3M Sticker IJ40

3M สติ๊กเกอร์ รุ่น IJ40

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ40 หรือชื่อทางการคือ Scotchcal graphic film series IJ40 เป็นสติ๊กเกอร์แบบกึ่งถาวรอย่างดีที่ใช้กาวแบบ Calendered Adhesive ซึ่งรองรับการพิมพ์ด้วยหมึก Solvent, UV, Latex และซิลค์สกรีน เทคโนโลยี่กาว Removable ของสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ40 นี้ใช้เทคโนโลยี่ 3M™ Comply™ technology ซึ่งช่วยให้ตรงชั้นกาวมีช่องระบายอากาศ และ 3M™ Controltac™ technology ซึ่งช่วยลดปริมาณกาวที่จะติดบนพื้นผิวเพื่อให้สามารถขยับและปรับตำแหน่งการติดตั้งสติ๊กเกอร์ที่ง่ายขึ้น สติ๊กเกอร์รุ่นนี้ในประเทศไทยกำหนดอายุกาวอยู่ที่ 3 ปี แต่ถ้าดูจากสเปคของ 3M ความจริงสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ40 รุ่นฟิล์มขาวจะมีอายุกาว 7 ปี และรุ่นฟิล์มใสจะมีอายุกาว 5 ปี ซึ่งสติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ40 นี้เหมาะกับงานผิวเรียบและผิวโค้งเล็กน้อย จึงเป็นที่นิยมในการใช้สำหรับงานพิมพ์ป้ายทั้งแบบ Indoor และ Outdoor, ป้ายรถประจำทาง, งานกราฟฟิกติดดีสเพลย์สำหรับป้ายโปรโมชั่นสินค้า, และยังใช้สำหรับงานสติ๊กเกอร์โฆษณาติดพื้นหรือ Floor Graphic ได้อีกด้วย สติ๊กเกอร์รุ่นที่นิยมใช้ในตลาดเมืองไทยจะใช้ 3M IJ40C-10 ซึ่งจะเป็นสติ๊กเกอร์พื้นผิวขาวเงา สำหรับใช้ในการพิมพ์กราฟฟิก และ 3M IJ40C-114R ซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์หรือฟิล์มใสที่สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกและใช้เป็นฟิล์มเคลือบวัสดุ 3M IJ140C-10 ได้ด้วย

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ1220 มีผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะอย่างละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชนิดของสติ๊กเกอร์ เป็นเนื้อฟิล์มไวนิล (Film Vinyl) แบบ Calendered vinyl (Polymeric)

2. ความหนาของเนื้อสติ๊กเกอร์ (เนื้อฟิล์ม+เนื้อกาว) มีความหนา 0,10 ± 0,01 mm  และถ้าเป็นเนื้อฟิล์มไม่รวมกาวจะมีความหนา 0,075 ± 0,005 mm

3. พื้นผิวที่เหมาะกับสติ๊กเกอร์ 3M IJ40 คือ สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ สติ๊กเกอร์ติดรถ ผิวอลูมิเนียม, กระจก, และสติ๊กเกอร์ติดพื้นหรือ Floor Graphic ที่มีพื้นผิว เซรามิค, พื้นไม้, พื้นหินอ่อน, พื้นคอนกรีตขัดมัน, ฯลฯ 

4. ลักษณะการใช้งาน เหมาะกับพื้นผิวงานทั่วไปที่มีอุณภูมิประมาณ 10 – 38 องศาเซลเซียส และสำหรับงานกราฟฟิกติดพื้น Floor Graphic ที่อุณภูมิประมาณ 16 – 32 องศาเซลเซียส

5. อุณหภูมิของสติ๊กเกอร์ที่รองรับการติดตั้งอย่างไม่มีปัญหาอยู่ที่ -50 องศาเซลเซียส ถึง 90 องศาเซลเซียส

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *