3M CarWrap Thumbnail

รวมเรื่องควรรู้เรื่องสติ๊กเกอร์ติดรถ คุณภาพ 3M สำหรับงานโฆษณา

สติ๊กเกอร์ติดรถได้ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง และยังใช้งบประมาณค่อนข้างจะต่ำ ในปัจจุบันเมื่อมองไปตามท้องถนนจะพบเห็นรถที่ตกแต่งสติ๊กเกอร์ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นการติดสติ๊กเกอร์เพื่อการตกแต่งซึ่งในกรณีนี้มักจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบตัดหรือ Electrocut โดยผู้ติดจะเลือกงานติดตกแต่งตามความชอบของเจ้าของรถเพื่อให้รถของตัวเองดูสวย น่าสนใจและเป็นที่สะดุดตา สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของรถ นอกจากกลุ่มนี้ที่ทำการติดสติ๊กเกอร์รถเพื่อความสวยงาม ยังมีกลุ่มผู้ใช้รถจำนวนมากที่ใช้สติ๊กเกอร์ติดรถเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตกย้ำแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือองค์กร ซึ่งสติ๊กเกอร์เพื่อการโฆษณานี้มักจะนิยมใช้เทคนิคการติดสติ๊กเกอร์แบบ Car Wrap เพราะสามารถออกแบบงานสีเหมือนจริงด้วยการพิมพ์ลงไปบนฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์เกรดที่ออกแบบมาเพื่อการติดรถโดยตรง บางส่วนก็อาจใช้สติ๊กเกอร์แบบ Electrocut ผสมผสานกับสติ๊กเกอร์แบบ Car Wrap เพื่อให้ได้เอฟเฟคที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารทางการตลาด

สติ๊กเกอร์ติดรถที่ให้คุณภาพงานที่ดีมีหลากหลายยี่ห้อ แต่จุดหลักในการเลือกสติ๊กเกอร์ติดรถในงานโฆษณาจะเน้นคุณภาพกาวเป็นหลัก ซึ่งมีไม่กี่ยี่ห้อในโลกที่ได้รับการยอมรับจากนักการตลาดและผู้บริโภคงานตกแต่งและโฆษณาติดรถว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่ดีที่สุด หนึ่งในหลากหลายยี่ห้อที่นิยมมากในประเทศไทยสำหรับงานสติ๊กเกอร์ติดรถคือ สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M ซึ่งมีหลากหลายรุ่น แต่มีคุณสมบัติพื้นฐานคือเป็นสติ๊กเกอร์ PVC แบบ Removable ซึ่งหมายถึงสติ๊กเกอร์พีวีซีแบบติดแล้วลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบให้รถเสียหาย

3M Car Wrap

เรื่องที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำสติ๊กเกอร์ติดรถเพื่อโฆษณา

แม้ว่าเทคนิคการทำโฆษณาด้วยการทำสติ๊กเกอร์ติดรถจะเป็นประโยชน์ทางการตลาดและเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ซึ่งได้ผลอย่างสูง แต่ก่อนที่คิดจะติดสติ๊กเกอร์กับรถของเราไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถบริษัท รถตู้ รถกระบะ รถบรรทุก รถทัวร์ หรือรถประเภทใด ๆ ก็ควรต้องรู้ถึงผลที่จะตามมาจากการติดสติ๊กเกอร์ซึ่งมีข้อดีข้อเสียหรือข้อจำกัดที่เราต้องทราบก่อนตัดสินใจ

1. สติ๊กเกอร์ติดรถมีอายุกาว ต้องทราบระยะเวลาที่ใช้ก่อนตัดสินใจติดสติ๊กเกอร์รถ

นักการตลาดหรือเจ้าของกิจการจำนวนมากที่ต้องการทำโฆษณาด้วยสติ๊กเกอร์ติดรถ ไม่ทราบว่าสติ๊กเกอร์ติดรถแต่ละยี่ห้อ แต่ละชนิดจะมีอายุงานแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกสติ๊กเกอร์ติดรถที่เหมาะสมกับระยะเวลาแคมเปญที่เราทำการโฆษณาต้องสอดคล้องกัน สติ๊กเกอร์ติดรถจะมีอายุของกาวเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ คนจำนวนมากคิดว่าสติ๊กเกอร์ติดรถที่เกรดต่ำหรือราคาถูกคือถ้าเราติดสติ๊กเกอร์กับรถแล้วจะหลุดออก ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด สติ๊กเกอร์ติดรถที่ไม่ดีเวลาติดลงไปบนพื้นผิวรถแล้วจะแกะยากหรือแกะไม่ออกจนทำให้พื้นผิวรถที่ติดเสียหาย หรืออาจทิ้งคราบกาวที่ดูสกปรกและทำความสะอาดให้เหมือนเดิมได้ยาก การเลือกระยะเวลาสติ๊กเกอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจัยแรก ๆ ของการตัดสินใจเลือกสติ๊กเกอร์ติดรถ

2. ถ้าติดสติ๊กเกอร์รถแล้วต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถกับกรมขนส่ง

โฆษณาสติ๊กเกอร์ติดรถที่ติดบนตัวรถอาจต้องทำเรื่องเปลี่ยนสีรถจากกรมขนส่งทางบกในทะเบียนรถ ยกเว้นในกรณีที่ติดบนตู้บรรทุกที่ต่อเติมเพิ่มอาจไม่ต้องทำการแจ้งเปลี่ยนสีเพราะไม่มีการเปลี่ยนสีตัวรถดั้งเดิม ตามกฏหมายตามมาตรา 13 ของ พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้ระบุว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงสีรถที่แตกต่างจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วัน หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 60 ปรับตั้งแต่ 200 – 2,000 บาท หลักเกณฑ์ของการที่ต้องไปขอเปลี่ยนสีรถจะต้องมีการติดสติ๊กเกอร์เกิน 30% ของพื้นที่รถ หมายความว่าถ้ามีการติดสติ๊กเกอร์โฆษณาในพื้นที่น้อยกว่า 30% ไม่จำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถ แต่ถ้าเราติดสติ๊กเกอร์เกิน 30% จำเป็นต้องนำใบเสร็จจากบริษัทที่ติดตั้งสติ๊กเกอร์รถ พร้อมทะเบียนรถกับนำรถไปที่กรมขนส่งทางบกเพื่อทำการปรับปรุงทะเบียนเปลี่ยนสีรถให้ถูกต้องตามกฏหมาย

ระเบียบกรมขนส่งทางบกว่าด้วยการกำหนดสีและลักษณะของรถตามกฏหมายฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้ระบุวันบังคับใชตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปว่า การกำหนดสีรถ หากตัวรถมีสีเดียวให้กำหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน กรณีรถมีหลายสี แต่ละสีแตกต่างกันโดยชัดเจนให้กำหนดสีหลักเป็นสีของรถแต่ไม่เกิน 3 สีแล้วแต่กรณี หากตัวรถมีมากกว่า 3 สีและสามารถกำหนดสีหลักตัวรถได้ก็ยังคงให้ใช้การกำหนดสีหลัก 3 สี แต่สีลำดับสุดท้ายให้ระบุว่า “หลายสี” แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้ากรณีติดสติ๊กเกอร์ ฟิล์ม หรือวัสดุอื่นใด เพื่อการโฆษณาหรือตกแต่งรถเป็นรูปภาพ ข้อความ ตัวอักษร และลวดลายต่าง ๆ เพิ่มเติมบนสีรถในภายหลัง ไม่ต้องกำหนดเป็นสีรถ

3. รถที่เคยชนและทำสีใหม่ ต้องพิจารณาเรื่องติดสติ๊กเกอร์ติดรถ

รถเก่าที่คุณภาพสีมีความเสียหาย หรือรถที่เคยชนและไปทำสีใหม่ เวลาติดสติ๊กเกอร์ติดรถ อาจเกิดปัญหาตอนที่เราลอกสติ๊กเกอร์ที่ติดออก หากอู่ซ่อมรถทำสีที่เราเลือกใช้ไม่มีมาตรฐาน ทำการอบสีไม่ดี สติ๊กเกอร์ที่ติดบนรถที่พึ่งทำสีใหม่จะมีโอกาสทำให้สีหลุดติดสติ๊กเกอร์ออกมาได้ ดังนั้นโดยปกติในผู้ผลิตสติ๊กเกอร์สำหรับติดรถโดยตรงจะมีนโยบายว่า รถที่นำมาติดสติ๊กเกอร์ต้องเป็นรถใหม่ไม่มีการทำสีทีหลัง หากทำสีทีหลังต้องทิ้งช่วงอย่างน้อย 6 เดือนถึง 12 เดือนขึ้นไปจึงจะติดสติ๊กเกอร์ติดรถได้ มิเช่นนั้นหากเกิดปัญหาตอนลอกออกทางผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ติดรถจะไม่รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากสีรถหลุดติดสติ๊กเกอร์

การเลือกสติ๊กเกอร์ติดรถและระบบพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานโฆษณา

สติ๊กเกอร์ติดรถยี่ห้อ 3M

สติ๊กเกอร์ติดรถที่นิยมใช้ในวงการโฆษณา คือ สติ๊กเกอร์ติดรถแบบ PVC Removabe Sticker ซึ่งต้องยอมรับว่าสติ๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดยี่ห้อหนึ่งและได้รับการยอมรับสูงสุดคือสติ๊กเกอร์ยี่ห้อ 3M ซึ่งมีชื่อเสียงในการทำตลาดในประเทศไทยอย่างยาวนาน และคุณภาพ 3M เป็นคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์นี้ สติ๊กเกอร์ติดรถที่เราเรียกกันว่าสติ๊กเกอร์ จริง ๆ แล้วที่ต่างประเทศเราจะเรียกว่า “ฟิล์มติดรถ” จุดเด่นของสติ๊กเกอร์ 3M คือคุณภาพของกาว Removable ซึ่งผู้ใช้งานจะมั่นใจว่าจะไม่ทำให้รถที่ติดเสียหาย และทาง 3M ก็ยังมีการรับประกันวัสดุระดับนานาชาติ ซึ่งในประเทศไทยก็มีการรับประกันสินค้าตามมาตรฐานของสติ๊กเกอร์ อีกจุดหนึ่งของสติ๊กเกอร์ 3M ที่ใจวงการโฆษณาชอบคือ ด้านหลังสติ๊กเกอร์ 3M จะใช้กาวสีเทา ซึ่งเคยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัสดุสติ๊กเกอร์ 3M เนื่องจากการที่กาวด้านหลังเป็นสีเทาจะทำให้กราฟฟิกที่พิมพ์บนพื้นผิวของ 3M นี้จะให้สีที่สดขึ้นและช่วยลดปัญหาสีรถที่เป็นสีเข้มซึ่งอาจมีปัญหากับกราฟฟิกที่ออกแบบติดรถได้

สติ๊กเกอร์ 3M ที่ใช้ในการติดรถที่นิยมจะมีอยู่ 3 รุ่นดังต่อไปนี้

1. สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M รุ่น IJ1220

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ1220 นี้เป็นสติ๊กเกอร์รุ่นที่ถูกที่สุดที่นิยมใช้ในการติดรถ และเป็นสติ๊กเกอร์ยอดนิยมสำหรับประเทศไทยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย กาว Removable ของสติ๊กเกอร์รุ่นนี้จะมีเนื้อกาว 100% ออกแบบมาเพื่อติดพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวเรียบโดยตรง ซึ่งเหมาะกับการติดตู้บรรทุกของรถกระบะ ซึ่งปกติจะเป็นตู้แบบพื้นเรียบ อีกทั้งอายุของกาวก็สอดคล้องกับหมึกพิมพ์เพราะมีอายุของกาว Removable ในระยะเวลา 2 ปี

2. สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M รุ่น IJ40

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ40 เป็นสติ๊กเกอร์ที่นิยมมากเพราะเป็นสติ๊กเกอร์ที่คุ้มค่าในการติด และมีจุดเด่นที่กาว Removable ของสติ๊กเกอร์รุ่นนี้จะมีกาวตารางเพิ่ม แม้ว่าพื้นที่กาวในการติดบนพื้นผิวรถจะไม่เต็ม 100% แต่ก็ออกแบบเทคโนโลยี่ด้วยความตั้งใจนี้เพื่อจะทำให้กาว Removable ตัวนี้ช่วยในการติดรถที่มีส่วนเว้าโค้งเล็กน้อยได้อย่างเหมาะสม เช่น รถยนต์ รถบริษัท รถอีโคคาร์ รถยนต์อเนกประสงค์ รถตู้ รถบรรทุก รถทัวร์ และรถที่ต้องการติดโฆษณาทั่วไปได้อย่างไม่มีปัญหา อีกทั้งอายุกาวของสติ๊กเกอร์ 3M รุ่นนี้ยังมีอายุนานถึง 3 ปี ในการคำนวณราคาที่เพิ่มขึ้นจากสติ๊กเกอร์รุ่น IJ1220 ต่างกันไม่มาก แต่เพิ่มระยะเวลาการใช้งานขึ้นอีก 1 ปี จึงเป็นสติ๊กเกอร์ที่คุ้มค่าในการติดมากที่สุด

3. สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M รุ่น IJ180

สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ180 เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับแรพรถ หรือ Car Wrap Sticker ที่ดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ติดรถของ 3M สติ๊กเกอร์รุ่นนี้มีกาวตารางแบบพิเศษ สามารถเข้าโค้งเก็บขอบได้อย่างเรียบร้อย จึงเป็นสติ๊กเกอร์รุ่นเดียวที่สามารถติดรถที่เน้นงานคุณภาพ การเข้าโค้ง เข้าเคิร์ฟ เก็บมุม ได้อย่างอัศจรรย์ อีกทั้งอายุกาว Removable ยังนานที่สุดถึง 5 ปี สติ๊กเกอร์รุ่นนี้แทบจะเป็นสติ๊กเกอร์มาตรฐานที่ใช้ในธุรกิจ Car Wrap ในต่างประเทศ เพราะในต่างประเทศจะเน้นคุณภาพงานมากกว่าราคา งานส่วนใหญ่จึงใช้สติ๊กเกอร์ 3M รุ่น IJ180 แต่สำหรับประเทศไทยการใช้สติ๊กเกอร์รุ่นนี้ก็ยังเป็นที่นิยมน้อยอยู่

ระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถของ HP ระบบ Latex Printing Technology

ในธุรกิจการพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบภายนอก หรือ Outdoor Inkjet Technology มีเพียงไม่กี่บริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานและดีที่สุดในโลก หนึ่งในโซลูชั่นการพิมพ์อิงค์เจ็ทภายนอกที่ดีที่สุดคือเทคโลโลยี่การพิมพ์ของ HP ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาทาง HP ได้พัฒนาเทคโนโลยี่ Latex ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ที่ช่วยพิมพ์งานบนวัสดุพิมพ์ได้ทุกประเภท ทั้งยังแข็งแรงทนทานต่อแรงขีดข่วนด้วยหมึกพิมพ์ที่คงทนยาวนานของ HP Latex Technology ระบบสีของ HP Latex ช่วยให้งานพิมพ์แห้งและพร้อมใช้งานได้ทันที นอกจากนี้สีพิมพ์จากระบบ HP Latex ยังให้คุณภาพสีและความสม่ำเสมอจากหัวพิมพ์ได้ดีกว่าเครื่องพิมพ์ Inkjet Outdoor ของประเทศจีน หรือ เกาหลี มาก ประสิทธิภาพในการสร้างผลงานพิมพ์คุณภาพจึงสูงกว่า นอกจากนี้วิธีการพิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์ที่ประหยัดพลังงาน ใช้หมึกพิมพ์สูตรน้ำและไร้กลิ่น จึงเป็นระบบการพิมพ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมหรือ เป็นระบบพิมพ์แบบ Eco รักษาสิ่งแวดล้อม

หมึกพิมพ์ของ HP Latex เหมาะสมกับวัสดุ 3M อย่างมากเพราะการจับคู่ของวัสดุสติ๊กเกอร์ 3M และระบบพิมพ์ HP Technology จะทำให้เกิดการผลิตผลงานที่สุดยอด เป็นระบบสติ๊กเกอร์ติดรถที่ดีที่สุดในโลก หมึกพิมพ์ HP Latex นี้ใช้เทคโนโลยี่ที่ทำปฏิกิริยาการกระจายตัวของอนุภาคโพลิเมอร์ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในการผลิตงานพิมพ์ที่ให้ความคงทนและยาวนายิ่งขึ้น สารยึดเกาะสีจะทำหน้าที่เชื่อมโพลิเมอร์ของลาเท็กซ์กับอนุภาพของเม็ดสีเข้าด้วยกันเพื่อพิมพืลงบนพื้นผิววัสดุสติ๊กเกอร์ 3M น้ำส่วนใหญ่จะถูกทำให้ระเหยออกไปด้วยความร้อนของเครื่องพิมพ์เหลือไว้แต่งานพิมพ์ชั้นโพลิเมอร์ที่ต่อเนื่องกัน อนุภาพของลาเท็กซ์จะก่อตัวเป็นชั้นที่คงทนเพื่อปกป้องสารสี ส่งผลให้ได้ผลงานพิมพ์ที่แห้งและพร้อมใช้งานอย่างดี ระบบหมึก HP Latex ในต่างประเทศจึงออกแบบเพื่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถได้สีที่สดคงทนนานถึง 3 ปี แต่ในประเทศไทยแสงยูวีในโซนประเทศเรามีรังสีที่สูงกว่าในแถบยุโรปและอเมริกา อายุหมึกของ HP Latex จึงอยู่ประมาณ 18 – 36 เดือน ขึ้นอยู่กับการรักษาและการใช้รถในสภาพความจริงที่แตกต่างกัน

คำถามที่ถามบ่อยสำหรับสติ๊กเกอร์ติดรถ (FAQ ของ 3M Car Wrap)

Frequently Asked Questions

1. สติ๊กเกอร์หรือฟิล์มรุ่นไหนที่เหมาะกับรถที่เราจะใช้ติดโฆษณา

สติ๊กเกอร์ที่เราเลือกใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น พื้นผิวของรถที่เราติดเป็นแบบเรียบ แบบโค้งเล็กน้อย หรือมีลอนมีโค้งมาก, ระยะเวลาที่เราใช้ในการติดตั้ง, หรืองบประมาณที่เหมาะสมสำหรับงานโฆษณา ปกติมีสติ๊กเกอร์ 3M อยู่ 3 รุ่นที่เราเลือกใช้เรียงตามอายุกาวและต้นทุนการผลิต ไล่ระดับตั้งแต่ 3M IJ1220, 3M IJ40 และ 3M IJ180 ท่านสามารถเข้าไปโหลดข้อมูลอย่างละเอียดของสติ๊กเกอร์ 3M สำหรับสติ๊กเกอร์ติดรถได้ในลิงค์ของ 3M Graphic Guide (PDF)

2. การรักษาสภาพของสติ๊กเกอร์ติดรถให้ยาวนานที่สุด

สติ๊กเกอร์ติดรถของ 3M พร้อมกับระบบหมึกพิมพ์ HP Latex แม้ว่าจะเป็นระบบการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถที่ดีที่สุดในโลก แต่การรักษาสภาพให้อยู่ในสภาพที่อยู่ได้นาน ผู้ใช้ควรระมัดระวังในการดูแลรักษา รถที่ติดสติ๊กเกอร์ไม่แนะนำให้ไปล้างด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติที่ใช้แปรงแข็งที่ขูดสีรถได้ ไม่แนะนำให้ใช้แชมพูล้างรถที่รุนแรง แนะนำให้ใช้น้ำเปล่าในการล้างรถ หรือกรณีที่สกปรกมาก ให้ใส่น้ำยาล้างรถผสมน้ำเปล่าทำการล้างรถ และแนะนำให้จอดรถในที่ร่มถ้ามีโอกาสเพื่อลดการที่รถจะโดนแสงยูวีให้น้อยที่สุด

3. ระยะเวลาในการทำสติ๊กเกอร์ติดรถ

ระยะเวลาในการทำโฆษณาสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M โดยปกติแล้วขึ้นอยู่กับขนาดของรถ ขบวนการออกแบบจะใช้ระยะเวลานานที่สุดในการทำสติ๊กเกอร์ติดรถ การทำแบบต้องเตรียมไฟล์รูปขนาดใหญ่ โลโก้ .ai และ Wording การทำไฟล์สำหรับสติ๊กเกอร์ติดรถควรทำด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (.ai) การพิมพ์ระบบ HP Latex ใช้เวลาไม่นาน ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของโรงพิมพ์ที่รับทำสติ๊กเกอร์ติดรถ การติดตั้งจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันต่อคัน ยกเว้นจะเป็นรถขนาดใหญ่เช่นรถทัวร์หรือรถบรรทุก 10 ล้อ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลา 2 วันขึ้นไป ทั้งนี้ก็ควรติดต่อสอบถามโรงพิมพ์ที่พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถของ 3M โดยตรง

4. ค่าใช้จ่ายในการทำสติ๊กเกอร์ติดรถ

ต้นทุนในการทำสติ๊กเกอร์ติดรถขึ้นอยู่กับรุ่นสติ๊กเกอร์ 3M ที่เราเลือกใช้ พื้นที่ที่เราใช้ติดรถ ค่าออกแบบกราฟฟิก ค่าซื้อภาพในกรณีที่เราต้องการคุณภาพของกราฟฟิกที่โดดเด่น ค่าช่างติดตั้งซึ่งขึ้นอยู่กับทีมงาน ถ้าเป็นทีมติดสติ๊กเกอร์โดยตรงจะทำงานคุณภาพซึ่งจะมีราคาแพงกว่าช่างติดสติ๊กเกอร์ทั่วไป ความยากง่ายของสภาพรถที่ใช้ติดตั้ง ถ้ารถที่เก่าหรือมีสติ๊กเกอร์เก่าต้องเสียเวลาลอกสติ๊กเกอร์เก่าและล้างให้เรียบเพื่อพร้อมในการติดตั้ง สถานที่ติดตั้งและระยะเวลาติดตั้งที่บางแห่งอาจมีกำหนดให้ติดเฉพาะวันและเวลาทำการ ทั้งหมดนี้มีผลต่อต้นทุนของสติ๊กเกอร์ติดรถ ท่านสามารถดูค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ของสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M ได้ตาม Link ราคาสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M

5. ระยะเวลาการใช้งานของสติ๊กเกอร์ติดรถ 3M

สติ๊กเกอร์ 3M มี 3 รุ่นที่นิยมในประเทศไทย จะมีรุ่น 3M IJ1220, 3M IJ40 และ 3M IJ180 ซึ่งมีอายุกาว 2 ปี, 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ ในกรณีที่ทำการเคลือบด้วยฟิล์มเคลือบ 3M โดยตรงของแต่ละรุ่นอาจช่วยให้อายุงานใช้ได้นานมากขึ้น 6 เดือน – 1 ปี แต่ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายค่าเคลือบซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงถ้าเราเลือกใช้สติ๊กเกอร์ตัวเคลือบ 3M ที่ตรงกับรุ่น สำหรับหมึกอายุประมาณ 18 – 36 เดือน ระยะเวลาของการใช้สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M จึงอยู่ประมาณ 18 เดือน ถึง 3 ปี

6. การรับประกันของ 3M

สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M เป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก ผู้ใช้สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M ร่วมกับหมึกพิมพ์ HP Latex Technology จึงมีการรับประกันในส่วนของกาวว่าจะไม่ทำให้เกิดการทิ้งคราบกาวและทำให้พื้นผิวรถเสียหาย ผู้ใช้โซูชั่นของ 3M จึงสบายใจได้เมื่อใช้วัสดุระดับคุณภาพ

7. การติดตั้งสติ๊กเกอร์ติดรถแบบพิเศษของ 3M

3M มีโซลูชั่นติดรถเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ต้องการเกิดความพิเศษในการทำสติ๊กเกอร์ติดรถแบบ Car Wrap เราสามารถใช้สติ๊กเกอร์สีของ 3M ที่ตัดแบบ Electrocut ซึ่งมีรุ่น SC32 (อายุงาน 3 ปี) และ รุ่น SC50 (อายุงาน 5 ปี) ประกอบกับสติ๊กเกอร์แบบ Car Wrap หรือมีโซลูชั่นที่ใช้สติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงเฉพาะจุดตอนกลางคืนได้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://laxmirung.com/

คลิปสติ๊กเกอร์ติดรถ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง

3M Car Wrap

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *