แฟ้มกระดาษ

Printing

แฟ้มกระดาษ แฟ้มบริษัท : Paper Folder / Company Folder

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับออกแบบ พิมพ์ และจัดส่งทั่วประเทศ งานพิมพ์แฟ้มกระดาษหรือแฟ้มบริษัท ซึ่งเป็นงานพิมพ์ประเภทสำนักงาน Office Stationery Print ซึ่งมีหน้าที่ทั้งเป็นแฟ้มสำหรับเก็บเอกสาร และยังทำหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เนื่องจากแฟ้มกระดาษจะถูกใช้อย่างมากในธุรกรรมด้านการขาย ซึ่งฝ่ายขายจะเอาโบรชัวร์ แคตตาล็อก ใบเสนอราคา แผ่น CD ที่แสดงข้อมูลสินค้า และ นามบัตร อยู่ในแฟ้มกระดาษ เพื่อส่งให้ลูกค้าเก็บไว้ แฟ้มกระดาษจึงทำหน้าที่แฟ้มบริษัทฯ ที่ต้องแสดงภาพลักษณ์และช่วยให้ลูกค้าเก็บข้อมูลและทำให้เกิดความจดจำในสินค้าและองค์กร แฟ้มกระดาษหรือแฟ้มบริษัท ส่วนใหญ่จะพิมพ์ 1 ด้าน (ปกหน้า ปกหลัง และลิ้นแฟ้ม) ซึ่งจะนิยมใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 1 หน้าหนา 300 แกรม แต่ถ้าท่านต้องการพิมพ์ 2 ด้านซึ่งหมายถึงพิมพ์ด้านในของแฟ้มด้วย นิยมใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 2 หน้าหนา 310 แกรม นอกจากนี้แฟ้มยังแบ่งเป็นแฟ้มไม่มีสันและแฟ้มมีสัน เฉพาะแฟ้มมีสันจะมีความแตกต่างตรงที่ทางโรงพิมพ์จะจัดพิมพ์พร้อมติดเทป 2 หน้าให้ลูกค้าเพื่อนำไปขึ้นรูปแฟ้มตอนใช้งานจริง ซึ่งต่างกับแฟ้มไม่มีสันซึ่งปกติโรงพิมพ์จะทำการขึ้นรูปแฟ้มพร้อมใช้งานได้ทันที

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ หรือ แฟ้มบริษัท ด้วยระบบออฟเซ็ท Offset Printing ซึ่งให้คุณภาพในการพิมพ์ที่ดีที่สุด ท่านสามารถเลือกแบบไดคัทของแฟ้มที่เราจัดเตรียมไว้ประมาณ 15 แบบด้านล่าง ซึ่งรับผลิตแฟ้มตั้งแต่ 100 ชิ้นขึ้นไป ท่านสามารถปรับรายละเอียดกระดาษ ความหนาของกระดาษ การเคลือบให้ตรงกับความต้องการของแฟ้มบริษัทของท่านได้ นอกจากนี้โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งสามารถส่ง Template ในรูปแบบ .ai ของแฟ้มมาตรฐานทั้ง 15 แบบ เพื่อให้ลูกค้านำไปวางกราฟฟิกดีไซน์และส่งกลับมาผลิตได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น แต่ถ้าในกรณีที่แฟ้มของท่านไม่ตรงกับแบบโปรโมชั่นทั้ง 15 แบบ ท่านสามารถกำหนดสเปคแฟ้มพร้อมส่งอาร์ตเวิร์คมาให้ทำราคาให้ได้ โรงงพิมพ์ลักษมีรุ่งมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาการผลิตแฟ้มกระดาษ และเสนอราคาที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างรวดเร็ว เพราะเราคือศูนย์ออกแบบและผลิตแฟ้มกระดาษ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงพิมพ์แฟ้มกระดาษที่ดีที่สุดในด้านคุณภาพและบริการ

แฟ้มกระดาษ

แฟ้มกระดาษ แฟ้มเอกสาร
แฟ้มกระดาษแบบสั่งทำพิเศษ Monthly
 • ขนาดสำเร็จของแฟ้มกระดาษ (พับแฟ้มเรียบร้อย)
 • แฟ้มมีสันหรือไม่มีสัน ถ้ามีสันแจงความกว้างของสันแฟ้ม
 • ลิ้นแฟ้ม 1 หรือ 2 ด้าน และขนาดความสูงของลิ้นแฟ้ม
 • แฟ้มพิมพ์ 1 ด้าน (ปกหน้า-หลัง-ลิ้นแฟ้ม) หรือ พิมพ์ 2 ด้าน (ปกหน้า-หลัง-ลิ้นแฟ้ม และ ด้านในแฟ้ม)
 • ปกหน้า-หลัง-ลิ้นแฟ้ม เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน
 • จำนวนแฟ้มที่ต้องการผลิต
 • ชื่อผู้ติดต่อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, โทร, แฟ็กซ์, มือถือ, อีเมล์
Popular

แฟ้มกระดาษแบบ Promotion มีแบบให้เลือก 15 แบบ

แฟ้มบริษัท แบบ A
แฟ้มบริษัท แบบ B
แฟ้มบริษัท แบบ C
แฟ้มบริษัท แบบ D
แฟ้มบริษัท แบบ E
แฟ้มบริษัท แบบ F
แฟ้มบริษัท แบบ G
แฟ้มบริษัท แบบ H
แฟ้มบริษัท แบบ I
แฟ้มบริษัท แบบ J
แฟ้มบริษัท แบบ K
แฟ้มบริษัท แบบ L
แฟ้มบริษัท แบบ M
แฟ้มบริษัท แบบ N
แฟ้มบริษัท แบบ O

แฟ้มกระดาษ

Printing

แฟ้มกระดาษ แฟ้มบริษัท : Paper Folder / Company Folder

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับออกแบบ พิมพ์ และจัดส่งทั่วประเทศ งานพิมพ์แฟ้มกระดาษหรือแฟ้มบริษัท ซึ่งเป็นงานพิมพ์ประเภทสำนักงาน Office Stationery Print ซึ่งมีหน้าที่ทั้งเป็นแฟ้มสำหรับเก็บเอกสาร และยังทำหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เนื่องจากแฟ้มกระดาษจะถูกใช้อย่างมากในธุรกรรมด้านการขาย ซึ่งฝ่ายขายจะเอาโบรชัวร์ แคตตาล็อก ใบเสนอราคา แผ่น CD ที่แสดงข้อมูลสินค้า และ นามบัตร อยู่ในแฟ้มกระดาษ เพื่อส่งให้ลูกค้าเก็บไว้ แฟ้มกระดาษจึงทำหน้าที่แฟ้มบริษัทฯ ที่ต้องแสดงภาพลักษณ์และช่วยให้ลูกค้าเก็บข้อมูลและทำให้เกิดความจดจำในสินค้าและองค์กร แฟ้มกระดาษหรือแฟ้มบริษัท ส่วนใหญ่จะพิมพ์ 1 ด้าน (ปกหน้า ปกหลัง และลิ้นแฟ้ม) ซึ่งจะนิยมใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 1 หน้าหนา 300 แกรม แต่ถ้าท่านต้องการพิมพ์ 2 ด้านซึ่งหมายถึงพิมพ์ด้านในของแฟ้มด้วย นิยมใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 2 หน้าหนา 310 แกรม นอกจากนี้แฟ้มยังแบ่งเป็นแฟ้มไม่มีสันและแฟ้มมีสัน เฉพาะแฟ้มมีสันจะมีความแตกต่างตรงที่ทางโรงพิมพ์จะจัดพิมพ์พร้อมติดเทป 2 หน้าให้ลูกค้าเพื่อนำไปขึ้นรูปแฟ้มตอนใช้งานจริง ซึ่งต่างกับแฟ้มไม่มีสันซึ่งปกติโรงพิมพ์จะทำการขึ้นรูปแฟ้มพร้อมใช้งานได้ทันที

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ หรือ แฟ้มบริษัท ด้วยระบบออฟเซ็ท Offset Printing ซึ่งให้คุณภาพในการพิมพ์ที่ดีที่สุด ท่านสามารถเลือกแบบไดคัทของแฟ้มที่เราจัดเตรียมไว้ประมาณ 15 แบบด้านล่าง ซึ่งรับผลิตแฟ้มตั้งแต่ 100 ชิ้นขึ้นไป ท่านสามารถปรับรายละเอียดกระดาษ ความหนาของกระดาษ การเคลือบให้ตรงกับความต้องการของแฟ้มบริษัทของท่านได้ นอกจากนี้โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งสามารถส่ง Template ในรูปแบบ .ai ของแฟ้มมาตรฐานทั้ง 15 แบบ เพื่อให้ลูกค้านำไปวางกราฟฟิกดีไซน์และส่งกลับมาผลิตได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น แต่ถ้าในกรณีที่แฟ้มของท่านไม่ตรงกับแบบโปรโมชั่นทั้ง 15 แบบ ท่านสามารถกำหนดสเปคแฟ้มพร้อมส่งอาร์ตเวิร์คมาให้ทำราคาให้ได้ โรงงพิมพ์ลักษมีรุ่งมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาการผลิตแฟ้มกระดาษ และเสนอราคาที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างรวดเร็ว เพราะเราคือศูนย์ออกแบบและผลิตแฟ้มกระดาษ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงพิมพ์แฟ้มกระดาษที่ดีที่สุดในด้านคุณภาพและบริการ

แฟ้มกระดาษ

แฟ้มกระดาษ แฟ้มเอกสาร
แฟ้มกระดาษแบบสั่งทำพิเศษ Monthly
 • ขนาดสำเร็จของแฟ้มกระดาษ (พับแฟ้มเรียบร้อย)
 • แฟ้มมีสันหรือไม่มีสัน ถ้ามีสันแจงความกว้างของสันแฟ้ม
 • ลิ้นแฟ้ม 1 หรือ 2 ด้าน และขนาดความสูงของลิ้นแฟ้ม
 • แฟ้มพิมพ์ 1 ด้าน (ปกหน้า-หลัง-ลิ้นแฟ้ม) หรือ พิมพ์ 2 ด้าน (ปกหน้า-หลัง-ลิ้นแฟ้ม และ ด้านในแฟ้ม)
 • ปกหน้า-หลัง-ลิ้นแฟ้ม เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน
 • จำนวนแฟ้มที่ต้องการผลิต
 • ชื่อผู้ติดต่อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, โทร, แฟ็กซ์, มือถือ, อีเมล์
Popular

แฟ้มกระดาษแบบ Promotion มีแบบให้เลือก 15 แบบ

แฟ้มบริษัท แบบ A
แฟ้มบริษัท แบบ B
แฟ้มบริษัท แบบ C
แฟ้มบริษัท แบบ D
แฟ้มบริษัท แบบ E
แฟ้มบริษัท แบบ F
แฟ้มบริษัท แบบ G
แฟ้มบริษัท แบบ H
แฟ้มบริษัท แบบ I
แฟ้มบริษัท แบบ J
แฟ้มบริษัท แบบ K
แฟ้มบริษัท แบบ L
แฟ้มบริษัท แบบ M
แฟ้มบริษัท แบบ N
แฟ้มบริษัท แบบ O