Laxmirung Formal Blog

HP Latex Technology

ระบบการพิมพ์ HP Latex Technology เป็นเทคโนโลยี่ที่เปิดตัวโดย HP ตั้งแต่ปี 2008 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบภายนอกหรือ Inkjet Outdoor ของ HP  เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิมพ์งานอิงค์เจ็ทภายนอกและภายใน โดยที่งานพิมพ์ภายในก็ใช้ HP Latex ด้วยเนื่องจากหมึกและเทคโนโลยี่การพิมพ์สวยจนเกือบเท่างานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทภายนหรือ Inkjet Indoor …

3M IJ8624-10

ฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ8624 เป็นสติ๊กเกอร์ที่เหมาะกับการติดบนพื้นผิวที่ขลุขละเล็กน้อยและพื้นผิวปูนได้ เช่น พื้นผิวบล็อกคอนกรีต, อิฐ, กระเบื้อง Stucco และกระเบื้องห้องน้ำ ซึ่งเรามักจะพบพื้นผิวเหล่านี้ซึ่งจำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์วอลเปเปอร์เช่น โรงยิม, สเตเดี่ยม, ร้านอาหาร, ร้านขายสินค้า และตามสถานที่ทั่วไป วัสดุสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น …

ถุงกระดาษน้ำตาล

ในอุตสาหกรรมอาหาร ถุงกระดาษเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ ท่านควรต้องเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับการบรรจุอาหารของท่าน โดยต้องดูทั้งขนาดที่เหมาะสมและชนิดกระดาษ ความหนาของกระดาษและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถุงกระดาษ เช่น การเคลือบเงา หรือ การเคลือบด้าน หรืออาจจะไม่เคลือบ ถุงกระดาษที่นิยมมากคือถุงกระดาษคราฟท์น้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเคลือบ และใช้เชือกเกลียวกระดาษสีน้ำตาล ซึ่งจะให้ภาพลักษณ์ของงานรีไซเคิล รักสิ่งแวดล้อม กระดาษคราฟท์น้ำตาลที่ใช้ในการทำถุงคือ กระดาษน้ำตาล KI 150 แกรม หรือ …

3M IJ40 Icon

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ40 หรือชื่อทางการคือ Scotchcal graphic film series IJ40 เป็นสติ๊กเกอร์แบบกึ่งถาวรอย่างดีที่ใช้กาวแบบ Calendered Adhesive ซึ่งรองรับการพิมพ์ด้วยหมึก Solvent, UV, Latex และซิลค์สกรีน เทคโนโลยี่กาว Removable ของสติ๊กเกอร์ …

3M Sticker IJ1220

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ1220 หรือชื่อทางการคือ Scotchcal film series IJ1220 เป็นสติ๊กเกอร์แบบกึ่งถาวร ทาง 3M ออกแบบสติ๊กเกอร์รุ่นนี้โดยเน้นไปที่ตลาดการตกแต่งพื้นผิวแบบระยะสั้นเหมาะกับงานพวก Sales Promotion ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน ซึ่งฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ1220 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะเป็นรุ่น …

กระดาษสำหรับถุงกระดาษ

ถุงกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุหรือวัตถุดิบการผลิตที่ช่วยในการย่อยสลายได้ ถุงกระดาษจึงเป็นทางเลือกสำหรับการใช้งานและได้รับความนิยมมากขึ้นในการใช้ทดแทนถุงพลาสติก ซึ่งแม้ว่าถุงพลาสติกจะราคาถูกกว่ามาก แต่ถุงกระดาษก็ใช้วัตถุดิบการผลิตที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่า และยังสามารถสร้างออกแบบงานกราฟฟิกที่สวยงามได้ ปัจจัยหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับการเลือกถุงกระดาษคือควรใช้กระดาษอะไรสำหรับพิมพ์ถุงกระดาษที่เราต้องการผลิต ชนิดกระดาษที่เราใช้สำหรับการผลิตถุงกระดาษแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ถุงกระดาษอาร์ตหรือการ์ดอาร์ต และ ถุงกระดาษเนื้อปอนด์, คราฟท์และกระดาษรีไซเคิล ซึ่งจะอธิบายชนิดกระดาษดังต่อไปนี้ 1. ถุงกระดาษประเภทกระดาษอาร์ตหรือกระดาษการ์ดอาร์ต : …

Laxmirung Formal Blog

HP Latex Technology

ระบบการพิมพ์ HP Latex Technology เป็นเทคโนโลยี่ที่เปิดตัวโดย HP ตั้งแต่ปี 2008 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบภายนอกหรือ Inkjet Outdoor ของ HP  เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิมพ์งานอิงค์เจ็ทภายนอกและภายใน โดยที่งานพิมพ์ภายในก็ใช้ HP Latex ด้วยเนื่องจากหมึกและเทคโนโลยี่การพิมพ์สวยจนเกือบเท่างานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทภายนหรือ Inkjet Indoor …

3M IJ8624-10

ฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ8624 เป็นสติ๊กเกอร์ที่เหมาะกับการติดบนพื้นผิวที่ขลุขละเล็กน้อยและพื้นผิวปูนได้ เช่น พื้นผิวบล็อกคอนกรีต, อิฐ, กระเบื้อง Stucco และกระเบื้องห้องน้ำ ซึ่งเรามักจะพบพื้นผิวเหล่านี้ซึ่งจำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์วอลเปเปอร์เช่น โรงยิม, สเตเดี่ยม, ร้านอาหาร, ร้านขายสินค้า และตามสถานที่ทั่วไป วัสดุสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น …

ถุงกระดาษน้ำตาล

ในอุตสาหกรรมอาหาร ถุงกระดาษเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ ท่านควรต้องเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับการบรรจุอาหารของท่าน โดยต้องดูทั้งขนาดที่เหมาะสมและชนิดกระดาษ ความหนาของกระดาษและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถุงกระดาษ เช่น การเคลือบเงา หรือ การเคลือบด้าน หรืออาจจะไม่เคลือบ ถุงกระดาษที่นิยมมากคือถุงกระดาษคราฟท์น้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเคลือบ และใช้เชือกเกลียวกระดาษสีน้ำตาล ซึ่งจะให้ภาพลักษณ์ของงานรีไซเคิล รักสิ่งแวดล้อม กระดาษคราฟท์น้ำตาลที่ใช้ในการทำถุงคือ กระดาษน้ำตาล KI 150 แกรม หรือ …

3M IJ40 Icon

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ40 หรือชื่อทางการคือ Scotchcal graphic film series IJ40 เป็นสติ๊กเกอร์แบบกึ่งถาวรอย่างดีที่ใช้กาวแบบ Calendered Adhesive ซึ่งรองรับการพิมพ์ด้วยหมึก Solvent, UV, Latex และซิลค์สกรีน เทคโนโลยี่กาว Removable ของสติ๊กเกอร์ …

3M Sticker IJ1220

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ1220 หรือชื่อทางการคือ Scotchcal film series IJ1220 เป็นสติ๊กเกอร์แบบกึ่งถาวร ทาง 3M ออกแบบสติ๊กเกอร์รุ่นนี้โดยเน้นไปที่ตลาดการตกแต่งพื้นผิวแบบระยะสั้นเหมาะกับงานพวก Sales Promotion ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน ซึ่งฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ1220 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะเป็นรุ่น …

กระดาษสำหรับถุงกระดาษ

ถุงกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุหรือวัตถุดิบการผลิตที่ช่วยในการย่อยสลายได้ ถุงกระดาษจึงเป็นทางเลือกสำหรับการใช้งานและได้รับความนิยมมากขึ้นในการใช้ทดแทนถุงพลาสติก ซึ่งแม้ว่าถุงพลาสติกจะราคาถูกกว่ามาก แต่ถุงกระดาษก็ใช้วัตถุดิบการผลิตที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่า และยังสามารถสร้างออกแบบงานกราฟฟิกที่สวยงามได้ ปัจจัยหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับการเลือกถุงกระดาษคือควรใช้กระดาษอะไรสำหรับพิมพ์ถุงกระดาษที่เราต้องการผลิต ชนิดกระดาษที่เราใช้สำหรับการผลิตถุงกระดาษแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ถุงกระดาษอาร์ตหรือการ์ดอาร์ต และ ถุงกระดาษเนื้อปอนด์, คราฟท์และกระดาษรีไซเคิล ซึ่งจะอธิบายชนิดกระดาษดังต่อไปนี้ 1. ถุงกระดาษประเภทกระดาษอาร์ตหรือกระดาษการ์ดอาร์ต : …