ไวนิล แคนวาส

Printing

ป้ายไวนิล Vinyl และ ภาพพิมพ์ผ้าใบแคนวาส Canvas

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์งานป้ายไวนิล Vinyl Signage และ ภาพพิมพ์ผ้าใบแคนวาส Canvas ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet Outdoor งานพิมพ์วัสดุ Vinyl และ Canvas มีความแตกต่างกันในการใช้งานและราคา 

วัสดุไวนิล Vinyl เหมาะกับการทำป้ายที่ใช้แบบ Commercial หรือโฆษณาภายนอก ซึ่งต้องสามารถพิมพ์ขนาดใหญ่และมีราคาถูก วัสดุ Vinyl จึงเป็นที่นิยมเพราะตอบโจทย์ทั้งในแง่ของราคาและขนาดงานซึ่งใหญ่เท่าที่ต้องการเพราะวัสดุไวนิลมีความกว้างหน้าวัสดุมาตรฐานที่ 3.2 เมตร ถ้างานใหญ่กว่าหน้าวัสดุก็สามารถต่องานด้วยกาวร้อนหรือเย็บได้ 

วัสดุผ้าใบแคนวาส Canvas คือผ้าใบพิเศษซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายกับผ้าใบที่ศิลปินใช้ในการสร้างผลงาน แต่พื้นผิวแคนวาสที่ใช้กับงานพิมพ์จะมีการโค้ทพื้นผิวเพื่อให้สามารถรับหมึกได้อย่างดี จึงเป็นวัสดุที่นิยมใช้ทั้งงานภายในและภายนอก เช่นใช้ในงานรูปแต่งงาน รูปรับปริญญา รูปครอบครัว ของขวัญ หรือพิมพ์งานศิลปะสวย ๆ เก็บไว้ พื้นผิวของวัสดุมีความละเอียด 

Vinyl Signage

Vinyl Signage
ป้ายไวนิล Monthly
 • ขนาดของป้ายไวนิล และจำนวน (ถ้ามากกว่า 1 ชิ้น)
 • การ Finish งาน (พับขอบ เจาะตะไก่ ร้อยเชือก ฯลฯ)
 • ถ้ามีการติดตั้ง ถ่ายรูปหน้างานและแจ้งสถานที่
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

Enter your title

Enter your description
พิมพ์แคนวาส Monthly
 • ขนาดของงานพิมพ์ผ้าใบแคนวาส (รวมเผื่อขอบ)
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ราคามาตรฐาน ไวนิล และ แคนวาส

ราคา Vinyl Canvas

ตัวอย่างงาน ไวนิล และ แคนวาส

ไวนิล แคนวาส

Printing

ป้ายไวนิล Vinyl และ ภาพพิมพ์ผ้าใบแคนวาส Canvas

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับพิมพ์งานป้ายไวนิล Vinyl Signage และ ภาพพิมพ์ผ้าใบแคนวาส Canvas ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet Outdoor งานพิมพ์วัสดุ Vinyl และ Canvas มีความแตกต่างกันในการใช้งานและราคา 

วัสดุไวนิล Vinyl เหมาะกับการทำป้ายที่ใช้แบบ Commercial หรือโฆษณาภายนอก ซึ่งต้องสามารถพิมพ์ขนาดใหญ่และมีราคาถูก วัสดุ Vinyl จึงเป็นที่นิยมเพราะตอบโจทย์ทั้งในแง่ของราคาและขนาดงานซึ่งใหญ่เท่าที่ต้องการเพราะวัสดุไวนิลมีความกว้างหน้าวัสดุมาตรฐานที่ 3.2 เมตร ถ้างานใหญ่กว่าหน้าวัสดุก็สามารถต่องานด้วยกาวร้อนหรือเย็บได้ 

วัสดุผ้าใบแคนวาส Canvas คือผ้าใบพิเศษซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายกับผ้าใบที่ศิลปินใช้ในการสร้างผลงาน แต่พื้นผิวแคนวาสที่ใช้กับงานพิมพ์จะมีการโค้ทพื้นผิวเพื่อให้สามารถรับหมึกได้อย่างดี จึงเป็นวัสดุที่นิยมใช้ทั้งงานภายในและภายนอก เช่นใช้ในงานรูปแต่งงาน รูปรับปริญญา รูปครอบครัว ของขวัญ หรือพิมพ์งานศิลปะสวย ๆ เก็บไว้ พื้นผิวของวัสดุมีความละเอียด 

Vinyl Signage

Vinyl Signage
ป้ายไวนิล Monthly
 • ขนาดของป้ายไวนิล และจำนวน (ถ้ามากกว่า 1 ชิ้น)
 • การ Finish งาน (พับขอบ เจาะตะไก่ ร้อยเชือก ฯลฯ)
 • ถ้ามีการติดตั้ง ถ่ายรูปหน้างานและแจ้งสถานที่
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

Enter your title

Enter your description
พิมพ์แคนวาส Monthly
 • ขนาดของงานพิมพ์ผ้าใบแคนวาส (รวมเผื่อขอบ)
 • จำนวนที่ต้องการผลิต
 • ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID โทร แฟ็กซ์ อีเมล์ เบอร์มือถือ

ราคามาตรฐาน ไวนิล และ แคนวาส

ราคา Vinyl Canvas

ตัวอย่างงาน ไวนิล และ แคนวาส