กระดาษสำหรับถุงกระดาษ

การเลือกกระดาษสำหรับการพิมพ์ถุงกระดาษ

ถุงกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุหรือวัตถุดิบการผลิตที่ช่วยในการย่อยสลายได้ ถุงกระดาษจึงเป็นทางเลือกสำหรับการใช้งานและได้รับความนิยมมากขึ้นในการใช้ทดแทนถุงพลาสติก ซึ่งแม้ว่าถุงพลาสติกจะราคาถูกกว่ามาก แต่ถุงกระดาษก็ใช้วัตถุดิบการผลิตที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่า และยังสามารถสร้างออกแบบงานกราฟฟิกที่สวยงามได้ ปัจจัยหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับการเลือกถุงกระดาษคือควรใช้กระดาษอะไรสำหรับพิมพ์ถุงกระดาษที่เราต้องการผลิต ชนิดกระดาษที่เราใช้สำหรับการผลิตถุงกระดาษแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ถุงกระดาษอาร์ตหรือการ์ดอาร์ต และ ถุงกระดาษเนื้อปอนด์, คราฟท์และกระดาษรีไซเคิล ซึ่งจะอธิบายชนิดกระดาษดังต่อไปนี้ 1. ถุงกระดาษประเภทกระดาษอาร์ตหรือกระดาษการ์ดอาร์ต : ถุงที่นิยมใช้กระดาษอาร์ตหรือการ์ดอาร์ต มักจะเป็นถุงกระดาษสวย ๆ หรือ ถุงแฟชั่น หรือ ถุงใส่สินค้าที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของความสวยสดงดงามทันสมัย กระดาษที่นิยมใช้มากที่สุดในการผลิตถุงประเภทนี้ จะใช้ กระดาษการ์ดอาร์ตหนา 230 แกรม ซึ่งเป็นแกรมความหนากระดาษที่รองรับน้ำหนักได้อย่างดีกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ แต่ในกรณีที่ถุงมีขนาดเล็ก อาจเลือกใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 190 หรือ 210 แกรมได้ สำหรับถุงขนาดใหญ่และรับน้ำหนักมาก ๆ อาจเลือกใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 260 แกรม และที่หนาที่สุดที่ใช้สำหรับถุงประเภทนี้คือใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ถ้ากระดาษหนากว่านี้ก็ไม่นิยมใช้สำหรับการผลิตถุงแล้ว ข้อสำคัญของการใช้ถุงกระดาษแบบการ์ดอาร์ตคือจำเป็นจะต้องเคลือบถุง ซึ่งการเคลือบก็มีการเคลือบแบบเคลือบเงาและเคลือบด้าน สิ่งที่ต้องระวังคือห้ามเคลือบเงาแบบ UV บนถุงเด็ดขาดเพราะตอนปั๊มขึ้นรุปถุงจะทำให้เป็นรอยแตกตรงจุดที่พับขึ้นรูปถุงกระดาษทำให้งานไม่สวยและกลายเป็นงานที่เสีย ท่านต้องเลือกเคลือบ OPP …

การเลือกกระดาษสำหรับการพิมพ์ถุงกระดาษ Read More »