พิมพ์ดิจิตอล

Digital Offset พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

ระบบพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset Printing ระบบงานพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset Printing เป็นระบบการพิมพ์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ไปสู่เครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท โดยไม่ต้องทำฟิล์มแยกสี ทำเพลท สามารถพิมพ์ตรงไปที่กระดาษได้ทันที โดยจะให้ความคมชัดและรายละเอียดของงานใกล้เคียงแท่นพิมพ์ระบบออฟเซ็ท เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย สามารถเพิ่มมูลค่างานด้วยการทำการรันนัมเบอร์หรือรันชื่อบนงานพิมพ์ได้แบบ Tailored Made จึงสามารถทำงานพิมพ์แบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มลูกค้าในรูปแบบ Personalized Marketing System ซึ่งระบบพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทสามารถรองรับการพิมพ์ในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์ได้  อะไรคือการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท ? ระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Digital Offset คือการพิมพ์ตรงจากระบบพิมพ์ลงสู่วัสดุที่ใช้พิมพ์โดยไม่ต้องผ่านขบวนการทำแม่พิมพ์หรือทำเพลทเหมือนระบบพิมพ์ออฟเซ็ท ระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทจึงเป็นระบบการพิมพ์แบบ On Demand คือพิมพ์ได้ทันทีที่ต้องการ เพียงเราทำไฟล์ที่รองรับระบบ Desktop Publishing เช่น Adobe Illustrator, Adobe InDesign หรือไฟล์ PDF สำหรับการพิมพ์ก็สามารถสั่งจากคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่รองรับ Desktop Publishing ทั้งระบบ Macintosh และ Windows ระบบการพิมพ์ดิจิตอลแบ่งออกได้ 3 ประเภท 1. ระบบพิมพ์ด้วย Toner : ระบบพิมพ์ที่เป็นหมึกผงซึ่งใช้ขบวนการไฟฟ้าสถิตย์ร่วมกับระบบความร้อนให้หมึกพิมพ์ติดบนกระดาษ 2. ระบบพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet […]

Digital Offset พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท Read More »