เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม

Printing

เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์เมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่ม (Food & Beverage Menu) ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งสามารถผลิตได้ไม่จำกัดขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป พิมพ์ยิ่งมากราคาต่อชิ้นยิ่งถูกลง ลูกค้าสามารถออกแบบเมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่มอย่างอิสระ เรารับพิมพ์ทั้งงาน 1 สี (ดำ) หรืองาน 4 สี โดยลูกค้าสามารถเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับความต้องการได้สูงสุด สำหรับระบบดิจิตอลออฟเซ็ทจะรองรับกระดาษได้หนาสุดคือ กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ซึ่งเป็นแกรมกระดาษที่ประหยัดที่สุดในการผลิตเมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่ม ลูกค้าเลือกการเคลือบ OPP เงาหรือด้านได้ แต่ถ้าต้องการเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่หนาขึ้น เรารับทำงานพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทห่อกระดาษจัวปังได้ 

ขอราคาเมนูอาหารและเครื่องดื่ม

ขอราคาเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
ขอราคาพิมพ์เมนูอาหารและเครื่องดื่ม Monthly
 • ขนาดสำเร็จ (A5, B5, A4, A3 หรือขนาดอื่น ๆ กรุณาระบุ)
 • ชนิดกระดาษและความหนา
 • พิมพ์กี่หน้า และพิมพ์ 1 สี (ดำ) หรือ 4 สี
 • เทคนิคพิเศษ (ไดคัท, พับแบบไหน, ปั๊มนูน,ปั๊ม K, เคลือบด้าน Spot UV)
 • การเข้าเล่ม (มุงหลังคา, ปีกผีเสื้อ, ยึดหมุด, ใส่ห่วงเหล็ก, ใส่ห่วงกระดูกงู)
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ขอชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ
Popular

ราคามาตรฐาน เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม

ราคา เมนูอาหาร เครื่องดื่ม

เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม

Printing

เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์เมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่ม (Food & Beverage Menu) ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset ซึ่งสามารถผลิตได้ไม่จำกัดขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป พิมพ์ยิ่งมากราคาต่อชิ้นยิ่งถูกลง ลูกค้าสามารถออกแบบเมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่มอย่างอิสระ เรารับพิมพ์ทั้งงาน 1 สี (ดำ) หรืองาน 4 สี โดยลูกค้าสามารถเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับความต้องการได้สูงสุด สำหรับระบบดิจิตอลออฟเซ็ทจะรองรับกระดาษได้หนาสุดคือ กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ซึ่งเป็นแกรมกระดาษที่ประหยัดที่สุดในการผลิตเมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่ม ลูกค้าเลือกการเคลือบ OPP เงาหรือด้านได้ แต่ถ้าต้องการเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่หนาขึ้น เรารับทำงานพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทห่อกระดาษจัวปังได้ 

ขอราคาเมนูอาหารและเครื่องดื่ม

ขอราคาเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
ขอราคาพิมพ์เมนูอาหารและเครื่องดื่ม Monthly
 • ขนาดสำเร็จ (A5, B5, A4, A3 หรือขนาดอื่น ๆ กรุณาระบุ)
 • ชนิดกระดาษและความหนา
 • พิมพ์กี่หน้า และพิมพ์ 1 สี (ดำ) หรือ 4 สี
 • เทคนิคพิเศษ (ไดคัท, พับแบบไหน, ปั๊มนูน,ปั๊ม K, เคลือบด้าน Spot UV)
 • การเข้าเล่ม (มุงหลังคา, ปีกผีเสื้อ, ยึดหมุด, ใส่ห่วงเหล็ก, ใส่ห่วงกระดูกงู)
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ขอชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ
Popular

ราคามาตรฐาน เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม

ราคา เมนูอาหาร เครื่องดื่ม