สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M

Printing

สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M แบบ Car Wrap และ Electrocut

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง เป็น ศูนย์ออกแบบ ผลิต และติดตั้งสติ๊กเกอร์ติดรถทั้งแบบ Car Wrap และ Electrocut คุณภาพมาตรฐานระดับโลก เราเป็นศูนย์ผลิตสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M โดยเฉพาะซึ่งฟิล์ม 3M สำหรับติดรถเป็นฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ติดรถที่มีคุณภาพดีที่สุดยี่ห้อหนึ่งของโลก โดยมีคุณสมบัติกาวแบบ Removable ให้เลือกตั้งแต่อายุกาว 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี และยังมีคุณสมบัติของกาว Removable ที่แตกต่างกัน เหมาะกับการใช้งานติดรถหลากหลายประเภท เช่น สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ สติกเกอร์ติดรถบริษัท สติ๊กเกอร์ติดรถตู้ สติ๊กเกอร์ติดตู้บรรทุกรถ 4 ล้อ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ สติ๊กเกอร์ติดตู้คอนเทนเนอร์ สติ๊กเกอร์ติดหัวรถลาก ฯลฯ

เทคโนโลยี่ที่เราเลือกใช้ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถแบบ Car Wrap คือเทคโนโลยี่การพิมพ์ Outdoor ระบบลาเท็กซ์ หรือ HP Latex Printing Technology ซึ่งเป็นการใช้หมึกพิเศษแทนการใช้หมึกจากเครื่องพิมพ์ Outdoor ทั่วไปที่เป็นหมึก Solvent Ink ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและคุณภาพการพิมพ์ต่ำกว่า วิธีการพิมพ์ของ HP Latex Printing Technology คือใช้ระบบการผลิตโดยเคลือบน้ำยา HP Latex Optimizer ลงวัสดุฟิล์ม 3M หรือสติ๊กเกอร์ Removable ซึ่งจะทำให้มีพื้นผิวเป็นคุณลักษณะของขั้วบวก แล้วจึงนำเม็ดสีจากหมึกพิเศษของ HP ซึ่งเป็นขั้วลบให้ลงไปยังฟิล์ม 3M หรือ สติ๊กเกอร์ Removable ทำให้เม็ดสีของหมึกพิมพ์ยึดเกาะฟิล์มอย่างดี งานพิมพ์จึงได้สวยงามกว่า ทนทานการขูดขีดมากกว่าหมึก Solvent และหมึกพิมพ์ HP Latex ยังได้รับมาตรฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม UL ECOLOGO และ GREEN GUARD Children 7 Schools CertificateSM และผ่านมาตรฐาความปลอดภัย AgBB อีกด้วย

ฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ 3M ที่ใช้ในการทำสติ๊กเกอร์ติดรถ ทั้งระบบ Car Wrap (สติ๊กเกอร์พิมพ์และห่อติดรถ) รุ่น IJ1220 และ IJ40 และ Electrocut (ตัดสติ๊กเกอร์เป็นสีแล้วนำไปติดรถตามตำแหน่ง) รุ่น SC32 และ SC50 เป็นวัสดุ 3M ซึ่งป้องกันปัญหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถ เช่น ปัญหาคราบกาว ปัญหาสติ๊กเกอร์ติดเป็นเนื้อเดียวกับตัวรถ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้เป็นจุดที่กำหนดความแตกต่างระหว่างสติ๊กเกอร์ 3M และสติ๊กเกอร์เลียนแบบหรือสติ๊กเกอร์เกรดต่ำส่วนใหญ่จะเป็นสติ๊กเกอร์จีน สติ๊กเกอร์ Removable 3M มีให้เลือกในระบบ Car Wrap หลายเกรดและสำหรับท่านที่ต้องการเคลือบเราก็มีสติ๊กเกอร์หลายแบบให้เลือกใช้ได้ สำหรับสติ๊กเกอร์ตัดเรามีให้เลือก 2 เกรดซึ่งจะมีคุณลักษณะแตกต่างกัน ทางโรงพิมพ์ยินดีให้คำปรึกษาการเลือกใช้สติ๊กเกอร์ติดรถที่เหมาะกับการใช้งาน ไม่ว่าท่านจะนำไปใช้ ติดรถบริษัท รถบรรทุก รถขนส่ง รถตู้ ฯลฯ โดยเรามีทีมงานให้คำแนะนำตั้งแต่การออกแบบสำหรับลูกค้าที่ประสงค์ทำอาร์ตเวิร์คเอง และหากไม่สะดวกเรามีบริการออกแบบทำกราฟฟิกสำหรับสติ๊กเกอร์ติดรถให้กับลูกค้าด้วย นอกจากนี้ทีมงานติดตั้งของเรายังเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ติดตั้งสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M มานานกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ว่าการเลือกใช้บริการสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M จากโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งจะเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับงานสติ๊กเกอร์ติดรถของท่าน

3M Car Wrap Film Spec
3M Car Wrap Coating Spec
3M Electrocut Spec

ขอราคาสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M ระบบ Car Wrap หรือ Electrocut

3M Car Wrap Price

3M Car Wrap Price
3M Car Wrap Monthly
 • ประเภทของรถที่ต้องการติด และจำนวนคัน (ระบุทะเบียนรถด้วย)
 • อายุกาว 2 ปี (3M IJ1220) หรือ 3 ปี (3M IJ40)
 • วัดขนาดตำแหน่งที่ต้องการติดหรือถ่ายรูปส่งอาร์ตเวิร์คมาให้ทาง Line
 • ติดตั้งที่โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง หรือ นอกสถานที่ (ระบุสถานที่)
 • ขอชื่อ ชื่อบริษัทฯ ที่อยู่ TAX ID โทร มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

3M Electrocut Car Wrap

3M Electrocut Car Wrap
3M Electrocut Monthly
 • ประเภทของรถที่ต้องการติด และจำนวนคัน (ระบุทะเบียนรถด้วย)
 • อายุกาว 3 ปี (3M SC32) หรือ 5 ปี (3M SC50)
 • ส่งอาร์ตเวิร์ค และ ถ่ายรูปรถพร้อมวัดขนาดตำแหน่งที่ต้องการติด
 • ติดตั้งที่โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง หรือ นอกสถานที่ (ระบุสถานที่)
 • ขอชื่อ ชื่อบริษัทฯ ที่อยู่ TAX ID โทร มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

ประมาณการค่าใช้จ่ายสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M แบบ Car Wrap

ราคาสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M

ตัวอย่างงานสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M ของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง

สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M

Printing

สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M แบบ Car Wrap และ Electrocut

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง เป็น ศูนย์ออกแบบ ผลิต และติดตั้งสติ๊กเกอร์ติดรถทั้งแบบ Car Wrap และ Electrocut คุณภาพมาตรฐานระดับโลก เราเป็นศูนย์ผลิตสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M โดยเฉพาะซึ่งฟิล์ม 3M สำหรับติดรถเป็นฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ติดรถที่มีคุณภาพดีที่สุดยี่ห้อหนึ่งของโลก โดยมีคุณสมบัติกาวแบบ Removable ให้เลือกตั้งแต่อายุกาว 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี และยังมีคุณสมบัติของกาว Removable ที่แตกต่างกัน เหมาะกับการใช้งานติดรถหลากหลายประเภท เช่น สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ สติกเกอร์ติดรถบริษัท สติ๊กเกอร์ติดรถตู้ สติ๊กเกอร์ติดตู้บรรทุกรถ 4 ล้อ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ สติ๊กเกอร์ติดตู้คอนเทนเนอร์ สติ๊กเกอร์ติดหัวรถลาก ฯลฯ

เทคโนโลยี่ที่เราเลือกใช้ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถแบบ Car Wrap คือเทคโนโลยี่การพิมพ์ Outdoor ระบบลาเท็กซ์ หรือ HP Latex Printing Technology ซึ่งเป็นการใช้หมึกพิเศษแทนการใช้หมึกจากเครื่องพิมพ์ Outdoor ทั่วไปที่เป็นหมึก Solvent Ink ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและคุณภาพการพิมพ์ต่ำกว่า วิธีการพิมพ์ของ HP Latex Printing Technology คือใช้ระบบการผลิตโดยเคลือบน้ำยา HP Latex Optimizer ลงวัสดุฟิล์ม 3M หรือสติ๊กเกอร์ Removable ซึ่งจะทำให้มีพื้นผิวเป็นคุณลักษณะของขั้วบวก แล้วจึงนำเม็ดสีจากหมึกพิเศษของ HP ซึ่งเป็นขั้วลบให้ลงไปยังฟิล์ม 3M หรือ สติ๊กเกอร์ Removable ทำให้เม็ดสีของหมึกพิมพ์ยึดเกาะฟิล์มอย่างดี งานพิมพ์จึงได้สวยงามกว่า ทนทานการขูดขีดมากกว่าหมึก Solvent และหมึกพิมพ์ HP Latex ยังได้รับมาตรฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม UL ECOLOGO และ GREEN GUARD Children 7 Schools CertificateSM และผ่านมาตรฐาความปลอดภัย AgBB อีกด้วย

ฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ 3M ที่ใช้ในการทำสติ๊กเกอร์ติดรถ ทั้งระบบ Car Wrap (สติ๊กเกอร์พิมพ์และห่อติดรถ) รุ่น IJ1220 และ IJ40 และ Electrocut (ตัดสติ๊กเกอร์เป็นสีแล้วนำไปติดรถตามตำแหน่ง) รุ่น SC32 และ SC50 เป็นวัสดุ 3M ซึ่งป้องกันปัญหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถ เช่น ปัญหาคราบกาว ปัญหาสติ๊กเกอร์ติดเป็นเนื้อเดียวกับตัวรถ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้เป็นจุดที่กำหนดความแตกต่างระหว่างสติ๊กเกอร์ 3M และสติ๊กเกอร์เลียนแบบหรือสติ๊กเกอร์เกรดต่ำส่วนใหญ่จะเป็นสติ๊กเกอร์จีน สติ๊กเกอร์ Removable 3M มีให้เลือกในระบบ Car Wrap หลายเกรดและสำหรับท่านที่ต้องการเคลือบเราก็มีสติ๊กเกอร์หลายแบบให้เลือกใช้ได้ สำหรับสติ๊กเกอร์ตัดเรามีให้เลือก 2 เกรดซึ่งจะมีคุณลักษณะแตกต่างกัน ทางโรงพิมพ์ยินดีให้คำปรึกษาการเลือกใช้สติ๊กเกอร์ติดรถที่เหมาะกับการใช้งาน ไม่ว่าท่านจะนำไปใช้ ติดรถบริษัท รถบรรทุก รถขนส่ง รถตู้ ฯลฯ โดยเรามีทีมงานให้คำแนะนำตั้งแต่การออกแบบสำหรับลูกค้าที่ประสงค์ทำอาร์ตเวิร์คเอง และหากไม่สะดวกเรามีบริการออกแบบทำกราฟฟิกสำหรับสติ๊กเกอร์ติดรถให้กับลูกค้าด้วย นอกจากนี้ทีมงานติดตั้งของเรายังเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ติดตั้งสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M มานานกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ว่าการเลือกใช้บริการสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M จากโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งจะเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับงานสติ๊กเกอร์ติดรถของท่าน

3M Car Wrap Film Spec
3M Car Wrap Coating Spec
3M Electrocut Spec

ขอราคาสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M ระบบ Car Wrap หรือ Electrocut

3M Car Wrap Price

3M Car Wrap Price
3M Car Wrap Monthly
 • ประเภทของรถที่ต้องการติด และจำนวนคัน (ระบุทะเบียนรถด้วย)
 • อายุกาว 2 ปี (3M IJ1220) หรือ 3 ปี (3M IJ40)
 • วัดขนาดตำแหน่งที่ต้องการติดหรือถ่ายรูปส่งอาร์ตเวิร์คมาให้ทาง Line
 • ติดตั้งที่โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง หรือ นอกสถานที่ (ระบุสถานที่)
 • ขอชื่อ ชื่อบริษัทฯ ที่อยู่ TAX ID โทร มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

3M Electrocut Car Wrap

3M Electrocut Car Wrap
3M Electrocut Monthly
 • ประเภทของรถที่ต้องการติด และจำนวนคัน (ระบุทะเบียนรถด้วย)
 • อายุกาว 3 ปี (3M SC32) หรือ 5 ปี (3M SC50)
 • ส่งอาร์ตเวิร์ค และ ถ่ายรูปรถพร้อมวัดขนาดตำแหน่งที่ต้องการติด
 • ติดตั้งที่โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง หรือ นอกสถานที่ (ระบุสถานที่)
 • ขอชื่อ ชื่อบริษัทฯ ที่อยู่ TAX ID โทร มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

ประมาณการค่าใช้จ่ายสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M แบบ Car Wrap

ราคาสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M

ตัวอย่างงานสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M ของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง