โปสเตอร์ คูปอง ตั๋ว

Printing

โปสเตอร์ คูปอง ตั๋ว : Poster / Coupon / Ticket

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์โปสเตอร์ Poster คูปอง Coupon และ ตั๋ว Ticket ซึ่งเป็นงานพิมพ์ในกลุ่มจัดอีเว้นท์ Event ซึ่งจะมีการผลิตโปสเตอร์ พร้อม คูปองหรือตั๋ว นอกเหนือจากงานอีเว้นท์ งานพิมพ์ประเภท โปสเตอร์ คูปอง และ ตั๋ว จะใช้ในธุรกรรมทั่วไป ซึ่งมีผลทางภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นงานพิมพ์ประเภทสิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้ง แต่เป็นสิ่งพิมพ์ที่สำคัญในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งมีระบบการพิมพ์ทั้งระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset, ออฟเซ็ท Offset และ อิงค์เจ็ท Inkjet ที่จะรองรับความต้องการในการผลิตงานพิมพ์ โปสเตอร์ คูปอง และ ตั๋ว ตามความต้องการของลูกค้า

โปสเตอร์ Poster สามารถพิมพ์ได้หลายระบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ในกรณีที่ใช้งานจำนวนน้อยและขนาดโปสเตอร์เป็นขนาดเล็กไม่เกิน A3 ระบบดิจิตอลออฟเซ็ท จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างดีเพราะเป็นระบบที่พิมพ์โปสเตอร์ขนาดสูงสุด A3 สามารถเคลือบเงาหรือด้านเพิ่ม เริ่มพิมพ์ตั้งแต่จำนวน 1 ใบขึ้นไป แต่ถ้าโปสเตอร์มีขนาดใหญ่กว่า A3 และมียอดพิมพ์ที่มากขึ้น ระบบออฟเซ็ท จะเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสม เพราะสามารถพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A3, A2, จนถึงขนาดสูงสุด 21 x 29 นิ้ว แต่ถ้าขนาดโปสเตอร์ที่ต้องการใหญ่กว่านั้น เรามีระบบ Inkjet ซึ่งสามารถพิมพ์งานโปสเตอร์ได้บนวัสดุ PP Paper หรือ Photogloss ซึ่งรองรับหน้ากว้างสูงสุดถึง 1.12 เมตร ยาวไม่จำกัด

คูปอง Coupon  และ ตั๋ว Ticket สามารถพิมพ์ได้ทั้งระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset และ ออฟเซ็ท Offset ขึ้นอยู่กับจำนวน ซึ่งทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งจะช่วยลูกค้าในการเลือกระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมและประหยัดมากที่สุดให้กับลูกค้า ไม่ว่างานของลูกค้าจะเป็น คูปองศูนย์อาหาร คูปองส่วนลด  Voucher ตั๋วชมคอนเสิร์ต ตั๋วเข้างาน บัตรจอดรถ ฯลฯ เราพร้อมให้คำปรึกษาระบบการพิมพ์ ชนิดของกระดาษ ความหนาของกระดาษ ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ท่านสามารถกำหนดการผลิตคูปองและตั๋วแบบที่ต้องการ ทั้ง รันนัมเบอร์หรือไม่รันนัมเบอร์ ถ้ารันนัมเบอร์ รันกี่จุด ปรุหรือไม่ จำนวนแผ่นต่อเล่มที่เหมาะสม ฯลฯ 

โปสเตอร์

โปสเตอร์
โปสเตอร์ Monthly
 • ขนาดโปสเตอร์
 • วัสดุ (กระดาษอาร์ต, การ์ดอาร์ต, กล่องแป้ง, PP Paper, Photogloss)
 • ไม่เคลือบ / เคลือบเงา / เคลือบด้าน
 • จำนวนที่ต้องการพิมพ์
 • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

คูปอง ตั๋ว

คูปอง ตั๋ว
คูปอง ตั๋ว Monthly
 • ขนาดคูปอง หรือ ขนาดตั๋ว
 • พิมพ์กี่สี (1 สี, 2 สี, 4 สี หรือสีพิเศษ)
 • ชนิดกระดาษและความหนากระดาษ
 • 1 เล่มมีกี่ใบ ต้องการพิมพ์กี่เล่ม
 • รันนัมเบอร์หรือไม่ ถ้ามีกี่จุด ปรุหรือไม่ ถ้ามีกี่จุด
 • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ราคามาตรฐานของงานพิมพ์โปสเตอร์

Poster A3
Poster A2
Poster A1

โปสเตอร์ คูปอง ตั๋ว

Printing

โปสเตอร์ คูปอง ตั๋ว : Poster / Coupon / Ticket

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์โปสเตอร์ Poster คูปอง Coupon และ ตั๋ว Ticket ซึ่งเป็นงานพิมพ์ในกลุ่มจัดอีเว้นท์ Event ซึ่งจะมีการผลิตโปสเตอร์ พร้อม คูปองหรือตั๋ว นอกเหนือจากงานอีเว้นท์ งานพิมพ์ประเภท โปสเตอร์ คูปอง และ ตั๋ว จะใช้ในธุรกรรมทั่วไป ซึ่งมีผลทางภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นงานพิมพ์ประเภทสิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้ง แต่เป็นสิ่งพิมพ์ที่สำคัญในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งมีระบบการพิมพ์ทั้งระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset, ออฟเซ็ท Offset และ อิงค์เจ็ท Inkjet ที่จะรองรับความต้องการในการผลิตงานพิมพ์ โปสเตอร์ คูปอง และ ตั๋ว ตามความต้องการของลูกค้า

โปสเตอร์ Poster สามารถพิมพ์ได้หลายระบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ในกรณีที่ใช้งานจำนวนน้อยและขนาดโปสเตอร์เป็นขนาดเล็กไม่เกิน A3 ระบบดิจิตอลออฟเซ็ท จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างดีเพราะเป็นระบบที่พิมพ์โปสเตอร์ขนาดสูงสุด A3 สามารถเคลือบเงาหรือด้านเพิ่ม เริ่มพิมพ์ตั้งแต่จำนวน 1 ใบขึ้นไป แต่ถ้าโปสเตอร์มีขนาดใหญ่กว่า A3 และมียอดพิมพ์ที่มากขึ้น ระบบออฟเซ็ท จะเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสม เพราะสามารถพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A3, A2, จนถึงขนาดสูงสุด 21 x 29 นิ้ว แต่ถ้าขนาดโปสเตอร์ที่ต้องการใหญ่กว่านั้น เรามีระบบ Inkjet ซึ่งสามารถพิมพ์งานโปสเตอร์ได้บนวัสดุ PP Paper หรือ Photogloss ซึ่งรองรับหน้ากว้างสูงสุดถึง 1.12 เมตร ยาวไม่จำกัด

คูปอง Coupon  และ ตั๋ว Ticket สามารถพิมพ์ได้ทั้งระบบดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset และ ออฟเซ็ท Offset ขึ้นอยู่กับจำนวน ซึ่งทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งจะช่วยลูกค้าในการเลือกระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมและประหยัดมากที่สุดให้กับลูกค้า ไม่ว่างานของลูกค้าจะเป็น คูปองศูนย์อาหาร คูปองส่วนลด  Voucher ตั๋วชมคอนเสิร์ต ตั๋วเข้างาน บัตรจอดรถ ฯลฯ เราพร้อมให้คำปรึกษาระบบการพิมพ์ ชนิดของกระดาษ ความหนาของกระดาษ ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ท่านสามารถกำหนดการผลิตคูปองและตั๋วแบบที่ต้องการ ทั้ง รันนัมเบอร์หรือไม่รันนัมเบอร์ ถ้ารันนัมเบอร์ รันกี่จุด ปรุหรือไม่ จำนวนแผ่นต่อเล่มที่เหมาะสม ฯลฯ 

โปสเตอร์

โปสเตอร์
โปสเตอร์ Monthly
 • ขนาดโปสเตอร์
 • วัสดุ (กระดาษอาร์ต, การ์ดอาร์ต, กล่องแป้ง, PP Paper, Photogloss)
 • ไม่เคลือบ / เคลือบเงา / เคลือบด้าน
 • จำนวนที่ต้องการพิมพ์
 • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

คูปอง ตั๋ว

คูปอง ตั๋ว
คูปอง ตั๋ว Monthly
 • ขนาดคูปอง หรือ ขนาดตั๋ว
 • พิมพ์กี่สี (1 สี, 2 สี, 4 สี หรือสีพิเศษ)
 • ชนิดกระดาษและความหนากระดาษ
 • 1 เล่มมีกี่ใบ ต้องการพิมพ์กี่เล่ม
 • รันนัมเบอร์หรือไม่ ถ้ามีกี่จุด ปรุหรือไม่ ถ้ามีกี่จุด
 • ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ราคามาตรฐานของงานพิมพ์โปสเตอร์

Poster A3
Poster A2
Poster A1