือ