ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ แคตตาล็อก

Printing

ใบปลิว : Flyer, Handbill

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง มีความเชี่ยวชาญในการผลิตใบปลิว Flyer Handbill ในรูปแบบต่าง ๆ เรารับพิมพ์จำนวนน้อยตั้งแต่ 100 ใบขึ้นไป ด้วยระบบ Digital Offset ซึ่งพิมพ์งานคุณภาพในจำนวนน้อย หรือในกรณีพิมพ์จำนวนมาก เราเลือกใช้ระบบพิมพ์ออฟเซ็ท คุณภาพมาตรฐาน ด้วยแท่นพิมพ์ Heidelberg และ Ryobi พิมพ์ได้ทั้งกระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้าน หรือ กระดาษการ์ดอาร์ต กระดาษรีไซเคิล เพิ่มมูลค่าได้ด้วยการเคลือบ UV, เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน, เคลือบ OPP ด้าน Spot UV และรับงานไดคัท ปั๊มทอง ปั๊มเงิน ปั๊มนูน หรือการเพิ่มมูลค่าที่ลูกค้ากำหนดได้

ใบปลิว

ใบปลิว Flyer
ใบปลิวแบบสั่งทำ Monthly
 • ขนาดสำเร็จ A5, A4 หรือขนาดที่กำหนด
 • พิมพ์ 1 สี, 4 สี หรือสีพิเศษ
 • ชนิดกระดาษ และ ความหนากี่แกรม
 • การเคลือบ (ถ้ามี) และ มูลค่าเพิ่มที่ต้องการผลิต
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ขอชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

ใบราคามาตรฐาน งานพิมพ์ ใบปลิว

ใบปลิว Flyer A5 4c/0c
ใบปลิว Flyer A5 4c/4c
ใบปลิว Flyer A4 4c/0c
ใบปลิว Flyer A4 4c/4c
ใบปลิว Flyer A4 1c/0

แผ่นพับ : Pamphlet

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์แผ่นพับ Pamphlet ด้วยระบบ Digital Offset และระบบออฟเซ็ท ด้วยแท่นพิมพ์ Heidelber และ Ryobi รับพิมพ์งานจำนวนน้อยตั้งแต่ 100 ใบขึ้นไป การขอราคาแผ่นพับ จะต้องแจ้งขนาดสำเร็จ และ ขนาดกางออก และการพับ (พับครึ่ง, พับ 2 พับ 3 ตอน, พับ 3 พับ 4 ตอน หรือ พับแบบพิเศษ)  พิมพ์ได้ทั้งกระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้าน หรือ กระดาษการ์ดอาร์ต กระดาษรีไซเคิล เพิ่มมูลค่าได้ด้วยการเคลือบ UV, เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน, เคลือบ OPP ด้าน Spot UV และรับงานไดคัท ปั๊มทอง ปั๊มเงิน ปั๊มนูน หรือการเพิ่มมูลค่าที่ลูกค้ากำหนดได้

แผ่นพับ

แผ่นพับ Pamphlet
แผ่นพับแบบสั่งทำ Monthly
 • ขนาดสำเร็จ และ ขนาดกางออก
 • วิธีการพับ (พับครึ่ง, พับ 2 พับ 3 ตอน, พับ 3 พับ 4 ตอน, การพับแบบที่กำหนดพิเศษ)
 • พิมพ์ 1 สี, 4 สี หรือสีพิเศษ
 • ชนิดกระดาษ และ ความหนากี่แกรม
 • การเคลือบ (ถ้ามี) และ มูลค่าเพิ่มที่ต้องการผลิต
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ขอชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

ใบราคามาตรฐาน งานพิมพ์ แผ่นพับ

แผ่นพับ Pamphlet A4 2 Folds
แผ่นพับ Pamphlet A4 3 Folds
แผ่นพับ Pamphlet A3 2 Folds
แผ่นพับ Pamphlet A3 3 Folds

โบรชัวร์, แคตตาล็อก : Brochure, Catalogue

โรงพิมพ์ โบรชัวร์ Brochure และ แคตตาล็อก Catalogue รับพิมพ์จำนวนน้อยด้วยระบบ Digital Offset และพิมพ์จำนวนมากด้วยระบบออฟเซ็ท ด้วยเครื่องพิมพ์ Heidelberg และ Ryobi รับพิมพ์งานคุณภาพ งานด่วน รับส่งสินค้าทั่วประเทศด้วยระบบ Kerry Express

โบรชัวร์ แคตตาล็อก

โบรชัวร์ แคตตาล็อก
โบรชัวร์และแคตตาล็อก Monthly
 • ขนาดสำเร็จ (A5, A4, B5 หรือขนาดพิเศษ) พร้อมจำนวนกี่หน้า (รวมปก)
 • ปก ชนิดกระดาษ หนากี่แกรม เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน หรือไม่เคลือบ
 • เนื้อใน ชนิดกระดาษ หนากี่แกรม และเนื้อในพิมพ์กี่สี
 • เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา เข้าเล่มไสกาว เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว เข้าเล่มห่วงกระดูกงู
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ขอชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

ใบราคามาตรฐาน งานพิมพ์ โบรชัวร์

Brochure A5 8 pages
Brochure A4 8 pages

ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ แคตตาล็อก

Printing

ใบปลิว : Flyer, Handbill

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง มีความเชี่ยวชาญในการผลิตใบปลิว Flyer Handbill ในรูปแบบต่าง ๆ เรารับพิมพ์จำนวนน้อยตั้งแต่ 100 ใบขึ้นไป ด้วยระบบ Digital Offset ซึ่งพิมพ์งานคุณภาพในจำนวนน้อย หรือในกรณีพิมพ์จำนวนมาก เราเลือกใช้ระบบพิมพ์ออฟเซ็ท คุณภาพมาตรฐาน ด้วยแท่นพิมพ์ Heidelberg และ Ryobi พิมพ์ได้ทั้งกระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้าน หรือ กระดาษการ์ดอาร์ต กระดาษรีไซเคิล เพิ่มมูลค่าได้ด้วยการเคลือบ UV, เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน, เคลือบ OPP ด้าน Spot UV และรับงานไดคัท ปั๊มทอง ปั๊มเงิน ปั๊มนูน หรือการเพิ่มมูลค่าที่ลูกค้ากำหนดได้

ใบปลิว

ใบปลิว Flyer
ใบปลิวแบบสั่งทำ Monthly
 • ขนาดสำเร็จ A5, A4 หรือขนาดที่กำหนด
 • พิมพ์ 1 สี, 4 สี หรือสีพิเศษ
 • ชนิดกระดาษ และ ความหนากี่แกรม
 • การเคลือบ (ถ้ามี) และ มูลค่าเพิ่มที่ต้องการผลิต
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ขอชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

ใบราคามาตรฐาน งานพิมพ์ ใบปลิว

ใบปลิว Flyer A5 4c/0c
ใบปลิว Flyer A5 4c/4c
ใบปลิว Flyer A4 4c/0c
ใบปลิว Flyer A4 4c/4c
ใบปลิว Flyer A4 1c/0

แผ่นพับ : Pamphlet

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์แผ่นพับ Pamphlet ด้วยระบบ Digital Offset และระบบออฟเซ็ท ด้วยแท่นพิมพ์ Heidelber และ Ryobi รับพิมพ์งานจำนวนน้อยตั้งแต่ 100 ใบขึ้นไป การขอราคาแผ่นพับ จะต้องแจ้งขนาดสำเร็จ และ ขนาดกางออก และการพับ (พับครึ่ง, พับ 2 พับ 3 ตอน, พับ 3 พับ 4 ตอน หรือ พับแบบพิเศษ)  พิมพ์ได้ทั้งกระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้าน หรือ กระดาษการ์ดอาร์ต กระดาษรีไซเคิล เพิ่มมูลค่าได้ด้วยการเคลือบ UV, เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน, เคลือบ OPP ด้าน Spot UV และรับงานไดคัท ปั๊มทอง ปั๊มเงิน ปั๊มนูน หรือการเพิ่มมูลค่าที่ลูกค้ากำหนดได้

แผ่นพับ

แผ่นพับ Pamphlet
แผ่นพับแบบสั่งทำ Monthly
 • ขนาดสำเร็จ และ ขนาดกางออก
 • วิธีการพับ (พับครึ่ง, พับ 2 พับ 3 ตอน, พับ 3 พับ 4 ตอน, การพับแบบที่กำหนดพิเศษ)
 • พิมพ์ 1 สี, 4 สี หรือสีพิเศษ
 • ชนิดกระดาษ และ ความหนากี่แกรม
 • การเคลือบ (ถ้ามี) และ มูลค่าเพิ่มที่ต้องการผลิต
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ขอชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

ใบราคามาตรฐาน งานพิมพ์ แผ่นพับ

แผ่นพับ Pamphlet A4 2 Folds
แผ่นพับ Pamphlet A4 3 Folds
แผ่นพับ Pamphlet A3 2 Folds
แผ่นพับ Pamphlet A3 3 Folds

โบรชัวร์, แคตตาล็อก : Brochure, Catalogue

โรงพิมพ์ โบรชัวร์ Brochure และ แคตตาล็อก Catalogue รับพิมพ์จำนวนน้อยด้วยระบบ Digital Offset และพิมพ์จำนวนมากด้วยระบบออฟเซ็ท ด้วยเครื่องพิมพ์ Heidelberg และ Ryobi รับพิมพ์งานคุณภาพ งานด่วน รับส่งสินค้าทั่วประเทศด้วยระบบ Kerry Express

โบรชัวร์ แคตตาล็อก

โบรชัวร์ แคตตาล็อก
โบรชัวร์และแคตตาล็อก Monthly
 • ขนาดสำเร็จ (A5, A4, B5 หรือขนาดพิเศษ) พร้อมจำนวนกี่หน้า (รวมปก)
 • ปก ชนิดกระดาษ หนากี่แกรม เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน หรือไม่เคลือบ
 • เนื้อใน ชนิดกระดาษ หนากี่แกรม และเนื้อในพิมพ์กี่สี
 • เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา เข้าเล่มไสกาว เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว เข้าเล่มห่วงกระดูกงู
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ขอชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โทร แฟ็กซ์ อีเมล์
Popular

ใบราคามาตรฐาน งานพิมพ์ โบรชัวร์

Brochure A5 8 pages
Brochure A4 8 pages