HP Latex Technology

HP Latex Technology

ระบบการพิมพ์ HP Latex Technology เป็นเทคโนโลยี่ที่เปิดตัวโดย HP ตั้งแต่ปี 2008 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบภายนอกหรือ Inkjet Outdoor ของ HP  เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิมพ์งานอิงค์เจ็ทภายนอกและภายใน โดยที่งานพิมพ์ภายในก็ใช้ HP Latex ด้วยเนื่องจากหมึกและเทคโนโลยี่การพิมพ์สวยจนเกือบเท่างานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทภายนหรือ Inkjet Indoor ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ HP Latex จึงได้ใช้พิมพ์งานอิงค์เจ็ทที่มีความละเอียดสูงบนวัสดุหลากหลายประเภทเช่น สติ๊กเกอร์ธรรมดา สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M  ฟิล์ม ไวนิลแบนเนอร์ วอลเปเปอร์ และ ผ้า ซึ่งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเช่น งานสื่อโฆษณาภายนอก งานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า งานตกแต่งอาคาร และ งานสติ๊กเกอร์ติดรถ Car Wrap หมึก HP Latex ใช้เทคโนโลยี่หมึก Water-based จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับการติดตั้งงานภายใน งานดีสเพลย์และงานวอลเปเปอร์ติดผนังอีกด้วย เทคโนโลยี HP Latex ใช้ปฏิกิริยาการกระจายตัวของอนุภาคโพลิเมอร์ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ (Aqueous Dispersion Polymerization) ในการผลิตงานพิมพ์ที่ให้ความคงทนยาวนานยิ่งขึ้น เทคโนโลยี่การผลิตภาพพิมพ์ด้วยระบบ HP ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คือระยะการใช้งาน สารยึดเกาะสีจะทำหน้าที่เชื่อมโพลิเมอร์ของลาเท็กซ์กับอนุภาคเม็ดสีเข้าด้วยกันเพื่อพิมพ์ลบนผิววัสดุการพิมพ์, ระยะที่ 2 คือระยะการอบแห้ง น้ำส่วนใหญ่จะถูกทำให้ระเหยออกไปโดยความร้อนที่แผ่ออกมาและแรงหมุนเวียนอากาศ เหลือไว้แค่งานพิมพ์ชั้นโพลิเมอร์ที่ต่อเนื่องกน และ ระยะที่ 3 คือ ระยะการเคียวริ่ง Curing อนุภาคของลาเท็กซ์จะก่อตัวเป็นชั้นที่คงทนเพื่อปกป้องสารสี ส่งผลให้ได้งานพิมพ์ที่แห้งและพร้อมใช้งานได้ทันที

โดยสรุปแล้วข้อดีของการพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบ HP Latex Technology มีข้อดีดังต่อไปนี้

1. ความอเนกประสงค์ในการใช้งาน : สามารถพิมพ์บนวัสดุได้แทบทุกประเภท มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงขีดข่วนด้วยหมึกพิมพ์คุณภาพสูงและคงทนยาวนานของ HP Latex ซึ่งมีการผลิตสีโดยการบ่มสีให้เกิดคุณภาพสูงเพื่อให้สีนั้นจะแห้งบนวัสดุพร้อมใช้งานได้ทันที

2. ให้คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสูง : งานพิมพ์ HP Latex จะให้สี คุณภาพ และความสม่ำเสมอของงานพิมพ์จากเทคโนโลยี่หัวพิมพ์ HP Latex และเครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ HP Latex Optimizer และ Optical Media Advance Sensor ของ HP ทำให้ได้งานคุณภาพสูงแม้จะเป็นการพิมพ์ที่เร็วที่สุดเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดอีกด้วย

3. ออกแบบเพื่อความยประหยัดและปลอดภัย : ระบบการพิมพ์ HP Latex เป็นระบบการพิมพ์ที่ประหยัดพลังงาน ใช้หมึกสูตรน้ำและไร้กลิ่น สามารถผลิตได้ในอาคาร 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.