โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์ ขนาดใหญ่ Poster ถูก เร็ว ดี

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว รับพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ งานพิมพ์ Poster เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีการพิมพ์หน้าเดียว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา การออกแบบโปสเตอร์นิยมทำกราฟฟิกดีไซน์ให้ดูเด่น สามารถมองได้ชัดเจนในระยะไกล จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญของงานกราฟฟิก การออกแบบรูปลักษณ์ การใช้สี และรูปภาพสวยคุณภาพสูง งานโปสเตอร์นิยมใช้กันอย่างหลากหลาย เช่น โปสเตอร์โปรโมทสินค้า โปสเตอร์โปรโมชั่น โปสเตอร์หนัง โปสเตอร์โฆษณา โปสเตอร์รูปภาพ โปสเตอร์สวยๆ โปสเตอร์การ์ตูน โปสเตอร์อาหาร โปสเตอร์ท่องเที่ยว โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์รณรงค์ โปสเตอร์ยาเสพติด เป็นต้น

โปสเตอร์นิยมพิมพ์ประมาณ 4 ขนาด คือ โปสเตอร์ขนาดเล็ก (คล้ายใบปลิว) พิมพ์โปสเตอร์ A4 หรือ พิมพ์โปสเตอร์ A3, โปสเตอร์ขนาด 15 x 20 นิ้ว, โปสเตอร์ขนาด A2 และโปสเตอร์ขนาด 20 x 28 นิ้ว ซึ่งโปสเตอร์ขนาดเหล่านี้เหมาะกับการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทและควรสั่งพิมพ์อย่างน้อย 100 ใบขึ้นไป กระดาษที่นิยมใช้จะเป็นกระดาษอาร์ตมัน 120 แกรมขึ้นไป หรือถ้าต้องการกระดาษแข็งจะใช้กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 310 แกรม เคลือบด้วย UV ก็เป็นสเปคโปสเตอร์ที่นิยม แต่หากลูกค้าต้องการผลิตโปสเตอร์จำนวนน้อย เช่นงานไม่ถึง 10 ใบ หรือใช้แค่ 1 – 2 ใบ หรือ ขนาดโปสเตอร์ใหญ่มาก เช่น พิมพ์โปสเตอร์ A2 หรือ พิมพ์โปสเตอร์ A0 หรือพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ สามารถสั่งพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทซึ่งทางโรงพิมพ์ก็มีบริการพิมพ์โปสเตอร์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทบนกระดาษ Photogloss หรือ Glossy Paper พร้อมเคลือบเงาหรือด้านให้บริการด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดขอคำปรึกษาและใบเสนอราคติดต่อได้ทาง Line Official ID : @laxmirung

3 ขั้นตอนในการติดต่อขอราคา โปสเตอร์ Poster

Line Official Logo

Add Line Official

ลูกค้ากรุณา Add Line Official : @laxmirung เพื่อเข้าระบบติดต่อ

Specification Icon

Specifications

แจ้งสเปครายละเอียดงาน และ จำนวนที่ต้องการผลิต

Contact Icon

Contact

แจ้งชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID และเบอร์โทรติดต่อ

4 Checklist ออกแบบโปสเตอร์ ให้น่าสนใจ

โปสเตอร์เป็นหนึ่งในรูปแบบการออกแบบโฆษณาแบบออฟไลน์ หรือ Offline Marketing ที่ยังจำเป็นในกิจกรรมการตลาด ในลักษณะของการให้ข้อมูล โฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร ในรูปแบบของการติดโฆษณาประชาสัมพันธ์ในจุดที่ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นและอ่านในร้านค้า หรือจุดซื้อสินค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจและให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจ ดังนั้นการออกแบบโปสเตอร์ให้น่าสนใจและตอบโจทย์ทางการตลาดจึงต้องใช้เทคนิคในการผลิตเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Poster Design 1

1. กำหนดขนาดโปสเตอร์ที่เหมาะสม

ขนาดโปสเตอร์ที่เหมาะสมคือขนาดที่สามารถที่สามารถติดในสถานที่จุดจำหน่ายสินค้า ขนาดโปสเตอร์ควรใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นขนาดโปสเตอร์จึงต้องพิจารณาให้ได้ขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถติดในสถานที่ที่กำหนดในการใช้งาน ขนาดโปสเตอร์ที่นิยมมากที่สุดมี 3 ขนาด คือ ขนาด 20 x 28 นิ้ว, ขนาด 17 x 24 นิ้ว และ ขนาด 15 x 21 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานในการออกแบบโปสเตอร์

Poster Design 2

2. โลโก้ และ Corporate Identity ต้องชัดเจน

การออกแบบต้องเริ่มคำนึงถึงตำแหน่งในการวางโลโก้ของสินค้า หรือโลโก้ของบริษัท ให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ขนาดใหญ่เพียงพอ ไม่เล็กไปไม่ใหญ่จนมากเกินไป แต่ต้องเห็นได้ชัด รวมถึงการกำหนดรูปแบบการวางกราฟฟิกดีไซน์ต้องตรงกับแนวทางของ Corporate Identity อย่างถูกต้อง ปกติถ้าต้องการเน้นโลโก้สินค้าเด่น ตำแหน่งที่นิยมจะวางที่ตำแหน่งด้านบนตรงกลาง หรืออาจวางตำแหน่งด้านล่างของโปสเตอร์

Poster Design 3

3. ภาพประกอบคือหัวใจของงานออกแบบ

รูปภาพที่ใช้ประกอบที่เลือกใช้ในการออกแบบโปสเตอร์แทบจะเป็นหัวใจในการออกแบบ เพราะสิ่งที่มนุษย์รับรู้ได้และมีผลต่อการที่เลือกเข้าดูสื่อโฆษณาคือ รูปภาพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการออกแบบ อย่างที่เราเคยได้ยินว่า A Picture Speaks a Thousand Words หรือ ภาพถ่ายเพียงภาพเดียวสามารถสื่อถือคำพูดนับพันคำ การเลือกรูปภาพที่เหมาะสม น่าสนใจและขนาดของภาพในสัดส่วนของการออกแบบโปสเตอร์ควรมีขนาดที่ใหญ่และดึงดูดสายตา ส่วนใหญ่การวาง Composition ของอาร์ตเวิร์คในส่วนของรูปภาพควรจะมีสัดส่วนอย่างน้อย 50% – 60% ของเนื้อที่โฆษณาประชาสัมพันธ์

Poster Design 4

4. ข้อความบนโปสเตอร์ต้องให้สะดุดตา

ข้อความที่เขียนในโปสเตอร์ต้องเขียนแบบกระชับไม่เยิ่นเย้อ โดยเฉพาะข้อความหลัก หรือ Heading ต้องเขียนให้ชัดเจน เมื่ออ่าน Heading ต้องมีเนื้อหาที่ตอบสนองในการตัดสินใจในการเข้ามาอ่านของกลุ่มเป้าหมาย เช่น งานเทศกาลอาจจะต้องเขียน “โปรโมชั่นเทศกาล…. รับโชค 2 ชั้นทันทีกับ….” เป็นต้น ขนาดตัวอักษรต้องอ่านง่าย เหมาะสม ตรงกับ Corporate Identity การเลือกฟ้อนต์และสีของข้อความต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพประกอบเพื่อให้ภาพรวมงานออกแบบดูเห็นชัดเจน ดูง่าย และดึงดูดให้เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

สเปคใบราคา

Enter your description
สเปคขอใบเสนอราคาโปสเตอร์ Poster Monthly
  • ขนาดโปสเตอร์ ที่ต้องการผลิต
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า กระดาษอะไร หนากี่แกรม เคลือบหรือไม่ถ้าเคลือบ ๆ อะไร
  • จำนวนที่ต้องการผลิต
Popular

ราคามาตรฐาน โปสเตอร์ Poster

Poster A3
Poster A2
Poster A1

คลิปสอนการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Canva

Laxmirung Order Confirmation Icon

ขั้นตอนสั่งงาน โปสเตอร์ Poster

ลูกค้าเซ็นชื่อในใบเสนอราคา หรือเปิด PO ส่งมาทาง Line Official : @laxmirung ถ้าเป็นนามนิติบุคคล กรุณาตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และ TAX ID ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ถ้าต้องแก้ไขสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

กรุณาส่งหลักฐานโอนเงินมาที่ Line Official ID : @laxmirung และแจ้งว่าเป็นเงินโอนของใบเสนอราคารายการใด (เลขที่ใบเสนอราคาดูได้ที่มุมขวาบนของใบเสนอราคา)

บัญชีนามนิติบุคคล : ชื่อบัญชี บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ 36 เลขที่บัญชี 077-2-03726-2

บัญชีนามบุคคล : ชื่อบัญชี ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่บัญชี 613-2-19007-9

ไฟล์งานโปสเตอร์ Poster  กรุณาส่งทางอีเมล์ไปที่ฝ่ายผลิตโดยตรงได้ที่ [email protected] และ cc: [email protected] เบอร์โทรติดต่อฝ่ายผลิต 083 989 5855 หรือ 029484508

ในกรณีที่อยู่จัดส่ง อยู่คนละแห่งกับ Contact ในใบเสนอราคา กรุณาแจ้งสถานที่จัดส่งทาง Line Official ID : @laxmirung โดยสามารถกำหนดรายละเอียดการส่ง สถานที่จัดส่ง ชื่อผู้รับและเบอร์โทรของผู้รับสินค้า งานพิมพ์ของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง สามารถหัก ณ.ที่จ่าย ได้ กรุณาให้ใบหัก ณ.ที่จ่าย (ในกรณีนิติบุคคล)

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553057069

Why Laxmirung Printing House is Your Choice ?

ทำไมต้องสั่งงานกับโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ด้วยทีมงานมืออาชีพมากว่า 30 ปี มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ระดับเอเจนซี่ ทำงานเบื้องหลังให้กับงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ มีประสบการณ์ด้านแยกสี ถ่ายฟิล์ม ทำเพลท และมีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกใช้วัสดุ ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม และการเพิ่มมูลค่างานให้กับสิ่งพิมพ์โดยใช้งบประมาณที่กำหนดได้ เราจึงเป็นโรงพิมพ์ Printing House ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไปว่าเป็นโรงพิมพ์ระดับมืออาชีพที่ดูแลลูกค้าได้ดีที่สุด เพราะเรามีความเชื่อในการผลิตงานพิมพ์ให้ลุกค้าเสมือนกับเป็นธุรกิจของเราเอง เราจึงกล้าให้คำแนะนำ ช่วยลูกค้าปรับสเปค ให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ และทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้บริการ การดูแลงานที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี่การพิมพ์

เราใช้เทคโนโลยี่การพิมพ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ แท่นพิมพ์ Heidelberg 5 สี, Ryobi 4 สี, Digital Offset Fuji Xerox, HP Latex Inkjet Outdoor และเทคโนโลยี่การพิมพ์ที่ทันสมัย

เสนอราคารวดเร็ว

เราให้ความสำคัญกับการทำใบเสนอราคาที่รวดเร็ว ถูกต้อง ให้คำปรึกษาแนะนำสเปคและจำนวนเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดและราคาที่ถูกมากที่สุด

ที่ปรึกษามืออาชีพ

เรามีทีมกราฟฟิกมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนงาน วัสดุ ระบบการพิมพ์ เทคนิคการเพิ่มมูลค่า ควบคุมต้นทุนและระยะเวลาการผลิต และให้คำปรึกษาการพิมพ์ระดับเอเจนซี่มืออาชีพ

การจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ด้วยรถขนส่งของบริษัท ส่งโดย Messenger จากบริษัทฯคู่ค้าที่ไว้ใจได้ จัดส่งสินค้าทางรถขนส่ง เครื่องบิน และ Kerry Express