เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร Certificate

รับพิมพ์ เกียรติบัตร ประกาศนีบัตร Certificate

เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร

เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร Certificate เป็นงานพิมพ์จำนวนน้อยแต่มีคุณค่าอย่างสูงสำหรับผู้รับ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง รับผลิตงานพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศนียบัตร ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท ที่เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อยแต่ต้องการคุณภาพงานพิมพ์ระดับพรีเมี่ยม ปกติงานประกาศนียบัตรนิยมใช้กระดาษขนาด A4 หรือส่วนน้อยจะใช้ขนาด A5 และมีการต้องใส่ชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ทางโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งมีระบบการรันรายชื่อลงบนเกียรติบัตรโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้วไปพิมพ์เอง ยกเว้นเป็นงานบางประเภทเช่น งานแข่งขันกีฬา ซึ่งยังไม่ทราบชื่อผู้ที่รับเกียรติบัตร ในกรณีนี้จะสั่งเกียรติบัตรและนำไปพิมพ์เองหน้างาน ถ้าเป็นเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่ทราบชื่อผู้รับอยู่แล้ว ทางลูกค้าสามารถส่งไฟล์รายชื่อในรูปแบบ Excel ให้ทางโรงพิมพ์รันรายชื่อพร้อมกับตอนพิมพ์เกียรติบัตรด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทได้ทันที กระดาษที่นิยมใช้พิมพ์เกียรติบัตรมากที่สุดเพราะเป็นกระดาษรีไซเคิลที่ราคาไม่แพง พิมพ์สวย ความหนากำลังพอดี จะใช้กระดาษ Marshmellow 262 แกรม หรือถ้าต้องการงานที่ราคาไม่แพงและแบบที่ไม่ต้องเขียนหรือเซ็นชื่ออะไรลงไปในเกียรติบัตร ก็อาจเลือกใช้ กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม หรือ กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรมก็ได้ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่งยังมีระบบปั๊ม K ทองและปั๊ม K เงิน สำหรับงานจำนวนน้อยที่เหมาะกับงานเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรได้ด้วย ในกรณีที่ต้องการทำปกใส่ใบประกาศนียบัตร Certificate เรารับทำเฉพาะปกที่ทำด้วยระบบพิมพ์รีดลงแผ่นจั่วปัง ท่านที่สนใจขอรายละเอียดและคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อได้ทาง Line Official ID : @laxmirung

เกียรติบัตร

ข้อแตกต่างระหว่าง เกียรติบัตร วุฒิบัตร และ ประกาศนียบัตร

มีผู้ที่สงสัยความแตกต่างระหว่าง เกียรติบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ที่ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเรียกว่า Certificate ว่าแตกต่างกันอย่างไร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร คือใบเอกสารที่มอบให้บุคคลเพื่อแสดงว่าเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องหรือได้รับเกียรติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบให้บุคคลที่ประกอบกิจกรรมที่น่ายกย่อง หรือผู้ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านใดด้านหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่สมควรได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เกียรติบัตรการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู เกียรติบัตรหมู่บ้านชุมชนสะอาด เป็นต้น 

วุฒิบัตร

วุฒิบัตร คือใบเอกสารที่มอบให้แก่บัคคล เพื่อรองรับว่าเป็นผู้มีวุฒิหรือความสามารถในการปฏิบัติงานหรือความสามารถที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา เช่น วุฒิบัตร แพทยสภา วุฒิบัตรวิชาชีพ โซลาเซล เป็นต้น

ประกาศนีบัตร

ประกาศนียบัตร คือเอกสารที่แสดงวิทยาฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จัดขึ้นเป็นหลักสูตรสำหรับการศึกษาที่มีระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มักนิยมแจกประกาศนียบัตร

ข้อมูลก่อนการสั่งพิมพ์ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร

การสั่งพิมพ์ Certificate ในรูปแบบของ เกียรติบัตร วุฒิบัตรและประกาศนีบัตร มี 4 ปัจจัยที่ควรพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการผลิตและการเลือกระบบในการพิมพ์ว่าควรใช้ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทหรือพิมพ์ดิจิตอล 

1. จำนวนเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ต้องการพิมพ์

โดยปกติงานพิมพ์เกียรติบัตร ประกาศนีบัตร หรือ วุฒิบัตร มักจะพิมพ์ในจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 200 ใบ ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานในปริมาณนี้ควรใช้การพิมพ์ดิจิตอลหรือ Digital Offset แต่บางกรณีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจัดสัมมนาเป็นประจำและมีแบบของเกียรติบัตรที่มาตรฐานอาจเลือกการสั่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทจำนวนมาก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพราะระบบออฟเซ็ทพิมพ์จำนวนยิ่งมากราคางานพิมพ์ยิ่งถูกลง แล้วจึงนำเอาใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่พิมพ์จำนวนมากมาพิมพ์รันรายชื่อเองหรือจ้างโรงพิมพ์ที่มีระบบพิมพ์ดิจิตอลรันรายชื่อให้ในภายหลัง

2. กระดาษสำหรับพิมพ์ใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร

กระดาษที่นิยมใช้ในการพิมพ์ใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือประเภทกระดาษการ์ดอาร์ตและกระดาษแนวรีไซเคิล ซึ่งกระดาษที่นิยมมากที่สุดคือกระดาษแนวรีไซเคิลเพราะว่าพิมพ์สวย ดูคุณภาพดีและยังสามารถเขียนหรือพิมพ์เพิ่มโดยไม่ทำให้หมึกเลอะเทอะเหมือนกระดาษแนวการ์ดอาร์ต

2.1 กระดาษการ์ดอาร์ตสำหรับพิมพ์ใบ Certificate

กระดาษการ์ดอาร์ตที่นิยมใช้ในการพิมพ์ใบ Certificate ประเภท เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร นิยมใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 1 หน้า หรือ 2 หน้าก็ได้ ถ้าต้องการให้ดูกระดาษมีความแข็งก็เลือกใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 1 หน้า แต่ถ้าต้องการให้ดูมันเล็กน้อยทั้ง 2 ด้านก็เลือกใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 2 หน้า ซึ่งปกติจะนิยมใช้กระดาษการ์ดอาร์ตความหนา 260 แกรม, 310 แกรม หรือ 350 แกรม ข้อดีของการพิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ตคือเหมาะกับงานที่พิมพ์แล้วมีการเคลือบเงาหรือด้านซึ่งกระดาษการ์ดอาร์ตจะรองรับการเคลือบเป็นงานสำเร็จได้

2.2 กระดาษรีไซเคิลและกระดาษหน้าปอนด์

กระดาษรีไซเคิลและกระดาษหน้าปอนด์ เป็นกระดาษที่นิยมใช้ในการผลิตงานพิมพ์ Certificate ในประเภทเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร มากกว่าเพราะเป็นกระดาษที่พิมพ์สวย คุณภาพงานดูดี กระดาษเวลาจับแล้วรู้สึกมีค่า และที่สำคัญสามารถเขียนหรือเซ็นลายเซ็นลงไปได้ง่าย กระดาษที่่นิยมใช้สำหรับการทำเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และ วุฒิบัตร มีหลายตัวแต่ที่นิยมที่สุดจะเป็นกระดาษรีไซเคิล Marshmellow หนา 262 แกรม เพราะราคาไม่แพงมากและพิมพ์งานค่อนข้างจะสวยกว่ากระดาษตัวอื่น

2.2.1 กระดาษ Marshmellow หนา 262 แกรม
2.2.2 กระดาษ Green Card ของ SCG หนา 250 แกรม
2.2.3 กระดาษการ์ดขาวหนา 240 แกรม

3. การรันชื่อบนเกียรติบัตรจากโรงพิมพ์

เทคโนโลยี่พิมพ์ดิจิตอลปัจจุบันรองรับการที่โรงพิมพ์สามารถช่วยพิมพ์รายชื่อบนเกียรติบ้ตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร พร้อมกันในเวลาสั่งพิมพ์ โดยทางลูกค้าหรือผู้สั่งพิมพ์ สามารถให้โรงพิมพ์รันรายชื่อขณะพิมพ์งานได้เลยโดยอาศัยโปรแกรมสำหรับรันรายชื่อที่โรงพิมพ์ดิจิตอลสามารถรันได้ทั้งการรันนัมเบอร์ เลขที่ และรันรายชื่อในเวลาเดียวกันได้ โดยวิธีการทำงานทางลูกค้าจะต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุลหรือรายละเอียดอื่นในโปรแกรม Excel แบบเรียงจุดที่ต้องการพิมพ์ในแต่ละ Column โรงพิมพ์สามารถใช้ไฟล์ Excel ที่ทางลูกค้าจัดเตรียมไว้ในการพิมพ์ไปพร้อมกันได้ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของลูกค้าได้มากด้วยเทคโนโลยี่การรันรายชื่ออัตโนมัติ

4.การเพิ่มมูลค่าโดยการปั๊มฟอยด์ K เงิน หรือ K ทอง

เทคโนโลยี่การพิมพ์จำนวนน้อยรองรับการทำการปั๊มฟอยด์ K เงิน หรือ K ทอง บนใบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในงานพิมพ์จำนวนน้อยได้ เพราะสามารถทำ K เงินหรือ K ทองโดยไม่ต้องทำบล็๋อกปั๊ม K แล้วไม่เสียหายในการผลิตมากสำหรับงานจำนวนไม่มาก ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงแต่ก็ถูกกว่าระบบเดิมถ้าเราใช้ในจำนวนน้อย มีข้อจำกัดเดียวคือบริเวณที่ออกแบบในการปั๊ม K เงิน หรือ K ทอง ต้องเป็นพื้นที่สีขาวที่ไม่มีการพิมพ์สีลงบนกระดาษ ก็สามารถทำการเพิ่มมูลค่าให้เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ดูมีคุณค่าและราคามากขึ้น

3 ขั้นตอนในการติดต่อขอราคา เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร

Line Official Logo

Add Line Official

ลูกค้ากรุณา Add Line Official : @laxmirung เพื่อเข้าระบบติดต่อ

Specification Icon

Specifications

แจ้งสเปครายละเอียดงาน และ จำนวนที่ต้องการผลิต

Contact Icon

Contact

แจ้งชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ TAX ID และเบอร์โทรติดต่อ

สเปคขอใบเสนอราคา

Enter your description
สเปคขอราคา เกียรติบัตร Certificate Monthly
  • ขนาด A4 หรือ A5
  • พิมพ์ 4 สี กระดาษ Marshmellow 262 แกรม หรือ กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ไม่เคลือบ
  • รันชื่อในใบเกียรติบัตรด้วยหรือไม่ (ถ้ารันชื่อต้องส่งไฟล์รายชื่อในรูปแบบ Excel)
  • จำนวนที่ต้องการผลิต
Popular
Laxmirung Order Confirmation Icon

ขั้นตอนสั่งงาน เกียรติบัตร

ลูกค้าเซ็นชื่อในใบเสนอราคา หรือเปิด PO ส่งมาทาง Line Official : @laxmirung ถ้าเป็นนามนิติบุคคล กรุณาตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และ TAX ID ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ถ้าต้องแก้ไขสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

กรุณาส่งหลักฐานโอนเงินมาที่ Line Official ID : @laxmirung และแจ้งว่าเป็นเงินโอนของใบเสนอราคารายการใด (เลขที่ใบเสนอราคาดูได้ที่มุมขวาบนของใบเสนอราคา)

บัญชีนามนิติบุคคล : ชื่อบัญชี บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ 36 เลขที่บัญชี 077-2-03726-2

บัญชีนามบุคคล : ชื่อบัญชี ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่บัญชี 613-2-19007-9

ไฟล์งานเกียรติบัตร Certificate กรุณาส่งทางอีเมล์ไปที่ฝ่ายผลิตโดยตรงได้ที่ [email protected] และ cc: [email protected] เบอร์โทรติดต่อฝ่ายผลิต 083 989 5855 หรือ 029484508

ในกรณีที่อยู่จัดส่ง อยู่คนละแห่งกับ Contact ในใบเสนอราคา กรุณาแจ้งสถานที่จัดส่งทาง Line Official ID : @laxmirung โดยสามารถกำหนดรายละเอียดการส่ง สถานที่จัดส่ง ชื่อผู้รับและเบอร์โทรของผู้รับสินค้า งานพิมพ์ของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง สามารถหัก ณ.ที่จ่าย ได้ กรุณาให้ใบหัก ณ.ที่จ่าย (ในกรณีนิติบุคคล)

บริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553057069

Why Laxmirung Printing House is Your Choice ?

ทำไมต้องสั่งงานกับโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง

โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ด้วยทีมงานมืออาชีพมากว่า 30 ปี มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ระดับเอเจนซี่ ทำงานเบื้องหลังให้กับงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ มีประสบการณ์ด้านแยกสี ถ่ายฟิล์ม ทำเพลท และมีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกใช้วัสดุ ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม และการเพิ่มมูลค่างานให้กับสิ่งพิมพ์โดยใช้งบประมาณที่กำหนดได้ เราจึงเป็นโรงพิมพ์ Printing House ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไปว่าเป็นโรงพิมพ์ระดับมืออาชีพที่ดูแลลูกค้าได้ดีที่สุด เพราะเรามีความเชื่อในการผลิตงานพิมพ์ให้ลุกค้าเสมือนกับเป็นธุรกิจของเราเอง เราจึงกล้าให้คำแนะนำ ช่วยลูกค้าปรับสเปค ให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ และทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้บริการ การดูแลงานที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี่การพิมพ์

เราใช้เทคโนโลยี่การพิมพ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ แท่นพิมพ์ Heidelberg 5 สี, Ryobi 4 สี, Digital Offset Fuji Xerox, HP Latex Inkjet Outdoor และเทคโนโลยี่การพิมพ์ที่ทันสมัย

เสนอราคารวดเร็ว

เราให้ความสำคัญกับการทำใบเสนอราคาที่รวดเร็ว ถูกต้อง ให้คำปรึกษาแนะนำสเปคและจำนวนเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดและราคาที่ถูกมากที่สุด

ที่ปรึกษามืออาชีพ

เรามีทีมกราฟฟิกมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนงาน วัสดุ ระบบการพิมพ์ เทคนิคการเพิ่มมูลค่า ควบคุมต้นทุนและระยะเวลาการผลิต และให้คำปรึกษาการพิมพ์ระดับเอเจนซี่มืออาชีพ

การจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ด้วยรถขนส่งของบริษัท ส่งโดย Messenger จากบริษัทฯคู่ค้าที่ไว้ใจได้ จัดส่งสินค้าทางรถขนส่ง เครื่องบิน และ Kerry Express