แคตตาล็อกสินค้า Catalogue

แคตตาล็อก

แคตตาล็อกสินค้า Catalogue คือ งานพิมพ์โฆษณาที่แสดงหมวดหมู่สินค้า รหัสสินค้า รายการสินค้า รายละเอียดสินค้า และราคาสินค้า เพื่อเผยแพร่สำหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อได้อย่างสะดวก (ในกรณีเป็นธุรกิจขายปลีกหรือธุรกิจที่แข่งขันด้านราคา) ลักษณะสำคัญของแคตตาล็อกคือการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อจัดภาพสินค้า คำบรรยายประกอบ ให้สะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกสินค้าเป็นงานพิมพ์ที่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งร้านค้าที่เรานำไปสู่มือของลูกค้า แคตตาล็อกส่วนใหญ่มีความหนาอย่างน้อย 20 หน้าขึ้นไป บางองค์กรทำแคตตาล็อกหลายร้อยหน้า บางแห่งทำแคตตาล็อกปีละ 1 ครั้งเพื่อสามารถอัพเดทรายการสินค้าให้ทันต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลง การจัดพิมพ์แคตตาล็อกจึงถือว่าเป็นสื่อการพิมพ์ที่มีผลต่อการจำหน่ายสินค้าค่อนข้างสูง การจัดทำจึงต้องมีความเอาใจใส่และเน้นคุณภาพในการผลิตมาก 

ขนาดมาตรฐานของแคตตาล็อกที่นิยมมีอยู่ 3 ขนาด คือ ขนาด A4 (21 x 29.7 ซ.ม.) ขนาด A5 (14.85 x 21 ซ.ม.) และขนาด B5 (7 x 10 นิ้ว) แคตตาล็อกส่วนใหญ่นิยมจัดพิมพ์ 200 เล่มขึ้นไประบบการพิมพ์ออฟเซ็ทจึงเป็นระบบที่เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์แคตตาล็อก งานพิมพ์แคตตาล็อกส่วนใหญ่เป็นงานพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ปกมักใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม, อาร์ตการ์ด 260 แกรม หรือ อาร์ตการ์ด 310 แกรม ปกเคลือบ OPP เงาหรือ OPP ด้าน หรือ OPP ด้าน + Spot UV เนื้อในมักใช้กระดาษประมาณอาร์ตมัน 130 แกรม เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาสำหรับขนาดรูปเล่มที่จำนวนหน้าต่ำกว่า 60 หน้า และ เข้าเล่มแบบไสกาวหรือเย็บกี่ไสกาว สำหรับจำนวนหน้าที่มากกว่า 60 หน้า หรือถ้าท่านต้องการทำแคตตาล็อกจำนวนน้อยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ เรามีระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทสำหรับรองรับงานพิมพ์ Catalogue จำนวนน้อยได้ด้วย สนใจทำงานพิมพ์แคตตาล็อก ติดต่อสอบถามโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับส่งงานได้ทั่วประเทศ ติดต่อทาง Line Official ID : @laxmirung

3 เทคนิคการผลิต แคตตาล็อกสินค้า อย่างมืออาชีพ เริ่มต้นอย่างไร ?

การทำการตลาดโดยใช้แคตตาล็อก หรือ Catalogue Marketing เป็นการตลาดแบบ Offline ซึ่งเคยเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการตลาดยุคที่ไม่มีระบบดิจิตอล แม้ว่าปัจจุบันระบบดิจิตอลจะมีการทำการตลาดโดยใช้แคตตาล็อกแบบซึ่งลูกค้าสามารถเลือกหาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกง่ายดายขึ้น เช่น Shopee, Lazada หรือ แคตตาล็อกบนระบบอินเตอร์เน็ทผ่านทางเว็ปไซท์ Facebook หรือ Instagram แต่การตลาดที่ใช้ระบบ Offline ก็ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพราะสามารถเปิดอ่านสะดวกและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเลือกค้นสินค้า แคตตาล็อกที่ออกแบบอย่างมืออาชีพยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ฝ่ายการตลาดสามารถวางตำแหน่ง Positioning โดยการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจที่ตรงเป้าหมายมากที่สุด การออกแบบแคตตาล็อกสินค้าอย่างมืออาชีพจะช่วยสร้างความเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความโดดเด่นและยังมีผลกระทบอย่างสูงต่อยอดขายกับเป้าหมายทางการตลาดอย่างชัดเจน

1. วัตถุประสงค์ของการทำแคตตาล็อกต้องชัดเจน

ฝ่ายการตลาดและผู้บริหารต้องกำหนดเป้าหมายของการทำแคตตาล็อกให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการ เช่น แคตตาล็อกสินค้าเพื่อเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายขายใช้ในการอธิบายสินค้ากับลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน, แคตตาล็อกสินค้าที่ใช้แจกเพื่อให้ลูกค้าอ่านเองแล้วเข้าใจง่าย, แคตตาล็อกสินค้าที่มีการออกแบบแบ่งหมวดหมู่เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็น Reference ในการสั่งซื้อ, ฯลฯ 

2. กำหนดโครงสร้างมูลในแคตตาล็อกสินค้า

ฝ่ายการตลาดต้องตัดสินใจเพื่อเลือกหมวดหมู่สินค้า, รายการสินค้า, รายละเอียดสินค้า และราคาสินค้า พร้อมโปรโมชั่นหรือส่วนลดในแต่ละหมวดหมู่ การวางโครงสร้างของแคตตาล็อกก่อนที่จะดำเนินการต่อเป็นหัวใจในการผลิตแคตตาล็อกที่สร้างยอดขายและช่วยให้ขบวนการออกแบบชัดเจน สามารถสร้างดีไซน์ที่ตอบสนองโครงสร้างแคตตาล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การออกแบบกราฟฟิกดีไซน์

เมื่อได้โครงสร้างข้อมูลในแคตตาล็อกสินค้า จุดสำคัญที่จะทำให้แคตตาล็อกเราได้รับการดูรายละเอียดและเก็บโดยลูกค้าขึ้นอยู่กับการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ที่สวยงามและเหมาะสม การออกแบบต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า หากลูกค้าเป็นกลุ่มรายได้น้อย เราต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในความคุ้นชินต่อการเข้าถึงของการออกแบบ เช่น ถ้ากลุ่มลูกค้ารายได้น้อยถึงปานกลาง เราไม่ควรออกแบบแคตตาล็อกสินค้าที่ดูพรีเมี่ยม หรือ มีการเพิ่มมูลค่าของแคตตาล็อกมากเกินไปเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าสินค้าแพงและไม่ซื้อในที่สุดแม้ว่าการออกแบบจะสวยแต่อาจจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ส่วนลูกค้าระบบพรีเมี่ยม มีกำลังซื้อสูง เราไม่ควรออกแบบที่วางอัดรายการสินค้ามาก ๆ เพื่อประหยัดในการผลิต หรือใช้การออกแบบธรรมดาที่ไม่มีรายละเอียดสินค้าเพียงพอ การออกแบบต้องมีการทิ้ง Space ควบคุมโทนสีและดีไซน์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและบ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

จุดสำคัญของงานออกแบบคือภาพถ่ายประกอบสินค้าในแคตตาล็อกสินค้า ภาพประกอบควรเป็นภาพที่มีคุณภาพและถ่ายในมุมกล้องอย่างดี ปัจจุบันการถ่ายภาพเป็นเทคโนโลยี่ที่เข้าถึงได้ง่ายและคนส่วนใหญ่มีทักษะในการถ่ายภาพเนื่องจากระบบโทรศัพท์ Smart Phone ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตโดยแทบทุกคนจะมีความสามารถในการถ่ายรูป ภาพถ่ายคุณภาพอาจจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์โต๊ะถ่าย ไฟถ่ายผลิตภัณฑ์ และใช้กล้อง DSLR แบบ Mirrorless หรืออาจจะใช้กล้องมือถือที่มีประสิทธิภาพ

การออกแบบกราฟฟิกดีไซน์สำหรับแคตตาล็อกสินค้าเป็นงานที่ค่อนข้างยากต้องใช้กราฟฟิกดีไซเนอร์ที่เข้าใจ Theme งานและออกแบบได้ถูกใจเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่ปัจจุบันลูกค้าสามารถออกแบบเองได้อย่างง่ายขึ้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฟรี ซึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสำหรับการออกแบบมากที่สุดคือโปรแกรม Canva ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบที่เรียนรู้ด้วยตัวเองง่ายที่สุด มี Template, Graphic และภาพถ่ายฟรีสามารถนำมาใช้ประกอบในแคตตาล็อกได้ แต่หากต้องการงานดีที่สามารถเลือกรูปแบบหรือรูปภาพได้อย่างไม่จำกัดแนะนำให้ซื้อแบบ Premium ซึ่งคุ้มในการใช้งานและช่วยในการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ตัวอย่างการออกแบบแคตตาล็อกด้วยโปรแกรม Canva

แคตตาล็อกสินค้า รับพิมพ์จำนวนน้อย ราคาถูก Catalogue

3 ขั้นตอนในการติดต่อขอราคา แคตตาล็อกสินค้า Product Catalogue

Line Official Logo

Add Line Official

ลูกค้ากรุณา Add Line Official : @laxmirung เพื่อเข้าระบบติดต่อ

Specification Icon

Specifications

แจ้งสเปครายละเอียดงาน และ จำนวนที่ต้องการผลิต

Contact Icon

Contact

แจ้งชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID และเบอร์โทรติดต่อ

สเปคขอราคา

Enter your description
สเปคขอราคาแคตตาล็อก Catalogue Monthly
  • ขนดแคตตาล็อก A5, A4 หรือ B5
  • ปกพิมพ์ 4 สี เคลือบ OPP เงา หรือ OPP ด้าน หรือ OPP ด้าน+Spot UV และมีปั๊มเงินปั๊มทองหรือไม่
  • เนื้อในชนิดกระดาษอะไร หนากี่แกรม พิมพ์ 1 สี (ระบุสี) หรือ 4 สี
  • เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา ไสกาว เย็บกี่ไสกาว หรือ เข้าห่วงกระดูกงู
  • จำนวนที่ต้องการผลิต
Popular
Laxmirung Order Confirmation Icon

ขั้นตอนสั่งงาน แคตตาล็อกสินค้า

ลูกค้าเซ็นชื่อในใบเสนอราคา หรือเปิด PO ส่งมาทาง Line Official : @laxmirung ถ้าเป็นนามนิติบุคคล กรุณาตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และ TAX ID ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ถ้าต้องแก้ไขสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

กรุณาส่งหลักฐานโอนเงินมาที่ Line Official ID : @laxmirung และแจ้งว่าเป็นเงินโอนของใบเสนอราคารายการใด (เลขที่ใบเสนอราคาดูได้ที่มุมขวาบนของใบเสนอราคา)

บัญชีนามนิติบุคคล : ชื่อบัญชี บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ 36 เลขที่บัญชี 077-2-03726-2

บัญชีนามบุคคล : ชื่อบัญชี ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่บัญชี 613-2-19007-9

ไฟล์งานแคตตาล็อก Catalogue  กรุณาส่งทางอีเมล์ไปที่ฝ่ายผลิตโดยตรงได้ที่ [email protected] และ cc: [email protected] เบอร์โทรติดต่อฝ่ายผลิต 083 989 5855 หรือ 029484508

ในกรณีที่อยู่จัดส่ง อยู่คนละแห่งกับ Contact ในใบเสนอราคา กรุณาแจ้งสถานที่จัดส่งทาง Line Official ID : @laxmirung โดยสามารถกำหนดรายละเอียดการส่ง สถานที่จัดส่ง ชื่อผู้รับและเบอร์โทรของผู้รับสินค้า งานพิมพ์ของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง สามารถหัก ณ.ที่จ่าย ได้ กรุณาให้ใบหัก ณ.ที่จ่าย (ในกรณีนิติบุคคล)

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553057069

Why Laxmirung Printing House is Your Choice ?

ทำไมต้องสั่งงานกับโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ด้วยทีมงานมืออาชีพมากว่า 30 ปี มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ระดับเอเจนซี่ ทำงานเบื้องหลังให้กับงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ มีประสบการณ์ด้านแยกสี ถ่ายฟิล์ม ทำเพลท และมีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกใช้วัสดุ ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม และการเพิ่มมูลค่างานให้กับสิ่งพิมพ์โดยใช้งบประมาณที่กำหนดได้ เราจึงเป็นโรงพิมพ์ Printing House ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไปว่าเป็นโรงพิมพ์ระดับมืออาชีพที่ดูแลลูกค้าได้ดีที่สุด เพราะเรามีความเชื่อในการผลิตงานพิมพ์ให้ลุกค้าเสมือนกับเป็นธุรกิจของเราเอง เราจึงกล้าให้คำแนะนำ ช่วยลูกค้าปรับสเปค ให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ และทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้บริการ การดูแลงานที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี่การพิมพ์

เราใช้เทคโนโลยี่การพิมพ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ แท่นพิมพ์ Heidelberg 5 สี, Ryobi 4 สี, Digital Offset Fuji Xerox, HP Latex Inkjet Outdoor และเทคโนโลยี่การพิมพ์ที่ทันสมัย

เสนอราคารวดเร็ว

เราให้ความสำคัญกับการทำใบเสนอราคาที่รวดเร็ว ถูกต้อง ให้คำปรึกษาแนะนำสเปคและจำนวนเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดและราคาที่ถูกมากที่สุด

ที่ปรึกษามืออาชีพ

เรามีทีมกราฟฟิกมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนงาน วัสดุ ระบบการพิมพ์ เทคนิคการเพิ่มมูลค่า ควบคุมต้นทุนและระยะเวลาการผลิต และให้คำปรึกษาการพิมพ์ระดับเอเจนซี่มืออาชีพ

การจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ด้วยรถขนส่งของบริษัท ส่งโดย Messenger จากบริษัทฯคู่ค้าที่ไว้ใจได้ จัดส่งสินค้าทางรถขนส่ง เครื่องบิน และ Kerry Express