หนังสือ คู่มือ วารสาร

Printing

หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน : Book / Booklet / Journal / Report

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน หนังสือสวดมนต์ วิทยานิพนธ์ ในรูปแบบระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งเหมาะกับงานที่มีจำนวนพิมพ์น้อยกว่า 150 เล่ม และพิมพ์ออฟเซ็ท Offset สำหรับงานพิมพ์ประมาณ 200 เล่มขึ้นไป โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งใช้ระบบ Prepress ของ Heidelberg ซึ่งใช้ Workflow การทำงานหนังสือร่วมกับโปรแกรม Signastation ซึ่งช่วยในการเลย์หน้าหนังสือที่สมบูรณ์ ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เรามีทีมงานที่มีความรู้โดยตรงสำหรับงานพิมพ์หนังสือให้คำปรึกษา ออกแบบปก และการผลิตเพื่อให้งานหนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน ที่ท่านต้องการผลิตได้คุณภาพงานระดับมาตรฐานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ควบคุมได้

เรารับพิมพ์งานหนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน หนังสือสวดมนต์ วิทยานิพนธ์ ที่เข้าเล่มได้ทั้งการเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา เข้าเล่มแบบไสกาว เข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เข้าเล่มแบบเย็บด้ายด้านข้าง เข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู ทางเราพร้อมให้คำแนะนำการเข้าเล่มอย่างที่เหมาะสมให้กับลูกค้า นอกจากนี้เรายังรับการเพิ่มมูลค่างานทั้งการ พิมพ์ปกด้วยสีพิเศษ Pantone หรือสีทอง สีเงิน, เคลือบปกแบบ OPP เงา หรือ ด้าน, เคลือบปกแบบ OPP ด้าน + Spot UV, ปกปั๊ม K เงิน หรือ ทอง, ปั๊มนูนปก ฯลฯ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า งานพิมพ์ หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน ของท่านจะได้รับการผลิตอย่างมีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ เรายังรับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศด้วย

หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน

หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน
ขอราคา หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน Monthly
 • ขนาดรูปเล่มสำเร็จ
 • ปก ชนิดกระดาษ ความหนากระดาษ พิมพ์กี่สี เคลือบเงาหรือด้าน หรือมีการผลิตแบบพิเศษอื่น (กรุณาระบุ)
 • เนื้อใน ชนิดกระดาษ ความหนากระดาษ พิมพ์กี่สี (แยกแจ้งในกรณีกระดาษเนื้อในไม่เหมือนกัน หรือ พิมพ์ 4 สี 2 สี 1 สีต่างกัน)
 • การเข้าเล่ม (เย็บมุงหลังคา, ไสกาว, เย็บกี่ไสกาว, เข้าห่วงกระดูกงู)
 • พิมพ์จำนวนกี่เล่ม (หากมีแยกภาษาให้แจ้งว่าแต่ละภาษาพิมพ์อย่างละกี่เล่ม)
 • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลจประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ มือถือ

ตัวอย่างราคาค่าพิมพ์หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน วิทยานิพนธ์

ราคาหนังสือ

หนังสือ คู่มือ วารสาร

Printing

หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน : Book / Booklet / Journal / Report

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน หนังสือสวดมนต์ วิทยานิพนธ์ ในรูปแบบระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งเหมาะกับงานที่มีจำนวนพิมพ์น้อยกว่า 150 เล่ม และพิมพ์ออฟเซ็ท Offset สำหรับงานพิมพ์ประมาณ 200 เล่มขึ้นไป โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งใช้ระบบ Prepress ของ Heidelberg ซึ่งใช้ Workflow การทำงานหนังสือร่วมกับโปรแกรม Signastation ซึ่งช่วยในการเลย์หน้าหนังสือที่สมบูรณ์ ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เรามีทีมงานที่มีความรู้โดยตรงสำหรับงานพิมพ์หนังสือให้คำปรึกษา ออกแบบปก และการผลิตเพื่อให้งานหนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน ที่ท่านต้องการผลิตได้คุณภาพงานระดับมาตรฐานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ควบคุมได้

เรารับพิมพ์งานหนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน หนังสือสวดมนต์ วิทยานิพนธ์ ที่เข้าเล่มได้ทั้งการเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา เข้าเล่มแบบไสกาว เข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เข้าเล่มแบบเย็บด้ายด้านข้าง เข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู ทางเราพร้อมให้คำแนะนำการเข้าเล่มอย่างที่เหมาะสมให้กับลูกค้า นอกจากนี้เรายังรับการเพิ่มมูลค่างานทั้งการ พิมพ์ปกด้วยสีพิเศษ Pantone หรือสีทอง สีเงิน, เคลือบปกแบบ OPP เงา หรือ ด้าน, เคลือบปกแบบ OPP ด้าน + Spot UV, ปกปั๊ม K เงิน หรือ ทอง, ปั๊มนูนปก ฯลฯ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า งานพิมพ์ หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน ของท่านจะได้รับการผลิตอย่างมีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ เรายังรับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศด้วย

หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน

หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน
ขอราคา หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน Monthly
 • ขนาดรูปเล่มสำเร็จ
 • ปก ชนิดกระดาษ ความหนากระดาษ พิมพ์กี่สี เคลือบเงาหรือด้าน หรือมีการผลิตแบบพิเศษอื่น (กรุณาระบุ)
 • เนื้อใน ชนิดกระดาษ ความหนากระดาษ พิมพ์กี่สี (แยกแจ้งในกรณีกระดาษเนื้อในไม่เหมือนกัน หรือ พิมพ์ 4 สี 2 สี 1 สีต่างกัน)
 • การเข้าเล่ม (เย็บมุงหลังคา, ไสกาว, เย็บกี่ไสกาว, เข้าห่วงกระดูกงู)
 • พิมพ์จำนวนกี่เล่ม (หากมีแยกภาษาให้แจ้งว่าแต่ละภาษาพิมพ์อย่างละกี่เล่ม)
 • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลจประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ มือถือ

ตัวอย่างราคาค่าพิมพ์หนังสือ คู่มือ วารสาร รายงาน วิทยานิพนธ์

ราคาหนังสือ